Фахівці Державного агентства України з управління зоною відчуження для реалізації Стратегії поводження з радіоактивними відходами розробили проєкт Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ.

Після затвердження Стратегії буде розроблено нову Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами.

Зокрема, у Програмі буде закладено систему, яка має комплексно розв’язати проблему у сфері поводження з радіоактивними відходами, завершення створення та забезпечення ефективного функціонування в Україні цілісної системи поводження з радіоактивними відходами, а також створення умов для безпечного та економічно ефективного поводження з радіоактивними відходами.

Зараз проєкт Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ знаходиться на етапі розгляду та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.