Після аварії на Чорнобильській АЕС постало питання про консервацію 4-го енергоблоку, що обмежило б вихід радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання у навколишнє середовище. До кінця 1986 року зруйнований реактор був накритий так званим саркофагом – об’єктом «Укриття». Об’єкт «Укриття» надав фахівцям час для напрацювання подальших важливих високотехнологічних рішень. А Новий безпечний конфаймент з терміном експлуатації 100 років створить умови для виконання третього етапу Стратегії перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему – вилучення залишків ядерного палива і паливовмісних матеріалів, виконання робіт з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

8 грудня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування і Національної комісії з радіаційного захисту населення України із спільного розгляду питання «Про стан виконання Рекомендацій слухань у комітеті на тему: «35-ті роковини Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони відчуження», схвалених рішенням Комітету від 14 квітня 2021 р. № 76/12».

25 листопада 2021 року відбулось засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України в режимі відеоконференції з розгляду доопрацьованого Державним агентством України з управління зоною відчуження проєкту «Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами».