Держатомрегулювання здійснює розгляд заяви ДСП «ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС» для отримання окремого дозволу на введення в дослідно-промислову експлуатацію першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента (ПК-1 НБК). Інспектори Держатомрегулювання із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ проводять експертизу доданих до заяви комплекту документів.

З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, що містяться у заявних документах, та для оцінки спроможності ДСП «ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС» провадити заявлену діяльність з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, інспекційною комісією, на чолі з заступником начальника Управління безпеки поводження з РАВ Сушко Т.В проведено інспекційне обстеження ДСП «ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС».

Інспекційним обстеженням охоплено наступні напрями:
- функціонування системи радіаційного контролю та індивідуального дозиметричного контролю (організація радіаційного захисту та фактичний радіаційний стан на ПК-1 НБК, дотримання контрольних рівнів);
- фактична готовність важливих для безпеки систем ПК-1 НБК до дослідно-промислової експлуатації;
- аварійна готовність на ПК-1 НБК;
- наявність інструкцій та регламентів експлуатації, розпорядчої документації, тощо.

Рішення щодо видачі окремого дозволу на введення в дослідно-промислову експлуатацію ПК-1 НБК буде прийматися Держатомрегулюванням із урахуванням результатів інспекційного обстеження та висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки наданих до заяви документів ДСП «ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС».