The National Commission for Radiation Protection of Ukraine (NCRPU), an expert advisory and consultative body to the Verkhovna Rada (Ukrainian parliament), expresses deep concern over the dissemination by the IAEA of obviously unreliable data on the situation at the nuclear facilities in Ukraine and the nuclear threats in the context of the annexation of nuclear facilities by Russian military troops.

There are five nuclear power plants in Ukraine. One of them – the Chornobyl NPP – is being decommissioned. At present, 15 units are in operation at four NPPs. In addition to the nuclear power plants, there are two research reactors: WWR-M (Institute of Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine); DR-100, one critical assembly (Sevastopol Institute of Nuclear Energy and Industry); subcritical assembly "Neutron Source" in Kharkiv; the “Shelter” Object; wet (SNF-1) and dry (SNF-2) spent nuclear fuel storage facility at the ChNPP site, radioative waste facilities in the Chornobyl Exclusion Zone; a dry spent nuclear fuel storage facility at the Zaporizhzhia NPP site; six interregional special facilities (ISFs) for radioactive waste disposal, five mining complexes and two hydrometallurgical plants for uranium processing; about seven thousand enterprises using radioactive substances, radioisotope devices and sources of ionizing radiation which total to about 100 thousand units. More than 20 uranium deposits have been explored in Ukraine. At two of them – Ingulsky and Smolinsky – the ore is mined now. Novokostiantynivske deposit is ready for industrial mining.

At present, Russian military forces have control over:

Національна комісія з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України виражає глибоке занепокоєння з приводу поширення МАГАТЕ завідомо недостовірних даних щодо стану ядерних об’єктів України та ядерних загроз в умовах військової анексії ядерних об’єктів російськими окупантами.

На території України знаходиться п’ять атомних станцій. На сьогодні одна з них – Чорнобильська АЕС – знаходиться на етапі зняття з експлуатації. На чотирьох діючих АЕС в експлуатації знаходяться 15 блоків. Крім АЕС на території України діють два дослідницьких реактори: ВВР-М (Інститут ядерних досліджень НАН України); ДР-100, одна критична збірка (Севастопольський інститут ядерної енергетики і промисловості), підкритична збірка «Джерело нейтронів» у Харкові, об’єкт «Укриття», сховище відпрацьованого палива «мокрого» типу СВЯП-1 та сухе сховище СВЯП-2 на майланчику ЧАЕС, сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС, шість міжобласних спецкомбінатів (МСК) із захоронення радіоактивних відходів, п’ять гірничовидобувних комбінатів і два гідрометалургійних заводів з переробки урану, біля семи тисяч підприємств, які використовують радіоактивні речовини, радіоізотопні прилади та джерела іонізуючого випромінювання загальною кількістю біля 100 тис. одиниць. На території України розвідано більше 20 родовищ урану. На двох з них – Інгульскому та Смолинському – відбувається видобуток уранової руди. Новокостянтинівське родовище підготовлено для промислового видобутку руди.

З перерахованих ядерних об’єктів наразі в руках ворога знаходиться Чорнобильська АЕС, розташовані на проммайданчику ЧАЕС сховища відпрацьованого ядерного палива «мокрого» та «сухого» типу, Об’єкт «Укриття», Чорнобильська зона відчуження, розташовані на її території пункти захоронення та тимчасової локалізації радіоактивних відходів, Запорізька АЕС (м. Енергодар) та сухе сховище відпрацьованагого ядерного палива на території її проммайданчика. Близько 1200 джерел іонізуючого випромінювання знаходяться на окупованих територіях з 2014 р., у тому числі ядерний реактор у Севастополі, Донецьке сховище радіоактивних відходів, на якому порушено герметизацію, та затоплена шахта «Юний Комунар» (об’єкт «Кліваж»), де у 1979 р. було здійснено підземний ядерний вибух у мирних цілях.