Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения

Единицы СИ

грей в секунду [Гр/с]?
эксагрей в секунду [ЭГр/с]?
петагрей в секунду [ПГр/с]?
терагрей в секунду [ТГр/с]?
гигагрей в секунду [ГГр/с]?
мегагрей в секунду [МГр/с]?
килогрей в секунду [кГр/с]?
гектогрей в секунду [гГр/с]?
декагрей в секунду [даГр/с]?
децигрей в секунду [дГр/с]?
сантигрей в секунду [сГр/с]?
миллигрей в секунду [мГр/с]?
микрогрей в секунду [мкГр/с]?
наногрей в секунду [нГр/с]?
пикогрей в секунду [пГр/с]?
фемтогрей в секунду [фГр/с]?
аттогрей в секунду [аГр/с]?
джоуль на килограмм в секунду [Дж/(кг·с)]?
ватт на килограмм [Вт/кг]?
зиверт в секунду [Зв/с]?
миллизиверты в год [мЗв/год]?
миллизиверты в час [мЗв/час]?
микрозиверты в час [мкЗв/час]?

Единицы, не входящие в СИ

бэр в секунду [бэр/с]?
рентген в час [Р/ч]?
миллирентген в час [мР/ч]?
микрорентген в час [мкР/ч]?
рад в секунду [рад/с]?
 

Офіційні видання міністерств та відомств України у сфері радіаційного захисту

Державна служба надзвичайних ситуацій України

Національні доповіді

 Радіологічний стан забруднених територій

 Державна інспекція з ядерного регулювання України

 Методичні рекомендації

Іноземні видання

Бюлетень Національного радіаційно епідеміологічного регістру (Росія)

Для доступу до вмісту видань необхідно зареєструватися на сайті електронної бібліотеки

ПЕРЕЛІК
публікацій членів Національної комісії з радіаційного захисту населення України у 2010 році

1. Акимов А.М. Пути сокращения объемов отвалов горнах масс уранодобывающих предприятий // Зб. наук. пр. СНУЯЕтаП. – Севастополь: СНУЯЕтаП, 2010. – № 1(33). – С. 104–108.

2. Акимов А.М., Ковалев Н.И., Григорьева В.Н., Суховаров-Жерновой Б.В. Химическая технология переработки урановых руд / Учебник. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2010. – 329 с.

3. Балюк Г.І., Сушик О.В., Кронда О.Ю. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні (навчальний посібник), друк., Київ: Обрій, 2010, – 16 с.

4. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші Тваринний світ України і правова охорона, використання та відтворення, друк., К.; Юрінком Інтер, 2010.-384с.

5. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші Тваринний світ України і правова охорона, використання та відтворення, друк., К.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 3, 2010р

6. Бардов В.В., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т. Забезпечення контролю залишкових кількостей беналаксилу-Мпризастосуванні препарату Фантик-М, з.п. на картоплі, томатах та винограді, Друк., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми профілактичної медицини» присвячена 80-річчю з дня народження академіка Євгена Гнатовича Гончарука, Україна, м. Київ, 9-10 лютого 2010 року // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – Київ. – 2010. – № 27 (спецвипуск). – С. 202-203.

7. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Гиренко Т.В. Аналітичне забезпечення контролю вмісту нових пестицидів у воді при їх застосуванні на посаках картоплі, друк., Матеріали науково-практичної щорічної 7-ої ювілейної конференції, приуроченої до: 70-річчя від дати утворення інституту, 100-річчя від дня народження д.м.н. Г.С.Мосінга, Дня науки «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»., травень 2010 р. – Львів, 2010. – Випуск 7. – С.124-127.

8. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Вавріневич О.П. Гігієнічна оцінка якості повітряного середовища при застосуванні гербіцидів класу хлор ацетанілідів на сільськогосподарських культурах, друк., Матеріали науково-практичної щорічної 7-ої ювілейної конференції, приуроченої до: 70-річчя від дати утворення інституту, 100-річчя від дня народження д.м.н. Г.С.Мосінга, Дня науки «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»., травень 2010 р. – Львів, 2010. – Випуск 7. – С.130-132.

9. Бардов В.Г., Вавріневич О.П., Гиренко Т.В., Авдєєв О.М., Пельо В.В. Гігієнічна оцінка динаміки залишкових кількостей ципродинілу і флудиоксонілу в плодах зерняткових і кісточкових культур при застосуванні препарату Світч 62 WG, друк., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я» // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. – № 1 (9). – С. 96-97.

10. Бардов В.Г., Маруженко Г.І., Ліпавська А.О. Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні фунгіцидів Акробат 50 WG та Сфінкс Екстра WG, друк., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я» // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. – № 1 (9). – С. 97.

11. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Вавриневич Е.П., Гиренко Т.В. Сравнительная оценка качества воздушной среды при разных способах применения фунгицида Свитч 62 WG, в.г. на садах, друк., Материалы VI Международной конференции «Воздух’2010» «Качество воздушной среды – потребление, здоровье, экономика». – Санкт-Петербург, 9—1 июня 2010 года. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 159-161.

12. Бардов В.Г., Антоненко А.Н., Липавская А.А., Маруженко Г.И. Санитарно-гигиеническая оценка воздуха при использовании интегральной системы химической защиты подсолнечника, друк., Материалы VI Международной конференции «Воздух’2010» «Качество воздушной среды – потребление, здоровье, экономика». – Санкт-Петербург, 9—1 июня 2010 года. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 164-167.

13. Бардов В.Г., Пельо І.М., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М. Функціональний стан і структура печінки щурів за умов субхронічної дії сумішей пестицидів, що застосовуються в овочівництві, друк., Довкілля та здоров’я. – 2010. - № 1 (52). – С.16-21.

14. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Анісімов Є.М. «Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики» програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа»., друк., Київ, 2010. – 50 с.

15. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Карпенко В.В. «Гігієна ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа», друк., Київ, 2010. – 27 с.

16. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Гринзовський А.М., Кузьмінська О.В., Омельчук С.А., Черненко Л.М. «Основи санітарно-епідеміологічної експертизи виробів та матеріалів» програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа», друк., Київ, 2010. – 32 с

17. Під загальною редакцією Бардова В.Г. «Основи стоматологічної діяльності» навчально-довідковий посібник, друк., Вінниця, «Нова книга», 2011. – 440 с.

18. Бондаренко О.О. Боротьба за звільнення. Блог ТРЗУ, 16 вересня 2010 р., (http://urps-notices.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html).

19. Бондаренко О.О. Метод альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів: Кнол, 17 жовтня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/метод-альфа-спектрометрії-з/5bcvesrsnaqi/1).

20. Бондаренко О.О. Формування зовнішнього опромінення населення у чорнобильській зоні відчуження і на прилеглих територіях: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/формування-зовнішнього-опромінення/5bcvesrsnaqi/3).

21. Бондаренко О.О. Загальнодозиметрична паспортизація України: веріфікація внутрішнього опромінення населення: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/загальнодозиметрична-паспортизація/5bcvesrsnaqi/4).

22. Бондаренко О.О. Пропозиції до перегляду переліку приналежності населених пунктів України до зон радіоактивного забруднення: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/пропозиції-до-перегляду-переліку/5bcvesrsnaqi/7).

23. Бондаренко О.О. Класифікація радіоактивних відходів в Україні: наближення до міжнародних стандартів: Кнол, 16 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/класифікація-радіоактивних-відходів-в/5bcvesrsnaqi/17).

24. Бондаренко О.О. Ефективність діяльності державних органів у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: Кнол, 3 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/ефективність-діяльності-державних/5bcvesrsnaqi/18).

25. Бондаренко О.О. Довготривала динаміка потужності дози у чорнобильській зоні відчуження за даними автоматизованої системи радіаційного контролю: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/довготривала-динаміка-потужності-дози-у/5bcvesrsnaqi/20).

26. Бондаренко О.О., Медведєв С.Ю., Мельничук Д.В. Сучасний стан і шляхи вирішення проблем дозиметричного контролю опромінення радоном в Україні: Кнол, 10 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/сучасний-стан-і-шляхи-вирішення-проблем/5bcvesrsnaqi/24).

27. Бондаренко О.О.. Результати загальнодозиметричної паспортизації України: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/результати-загальнодозиметричної/5bcvesrsnaqi/21).

28. Бондаренко О.О.. Опромінення від космічних променів екіпажів повітряних суден: Кнол, 22 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/опромінення-від-космічних-променів/5bcvesrsnaqi/30).

29. Ріксон А.Д. Нові рекомендації МКРЗ: Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 3 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/нові-рекомендації-мкрз/5bcvesrsnaqi/14).

30. Основоположні принципи безпеки: Фундаментальна публікація МАГАТЕ із серії Основи безпеки за № SF-1. Версия 14. Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 27 жовтня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/основоположні-принципи-безпеки/5bcvesrsnaqi/16).

31. Т.Рокуелл. Наша політика щодо захисту від радіації становить небезпеку для здоров'я суспільства: Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 3 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/наша-політика-щодо-захисту-від-радіації/5bcvesrsnaqi/19).

32. О.ДеВолпі. Мінімальні радіаційні ефекти від Чорнобильської ядерної аварії: Оновлення 2010 року на основі останніх оцінок. Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 10 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/мінімальні-радіаційні-ефекти-від/5bcvesrsnaqi/31).

33. Горова А.І., Пісоцька Л.А., Лапицький В.М., Клімкіна І.І. Визначення негативного впливу факторів навколишнього середовища на дітей дошкільного віку з використанням методу кірліанграфії., Вісник Харківського національного університету №923 (серія Валеологія: сучасність і майбутнє" Випуск 9. – Харків, 2010. – С.91-96.

34. Горова А.І., Гіке Ю.Г. Застосування біоіндикації та фіторемедіації у вирішенні проблем забруднення ґрунтів важкими металами, Тези VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", 24-26 березня 2010 р. – Житомир: ЖДТУ, 2010., Том 1. – С. 274-276.

35. Горова А.І., Павличенко А.В. Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області, Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: наук.-техн. журнал. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. №2. – С.19-24

36. Горова А.І., Кроїк Г.А, Павличенко А.В. Оцінка ступеню техногенного забруднення ґрунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. – № 3/2 Том 18. –2010. – С. 42-51.

37. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л. Біоіндикаційна оцінка впливу викидів дегазаційних установок на стан об'єктів довкілля (на прикладі Червоноградського гірничопромислового регіону), Школа підземної розробки IV Міжнародна науково-практична конференція. Дніпропетровськ-Ялта: НГУ, 2010. – С. 317-324. (12-18 вересня 2010 р.)

38. Горова А.І., Павличенко А.В., Лисицькая С.М., Экологическая целесообразность комплексного применения в агроценозах биоинсектицида с биологически активными веществами, Доклады Межд. Симп. "Неделя эколога-2010", "Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения". Днепродзер-жинск: ДДТУ. – 2010. – С.136-137 (12-15 октября 2010 г.)

39. Горова А.І., Павличенко А.В., Грунтова В.Ю.,Оцінка стану здоров'я населення м. Дніпродзержинськ, Доклады Межд. Симп. "Неделя эколога-2010", "Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения. Днепродзер-жинск: ДДТУ. – 2010. – С.113-114.

40. Горова А.І., Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Скворцова Т.В. Нанотехнологии, их экологическая безопасность в системе АПК, Инновации в создании и управлении бизнесом: Материалы международной научной онлайн-конференции (сборник статей). Москва, 20-30 апреля 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – С. 16-20.

41. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л. Екологічна оцінка впливу на довкілля місць складування твердих побутових відходів м. Червоноград Львівської області, Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2010”. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С. 198-204. (21-23 жовтня 2010 р.)

42. Горова А.І., Павличенко А.В., Клімкіна І.І., Грунтова В.Ю., Брезицька К.О. Біоіндикаційна оцінка впливу небезпечних об'єктів ВО "Придніпровський хімічний завод" на навколишнє середовище, Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2010”. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С.205-209. (21-23 жовтня 2010 р.)

43. Горова А.І., Крупська Л.Т., Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю. Гірничо-екологічний моніторинг як важлива складова сталого функціонування гірничопромислових комплексів, Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики: Матеріали Всеукраїнської наукової екологічної конференції. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. – С. 326-328. (26 жовтня 2010 р.)

44. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулікова Д.В. Оцінка впливу вуглевидобувних підприємств на стан р. Самара, Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій // матеріали Міжн. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний аграрний університет, 2010. С. 92-93. (29-30 листопада 2010 р.)

45. Горова А.І., Скворцова Т.В., Павличенко А.В., Лисицкая С.М. Природные адаптогены – антидоты к комплексному антропогенному загрязнению окружающей среды, «UNITECH’10 Gabrovo» Материалы Междунар. научной конференции Габрово, Болгария. 19-20 ноября 2010. С. 471-474.

46. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулікова Д.В. Оцінка стану та категорії екологічної безпеки поверхневих водойм вуглевидобувних регіонів з використанням методів біоіндикації, Збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України. – Запоріжжя: Видавництво ТОВ Фінвей, 2010. – С. 87 – 91. (9-10 грудня 2010 р.)

47. Горова А.І., Дибріна Н.В. Цитогенетична оцінка стану атмосферного повітря в зоні впливу Придніпровської ТЕС, Доклады Международного симпозиума "Неделя эколога-2010", "Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения". 12-15 октября 2010 г. – Днепродзержинск: ДДТУ. – 2010. – С. 8-9.

48. Горова А.І., Пісоцька Л.А., Лапицький В.М., Клімкіна І.І., Лагутенко Р.С. Можливості використання методу кірліанграфії в оцінці впливу навколошнього середовища на функціональний стан здоров’я населення, Перший Всеукраїнський з’їзд «Медична та біологічна інформа-тика і кібернетика» з міжнародною участю. Збірник праць. 23-26 червня 2010. Київ. – С.261.

