04 жовтня 2021 року на Сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу та Сховищі відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу Чорнобильської АЕС проводиться неоголошена інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснюється інспекторами Агентства.

Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу та незаявленої ядерної діяльності.

24 вересня в Інституті газу НАН України відбувся ІІІ Міжнародний круглий стіл «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» з ініціативи Ради молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України й Українського ядерного товариства. Співорганізатором його, серед інших установ, став Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Учасники – понад 70 представників наукових організацій, зокрема науковці України, Франції, Литви та інших країн.

27 вересня 2021 року відбулося засідання Групи верхнього рівня з розгляду національних доповідей країн-сторін Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. До Групи входять представники Міністерства енергетики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження,  ДП «НАЕК «Енергоатом»,  ДСП «Чорнобильська АЕС»,  ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Заходами оглядового процесу передбачено розгляд національних доповідей ряду країн-сторін, підготовки до них запитань,а також надання обґрунтованих відповідей на запитання до Національної доповіді України.