Діяльність з видобування, переробки уранових руд має здійснюватися відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 28.10.2020 № 439, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.02.2021 за № 154/35776.

На цьому тижні відбулась позапланова інвентаризація джерел іонізуючого випромінювання на:

    ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛИКИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ";
    ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ";
    ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК".

11 серпня Уряд прийняв постанову «Про схвалення Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року».

Мета Програми – розв’язання комплексних галузевих проблем поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських АЕС, підвищення економічної ефективності системи поводження з ВЯП, встановлення рамкових умов та завдань для оператора щодо безпечного та економічно ефективного поводження з відпрацьованим ядерним паливом.