Авторизація

Держатомрегулюванням проведена планова інспекційна перевірка ДСП «Чорнобильська АЕС»

З 31 жовтня по 4 листопада 2016 року Держатомрегулюванням із залученням ДНТЦ ЯРБ була проведена планова інспекційна перевірка ДСП «Чорнобильська АЕС», яка включала наступні питання:

- дотримання вимог безпеки при виконанні робіт у рамках спорудження нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК), контроль якості виконання робіт;

- підготовки до насування арки НБК в проектне положення над об’єктом «Укриття»;

- завершення виконання робіт за проектом «Реконструкція головного корпусу ІІ черги ЧАЕС (енергоблоки 3, 4) з підсиленням і герметизацією будівельних конструкцій, що виконують функції огороджувального контуру НБК», та встановлення анкерів герметизації;

- поводження з радіоактивно забрудненими матеріалами та радіоактивними відходами, що утворюються в рамках виконання робіт за проектами з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

- виконання робіт із виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача ДСП ЧАЕС згідно із затвердженим проектом (техніко-економічним обґрунтуванням - ТЕО).

В ході інспекційної перевірки було перевірено дотримання ДСП «Чорнобильська АЕС» вимог відповідних дозвільних документів (ліцензій та окремих дозволів), нормативних документів, узгоджених проектних документів, висновків державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. На час проведення інспекційної перевірки завершено більшість робіт із спорудження, монтажу та випробувань конструкцій і систем НБК: конструкцій арки, внутрішньої та зовнішньої обшивки, відкидних панелей східної торцевої стіни, системи основних кранів (СОК), вентиляційної труби та вентиляційних систем, ліфта для підйому на верхні позначки та переходів між конструкціями арки, інші роботи.

Змонтована система насування арки, завершуються роботи по монтажу рейкових шляхів насування. Завершено будівництво нових торцевих стін арки НБК, продовжується виконання робіт з підсилення та герметизації існуючих будівельних конструкцій ІІ черги ЧАЕС, які виконують функції огороджуючого контуру НБК.

Здійснюється встановлення анкерів герметизації на підготовлені конструкції. Продовжуються роботи по спорудженню допоміжних будівель НБК: технологічної будівлі, резервуарів води та насосної станції пожежогасіння, будівлі електротехнічних пристроїв, шлюзу доступу пожежних підрозділів, галерей шарнірних опор. Виконано геодезичний контроль конструкцій об’єкта «Укриття», розроблена «Програма інженерно-геодезичного контролю за осадками фундаментів технологічної будівлі та допоміжних об’єктів НБК». В рамках підготовки до насування арки здійснено пилозакріплення в об’єкті «Укриття» за допомогою мобільних установок та модернізованої системи пилопригнічення (МСПП).

Складена картограма радіаційної обстановки навколо об’єкта «Укриття». В ході насування арки буде забезпечено неперервний оперативний контроль концентрації радіоактивних α-, β-аерозолів в підарковому просторі та інші заходи відповідно до «Плану заходів ДСП ЧАЕС по забезпеченню безпеки об’єкта «Укриття» при насуванні арки НБК в проектне положення до введення в експлуатацію ПК-1 НБК». Через практичне вичерпання потужностей для захоронення РАВ, які утворюються в рамках робіт на майданчику об’єкта «Укриття», у ПЗРВ «Буряківка» (експлуатуюча організація – ДСП «ЦППРВ»), ДСП ЧАЕС розроблено та погоджено з Держатомрегулюванням технічні рішення, відповідно до яких вжито ряд додаткових заходів щодо забезпечення безпечного розміщення та зберігання демонтованих конструкцій об’єкта «Укриття» на майданчику тимчасового складування технологічних матеріалів та у машзалі блоку № 4. ДСП ЧАЕС має продовжити контроль щодо зберігання цих матеріалів.