З метою перевірки відсутності незаявленого ядерного матеріалу та незаявленої ядерної діяльності, 5-6 серпня 2020 року на майданчику Чорнобильської АЕС проводиться додатковий доступ Міжнародного агентства з атомної енергії відповідно до вимог статті 4.b.(i) Додаткового протоколу до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснюється інспекторами Агентства Kathryne Ann Potter та Seung Jong Shin за участі головних спеціалістів – державних інспекторів Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження – Моругия Сергія Дмитровича та Козленко Тетяни Олександрівни.