49. Горова А.І., Боголюбов В.М., та ін. Моніторинг довкілля, Підручник під ред. В.М. Боголюбова (2-е вид., перероб. і доп.). – Винниця: ВНТУ, 2010. – 232 с.

50. Горова А.І., Боголюбов В.М., та ін Моніторинг довкілля, Підручник під ред. В.М. Боголюбова (скорочений варіант). – К: НУБіПУ, 2010. – 162с.

51. Гудков І.М., Кіцно В.О. Поліщук С.В. Основи радіобіології та радіоекології. 3-е видання виправлене і доповнене /– К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с.

52. Гудков І.М., Паренюк О.Ю., Іллєнко В.В., Годз Т.Д., Устименко Г.В., Коренєва І.О., Радіоекологічна оцінка території науково-дослідного господарства, що знаходиться у зоні посиленого радіоекологічного контролю, як основи для визначення заходів реабілітації сільськогосподарських угідь, Тези Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», Т. 1. (Житомир, 24–26 березня 2010 р.). – Житомир: Вид-во Житомирського державного технологічного ун-ту, 2010. – С. 196–197.

53. Гудков И.Н. Радиозащитные мероприятия в агропромышленном производстве на загрязненных радионуклидами территориях как основа защиты человека от облучения ионизирующей радиацией Материалы 10-й Международной научной конференции «Сахаровские чтения 2010 года: экологические проблемы ХХI века. Ч. 2. (Минск, 20–21 мая 2010 г.). – Минск: МГЭУ, 2010. – С. 25–26.

54. Гудков И.Н. Антропоцентрический, экоцентрический и эксцентрический подходы к радиационной и техногенной безопасности человека и окружающей среды, Ольвійський форум-2010: стратегії України в геополітичному просторі. Матеріали міжнародної конференції «Радіаційно-медична і екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» (Ялта, Крим, 11–15 червня 2010). – Миколаїв: МОН України, 2010. – С. 11–12.

55. Гудков І.М., Майдебура О.П., Грисюк С.М. Радіонуклідне забруднення зрошувальних ґрунтів на півдні України, Там же. – С. 15–18.

56. Гудков І.М., Гайченко В.А., Методичні рекомендації з навчальної практики з дисципліни «Радіобіологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», – К.: НУБіП України, 2010. – 30 с.

57. Гудков І.М, Гайченко В.А., Кашпаров В.О., Кіцно В.О., Лазарєв М.М. Практикум з радіобіології та радіоекології – К.: Кондор, 2010. – 286 с. (16,62 д.а.)

58. Gudkov I.N. Blockage of radionuclides uptake by living organisms as main way of radiation protection of biota at contaminated by radioactive substances territories, 3-rd International Conference, Dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution”: NATO Advanced Research Workshop “Radiobiological Issues Pertaining to Environmental Security and Ecoterrorism” (Alushta, 9–14 October 2010). – Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2010. – P. 108.

59. Gudkov I.M, Gaichenko V.A., Bondar Yu.A., Parenjk O.J., Belimenko I.V. Manual for educational practice on radiobiology and radioecology for EQL “Bachelor” students on direction 6.040106 “Ecology, environmental protection and balanced management”. – K.: NUBiP of Ukraine, 2010. – 27 p. (2,7 д.а.)

60. Гудков И.Н. Изменения в составе фитоценозов в зоне радиационного влияния аварии на Чернобыльской АЭС. Тезисы 6-го Съезда по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность). Т. 2. (Москва, 25–28 октября 2010 г.). – М.: РУДН, 2010. – С. 18.

61. Гудков И.Н., Биденко В.Н., Применение комплексонатов микроэлементов в качестве добавок к рациону коров с целью снижения радиоактивности молока. Там же. – С. 79.

62. Гудков И.Н., Лазарев Н.М., Вечтомова Ю.В. Применение ферроцинсодержащих отходов виноделия для снижения перехода 137Cs в организм животных. Там же. – С. 85.

63. Гудков И.Н., Майдебура О.П. Преподавание радиобиологии и радиоэкологии в высших аграрных учебных заведениях Украины. Там же. – С. 197.

64. Гудков І.М., Гайченко В.А., Шелест З.М., Биденко В.М., Майдебура О.П. Сільськогосподарська радіоекологія: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» (напрям 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України – К.: Аграрна освіта, 2010. – 19 с. (0,9 д.а.)

65. Гудков И.Н. Радиоэкология большого города. Материалы 2-го Международного экологического форума «Чистый город. Чистая река. Чистая планета» (Херсон, 18–19.11.2010 г.). – Херсон: Херсонская торгово-промышленная палата, 2010. – С. 41–44.

