Авторизація

Прийнято за основу проект Закону щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами

Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами» (квітень 2018 року).

У чинному Законі «Про поводження з радіоактивними відходами» введено поділ радіоактивних відходів на два типи: короткоіснуючі та довгоіснуючі. Захоронення короткоіснуючих РАВ повинно відбуватись в приповерхневих або поверхневих сховищах. Довгоіснуючі РАВ повинні бути захоронені в стабільних геологічних формаціях.

Законопроектом № 6089 передбачено поділ радіоактивних відходів на чотири класи: дуже низькоактивні; низькоактивні; середньоактивні; високоактивні.

У пояснювальній записці зазначено, що віднесення радіоактивних відходів до конкретного класу визначатиметься згідно з нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. «Економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде суттєвим: у 10 раз буде дешевше захоронити всі РАВ в Україні, при цьому рівень безпеки людини та навколишнього середовища не знизиться і відповідатиме міжнародно визнаним нормам».