I, Nikolai Steinberg have dedicated my life to nuclear energy. I was a chief engineer of the Chernobyl nuclear power plant from May 1986 to March 1987. I know what a nuclear catastrophe is not from textbooks, not from newspaper articles, not from politicians' statements. I know what it means to children and adults, to relatives and friends, to those who are close to the epicenter and to those who are thousands of kilometers away. I know how a peaceful atom kills friends. I know what forces and how many lives it takes to fight a peaceful atom that is out of control.

I devoted ten years to the formation of nuclear safety regulatory regime in the former USSR, and then in Ukraine. In 1994 – 1995, I was a member of the IAEA Board of Governors from Ukraine.

On March 4, 2022, Russian tanks fired at the Zaporizhzhya nuclear power plant. Even earlier, Russian troops captured the Chernobyl nuclear power plant. Later the Russian army fired on a nuclear installation in the center of the city of Kharkov, which has a population of more than 1 million people.

I have addressed you and other of international and national organizations that are in one way or another involved in the use of nuclear or the regulation of nuclear safety, hoping to draw your attention to the problem of the destruction of the international nuclear safety regime. Уour soothing reaction struck.

Я, Микола Штейнберг, присвятив своє життя атомній енергетиці. Я був головним інженером Чорнобильської атомної електростанції з травня 1986 року по березень 1987 року. Що таке ядерна катастрофа, я знаю не з підручників, не з газетних статей, не з заяв політиків. Я знаю, що це означає для дітей і дорослих, для рідних і близьких, для тих, хто знаходиться близько до епіцентру, і для тих, хто за тисячі кілометрів. Я знаю, як мирний атом вбиває друзів. Я знаю, які сили і скільки життів потрібно для боротьби з мирним атомом, який вийшов з-під контролю.

Десять років я присвятив формуванню режиму регулювання ядерної безпеки в колишньому СРСР, а потім і в Україні. У 1994 – 1995 роках я був членом Ради керуючих МАГАТЕ від України.

4 березня 2022 року російські танки обстріляли Запорізьку АЕС. Ще раніше російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Пізніше російські війська обстріляли ядерну установку в центрі міста Харкова з населенням понад 1 млн осіб.

Я звернувся до Вас та інших міжнародних та національних організацій, які так чи інакше причетні до використання ядерної енергії чи регулювання ядерної безпеки, сподіваючись привернути Вашу увагу до проблеми руйнування міжнародного режиму ядерної безпеки. Вразила наша заспокійлива реакція.