66. Гудков І.М., Кашпаров В.О. До зміни парадигми в радіоекології: антропоцентричний і (чи) ексцентричний підхід у протирадіаційному захисті навколишнього середовища. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – 2010. – № 667. – С. 273–277.

67. Гудков И.Н., Майдебура О.П. Антропоцентрический, экоцентрический и эксцентрический подходы к радиационной и техногенной безопасности человека и окружающей среды. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. «Техногенна безпека». – 2010. – Т. 131, Вип. 126. – С. 4–9.

68. Гудков И.Н., Лазарев Н.М., Груша В.В., Биденко В.Н. Роль микроэлементов в противорадиационной защите растений и животных на загрязненной радионуклидами территории Полесья. Радиационная биология. Радиоэкология. – 2011. – Т. 51, № 1. – С. 33-40.

69. Дубковський В.О., Верхівкер Г.П., Кравченко В.П. Теплопостачання від АЕС. Підручник, друк., Одеса, ТЕС, 2010, 472 п.с.

70. Забулонов Ю.Л., Лисиченко Г.В, Буртняк В.М., Одукалец Л.А. Многофункциональный анализатор исследования керна скважин и выявления радиоактивных аномалий // Журнал „Наука та інновації” – К.,2010. – Т. 6 . - № 3. – С. 30-35.

71. Забулонов Ю.Л., Литвиненко Ю.В., Кадошников В..М., Кузенко С.В., Одукалец Л.А. Влияние импульсных электромагнитных полей на сорбцию полютантов в техногенно загрязненных водах // Виконавчий Комітет Кременчуцької міської Ради, ІНГС НАН та МНС України „Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист” – Київ-Кременчуг, 2010. – Вип. 1. – С. 28-37.

72. Кашпаров В.А. Радиологическая значимость топливной компоненты чернобыльских радиоактивных выпадений, Проблеми Чорнобильської зони відчуження, Науково-технічний збірник, Київ, ЗАТ «Книга», вип.9, 2010 с.5-22, – 18 с.

73. Кашпаров В.О., Гайченко В.А., Гудков І.М., Кіцно В.О., Лазарєв М.М. Практикум з радіобіології та радіоекології. Навчальний посібник (рекомендовано МОН, №1/11-7242 від 03.08.2010), К.: Кондор, 2010, – 286 с.

74. Кашпаров В.А., Йощенко В.И., Левчук С.Е., Бондарь Ю.О., Лазарев Н.М., Йощенко М.И. Эффекты хронического облучения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Чернобыльской зоне отчуждения, Радиационная биология. Радиоэкология, том 50, № 6, 2010.с. 632–641, – 10 с.

75. Кашпаров В.А., Хомутинин Ю.В. Реабилитация радиоактивно загрязненных территорий в Украине, Актуальные вопросы радиационной гигиены, сборник тезисов научно-практической конференции, С.-Петербург, 7-9 июня, 2010, ФГУН «Санкт-Петербугрский НИИРГ», с.78-80

76. Кашпаров В.А., Бондарь Ю.И., Странд П., Браун Ж., Жукова О.М., Соколик Г.А. Загрязнение территории и особенности поведения радионуклидов в ближней зоне Чернобыльской аварии, VI Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), тезисы докладов, т.2, Москва, 25-28.10.2010, с.6

77. Кашпаров В.А., Колле К., Левчук C.Е., Зварич С.И. Закономерности корневого перехода галогенов из разных типов почв в сельскохозяйственные растения, VI Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), тезисы докладов, т.2, Москва, 25-28.10.2010, с.94

78. Кашпаров В.А., Йощенко В.И., Левчук С.Е., Йощенко М.И. Исследования эффектов облучения референтных видов растений в наземных экосистемах Чернобыльской зоны, VI Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), тезисы докладов, т.2, Москва, 25

79. Клепиков В.Ф., Остапчук П.Н., Дубинко В.И., Карась В.И. Теплообмен между горячими электронами и дислокационными фононами и его роль в пластичности металлов. Вопросы атомной науки и техники.-сер. ФРПРМ.-2010.-№1(95).-с.49-55

80. Ю.Кошик, Б. Корнілович, В.Стрелко, В.Павленко стаття "Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини", Вісник Національної Академії України (№10, 2010 рік, с.8-14)

81. Клименко С.В., Бебешко В.Г., Дягіль І.С., Мінченко Ж.М., Бруслова К.М., Кучер О.В. Особливості та лікування радіаційно-асоційованої онкогематологічної патології. Матеріали ювілейної наук.- практич. конф. з міжнародною участю [“Актуальні проблеми гематології та транс фузійної медицини”] (Україна, Львів, 27 – 28 травня, 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 35 – 36.

82. Коваленко Г.Д. Радиоэкологическое состояние поверхностных вод Украины, Сборник научных статей XVIII научно-технической конференции "Экология энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов". Т. 2. 7 -11 июня 2009 г., г. Щелкино, АР Крым. Харьков 2010. - с. 167-177.

83. Коваленко Г.Д., Пивень А.В. Сравнительная оценка ущерба для здоровья населения при воздействии радиоактивных выбросов ТЭС Украины, Там же, с.78 – 83

84. Коваленко Г.Д., Волошин В.С. Основи радіаційної екології, Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Маріуполь, Видавництво „Рената”, 2010. – 280 с.

85. Коваленко Г.Д., Гончарова Л.И. Радиационный фон дорог в Кировоградской области, Сборник научных статей научно-технической конференции "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення". Т. 1., 06-10 сентября 2010 г., г. Алушта, АР Крым. Харьков, 2008. с. 106-111

86. Коваленко Г.Д., Витько В.И., Карташов В.В Гамма-фон и радон-222 на территории Кировоградской области, Там же, с. 112-116

87. Коваленко Г.Д., Витько В.И., Карташов В.В, Чеканов Н.А. К вопросу о радиоэкологической обстановке в Губкинско - Старооскольском районе Курской магнитной аномалии, Там же, С. 117 - 122

88. Коваленко Г.Д. Радиоэкологическое состояние поверхностных вод Украины, Там же, с.143 - 153

89. Коваленко Г.Д., Сегеда С.О. Екологічний стан ґрунту та сільськогосподарської рослинності зони спостереження ВП „Южно-Української АЕС”, Экология и промышленность № 3 (24), 2010, с. 102 - 106

90. Коваленко Г.Д., Пивень А.В. Экологический риск для здоровья населения при воздействии выбросов ТЭС и АЭС Украины, Ядерна та радіаційна безпека. – 2010. - № 4(48). – с.50 – 56.

91. Костенецкий М.І., Грибиненко Г.Т., Трусевич И.Л. «Грязные» деньги, Зб. Безпека середовища життєдіяльності людини: екологічні, медичні та економічні аспекти, Київ, Знання. 2010, 65-67.

92. Костенецкий М.И., Севальнев А.И., Грибиненко Г.Т. Санитарный надзор за радиационной безопасностью в строительстве, Зб. Безпека середовища життєдіяльності людини: екологічні, медичні та економічні аспекти, Київ. 2010, 40-45.

93. Костенецкий М.И., Севальнев А.И. Оценка риска при облучении населения и радиационно-гигиенический мониторинг, Довкілля та здоров’я, 2010, 2, 48-49.

94. Костенецкий М.И. К вопросу об оптимизации радиационной безопасности на региональном уровне, СЕС. Профілактична медицина. 2010, 5, 21-29.

95. Костенецький М.І., Севальнєв А.І., Куцак А.В., Шаравара Л.П., Горяінов А.Е. Дози опромінення населення, що обумовлені радоном у воді, Вісник Української медичної стоматологічної академії. Актуальні проблеми сучасної медицини. Полтава. 2010,10, 3, 267-270.

96. Кошик Ю., Корнілович Б., Стрелко В., Павленко В. "Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини", Вісник Національної Академії України №10, 2010 рік, с.8-14

97. Краснов В.П., Орлов О.О., Курбет Т.В., Ландін В.П. Методика обстеження радіаційно забруднених лісів з метою їх реабілітації (на період 2010 – 2015 рр.)

98. Кухар В.П., Кравец В.С., Колесников Я.С., Кретинин С.В., Кабачевская Е.М., Ляхнович Г.В., Бондаренко О.М., Волотовский И.Д. Молекулярные и генетические подходы к исследованию роли фосфолипазы D клеток растений, Biopolymers and Cell.- 2010.- V.26, N 3.- C. 175-186

99. Лисиченко Г.В., Буртняк В.М., Забулонов Ю.Л., Одукалець Л.А. Многофункциональный анализатор исследования керна скважин и выявления радиоактивных аномалій, Н.ж. ”Наука та інновації”, том.6 ; № 3, 2010, С.30-35

100. Лисиченко Г.В., Хміль Г.А., Барбашев С.В. Методологія оцінювання екологічних ризиків: [монографія] / Г.В.Лисиченко, Г.А.Хміль, С.В.Барбашев. - Одеса : Астропринт, 2011.- 368 с.

101. Мечев Д.С., Левченко Г.А., Юганов В.В. Стан і перспективи навчання медичних інженерів України з експлуатації, обслуговування та ремонту гамма-терапевтичних апаратів і лінійних прискорювачів Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №1. Стат., – С. 112 – 114.

102. Мечев Д.С., Мурашко В.О. Шкала значень різних видів професійної діяльності лікарів і провізорів згідно з наказом МОЗ України за №484 від 07.07.2009 р., Стат., Радіологічний вісник. – 2010. – №2. – С. 7 – 10.

103. Мечев Д.С., Лисецкий В.А., Валевахина Т.Н. Лучевое лечение поздних постгерпетических невралгий, Тез., Острые и неотложные состояния //Международный симпозиум. – К., 27-29 мая, 2010.- С. 20.

104. Мечев Д.С., Івчук В.П., Говоруха Т.М. Сучасні підходи до променевої та супровідної терапії внутрімозкових злоякісних гліом. Стат., Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №2. – С. 194 – 197.

105. Мечев Д.С., Федько О.А., Андрєєва В.В. Зміни в системі безперервної медичної освіти радіологів України. Стат., Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №2. – С. 254 – 258.

106. Мечев Д.С., Пилипенко М.І. Програма освіти і навчання радіотерапевтичних рентгенологів (переклад з англ.), Посібн., МАГАТЕ, Відень, 2005. – Харків, 2010.

107. Мечев Д.С., Лазар Д.А., Розуменко В.Д., Чеботарьова Т.І. Променева терапія пухлин головного мозку. Моногр., К.: Медицина України, 2010. – 170 с.

108. Мечев Д.С., Пилипенко М.І. Програма освіти і навчання РТТ (радіотерапевтичних технологів/ терапевтичних рентгенологів). Посібн., Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №2. – С. 240 – 253.

109. Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. Навчальний посібн., К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

110. Пилипенко М.І., Кулініч, Гайсенюк Л.О., Радченко О.А., Білий О.М., Лаврик В.П., Ланько Л.Г. Променева терапія гемангіом: користь чи шкода? // Український радіологічний журнал, 2010. т. ХVІІІ, вип. 1. с.78-82.

111. Програма з освіти і навчання радіаційних онкологів (МАГАТЕ). Переклад з англійської за редакцією Пилипенка М.І. // Український радіологічний журнал, 2010. т. ХVІІІ, вип. 1. с.17-21.

112. Програма з освіти і навчання медсестер радіаційної онкології (МАГАТЕ). Переклад з англійської за редакцією Пилипенка М.І. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 1. с.22-45.

113. Пилипенко М.І. Флюорографія: настав час радикальних змін / Флюораграфия: пришло время радікальних изменений. // Охорона праці, 2010, № 5, с. 46-48.

114. Пилипенко М.І. Якість чи культура медичного опромінювання? // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 2. с.137-138.

115. Пилипенко М.І. (переклад з англійської) Програма освіти і навчання РТТ (радіотерапевтичних технологів/терапевтичних рентгенологів) // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 2. с.240-253.

116. Пилипенко М.І., Стадник Л.Л., Федько О.А., Шальопа О.Ю. Діагностичні референтні (рекомендовані) рівні в рентгенодіагностиці. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с. 396-400.

117. Діагностичні медичні опромінювання. Рекомендації щодо опромінення іонізивною радіацією під час вагітності. Prepared by C. Sharp, J.A. Shrimpton, R.F. Bury. / переклад з англійської професора М.І. Пилипенка // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с. 401-408.

118. Пилипенко М.І., Стадник Л.Л., Корнєєва В.В., Гур О.М., Шальопа О.Ю., Федько О.А. Стан дозиметричного забезпечення променевої терапії в медичних закладах України за результатами ТЛД-аудиту МАГАТЕ/ВООЗ. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с.409-416.

119. Пилипенко М.І. Які окрайки і як мають бути додані до об’єму клінічної мішені при вивченні об’єму планованої мішені. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с. 453-459.

120. Пілінська М.А., Дибський C.C., Дибська О.Б, Педан Л.Р. Радіаційно-індукована модифікація чутливості хромосом соматичних клітин людини до тестуючої мутагенної дії блеоміцину in vitro // Цитология и генетика. – 2010. – Т.44, №2. – С.58 – 64.

121. Талько В.В., Ататманюк Н.П., Дерев’янко Л.П., Яніна А.М. , Родіонова Н.К. Лікувально-профілактична дія кисломолочного продукту «Наріне» в умовах внутрішнього опромінення організму, Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я людини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 8-9 квітня 2010 р.- Ужгород, 2010

122. Чехун В.Ф. Біологічні аспекти застосування природних мінеральних вод. – К.: КІМ – 2010. – 124 с.

123. Радіаційний канцерогенез / В кн.: Онкологія (Вибрані лекції для студентів і лікарів) / За ред. академіка НАН України В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров’я України, 2010. – С. 53–66.

124. Чехун В.Ф., Шпилевая С.И. Роль эндогенного железа в формировании чувствительности опухоли к противоопухолевой терапии // Вопросы онкологии. – 2010. – Т.56, №3. – С. 251-261.

125. Чехун В.Ф., Туров В.В., Гунько В.М., Барвиченко В.Н., Керусь С.В., Буряк О.А. Нанохимия в разработке новых средств трансдермального введения лекарственных препаратов // Доповіді НАН України. – 2010. – №7. – С. 180-187.

126. Чехун В.Ф. Сучасний стан та перспективи фундаментальних досліджень в експериментальній та клінічній онкології // Онкология. 2010. – Т. 12, №3. – С. 219-223.

127. The concept "Tumor and Host" in the post-genomic era // Experimental Oncology. – 2010, Vol. 32, №3. – Р. 120-124.

128. Чехун В.Ф. Історія становлення онкології як науки та організація онкологічної допомоги в України // Здоров'я України. – 2010. –№2. (тем. номер "Онкологія"). – С. 10-11.

129. Чехун В.Ф., Тимовська Ю.О., Півнюк В.М., Олійніченко Г.П. Первинна медикаментозна резистентність до антрациклінових антибіотиків у хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози та можливості її подолання. / Онкология. – Т.12, № 2. – С. 154-159.

130. Чехун В.Ф. Преданность идеалам науки (к 110-й годовщине со дня рождения академика Р.Е. Кавецкого), Вопросы онкологии. – 2010. – Т. 56, № 3. – С. 365-369.

131. Чехун В.Ф., Рєзніченко Л.С., Шпильова С.І., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Ульберг З.Р. Контактна взаємодія наночастинок золота з пухлинними клітинами: вплив розміру та концентрації, Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – С. 170-174

132. Чехун В.Ф., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Шпильова С.І., Ульберг З.Р. Аналіз генотоксичності наночастинок золота методом лужного гель-електрофорезу ізольованих еукаріотичних клітин, Доповіді НАН України. – 2010. – № 3. – С. 166-170

133. Чехун В.Ф. Створення та вивчення наноструктурних комплексів цитостатиків з феромагнетиками в ліпосомальній формі для їх керованої фармако-кинетики, Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» на 2007-2009 роки. – К., 2010. – С. 156.

134. Чехун В.Ф. Об’єднаний проект: Молекулярні механізми взаємодії, транспорту та трансформації наночастинок в біологічних системах як основа створення засобів цільової терапії. Розділ 1. Вивчення мембранних механізмів взаємодії, транспорту та метаболізму при контакті аночастинок феромагнетиків та їх комбінацій з рядом протипухлинних препаратів з пухлинними клітинами, Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» на 2007-2009 роки. – К., 2010. – С. 162.

135. Чехун В.Ф. Тезисы 10-й юбилейной научной конференции молодых онкологов Украины с участием международных специалистов «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. – К., 2010. – 119 с.

136. Чехун В.Ф., Демаш Д.В., Русецька Н.В., Лук’янова Н.Ю., Налєскіна Л.А. Зміни морфофункціональних характеристик пухлинних клітин асцитної карциноми Ерліха внаслідок дії постійного магнітного поля, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – К., 2010. – С. 12-13.

137. Чехун В.Ф., Носко М.И., Налескина Л.А. Особенности кинетики липосомальной формы цисплатина в тканях животных с чувствительной и резистентной к цисплатину карциномой Герена, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 14-15.

138. Чехун В.Ф., Глущенко Н.М., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г. Розробка бази даних «Особливості функціонального онкогенному» як приклад важливої частини інформаційної системи в онкології, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 43-44.

139. Чехун В.Ф., Гончарук І.В., Воробйова Л.І., Лук’янова Н.Ю. Прогностичне значення циклооксигенази-2 та фактору росту ендотелію судин у хворих на РШМ, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 70-71.

140. Чехун В.Ф., Тимовська Ю.О., Півнюк В.М., Літун Л.Б., Кропельницький В.О. Оцінка ефективності неоад’ювантної поліхіміотера-пії за схемою CAF у хворих на місцево поширений рак молочної залози ІІВ стадії за критеріями системи RECIST та ступенем лікувального патоморфозу, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 73-74.

141. Чехун В.Ф. Украинская онкология в 2009 году: достижения и инновации, Здоров’я України. – 2010. - № 1(10). – (тем. номер «Онкологія») С. 5.

142. Чехун В.Ф. Спільні зусилля у розв’язанні проблем онкології, Здоров’я України. – 2010. - № 3 (тем. номер «Онкологія». – С. 18-20.

143. Чехун В.Ф. Від найменших частинок до найдовших років: інтерв’ю, Урядовий кур'єр. 2010. - № 63 (7 квітня). – С. 8 Л.