Авторизація

Новини

Відбувся семінар МАГАТЕ з питання зняття ЧАЕС з експлуатації

З 12 по 14 вересня ДСП «Чорнобильська АЕС» відбувся семінар МАГАТЕ, присвячений проблемам науково-технічної підтримки зняття з експлуатації. У семінарі взяли участь фахівці Чорнобильської АЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом», співробітники вітчизняних наукових організацій, а також профільні експерти з Франції, Словаччини та Литви.

Мета семінару — надати допомогу Чорнобильській АЕС у розробці «Програми наукової підтримки зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» — документа, що забезпечує комплексний підхід до вирішення усіх технічних і технологічних проблем з цього питання.

Протягом семінару учасники обговорили проблеми організації наукового супроводу процесу зняття ЧАЕС з експлуатації та познайомились з литовським, словацьким і французьким досвідом у цій сфері. Крім того, експерти визначили напрями робіт, які вимагають наукової підтримки, розповіли про використання інноваційних технологій та поділилися результатами найважливіших науково-технічних робіт.

13 вересня учасники семінару відвідали промисловий майданчик Чорнобильської АЕС, де змогли особисто ознайомитись із ходом робіт зі зняття станції з експлуатації.

За результатами місії буде вироблено низку рекомендацій для оптимізації цього процесу. Очікується, що наукові організації, які беруть участь у семінарі, в подальшому долучаться до розробки та реалізації «Програми наукової підтримки зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС».

Оцінка техногенного впливу на довкілля

11-15 вересня 2017 року пройшлв XXI науково-практична конференція Оцінка техногенного впливу на довкілля. Нові технології очистки промвикидів, зворотних вод, переробки відходів.

Введені в дію Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

Введені в дію Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені наказом Держатомрегулювання від 01.08.2017 № 279, зареєстровані у Мінюсті 22.08.2017 за № 1045/30913.

Безпечне поводження з радіоактивними відходами (РАВ) є важливою складовою загальної системи забезпечення безпеки при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії. Забезпечення безпеки та захист теперішніх і майбутніх поколінь та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання при поводженні з РАВ, починаючи від їх утворення, досягаються шляхом організації діяльності на всіх стадіях поводження з РАВ з дотриманням встановлених принципів, вимог та критеріїв безпеки.

Останніми роками активно оновлюється міжнародна нормативна база у частині поводження з РАВ та радіаційної безпеки, введені в дію Міжнародні Базові Стандарти безпеки (BSS, GSR Part 3, 2014), прийнята Директива Євроатом 2011/70 з безпеки поводження з РАВ та відпрацьованим паливом, випущені стандарти безпеки МАГАТЕ щодо нової класифікації РАВ (GSG-1, 2010) та основних вимог безпеки поводження з РАВ до їх захоронення (GSR Part 5, 2010), розроблений Звіт Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) щодо Референтних Рівнів Безпеки для сховищ РАВ та ВЯП, 2014, розробляється Звіт WENRA щодо Референтних Рівнів Безпеки для об’єктів з переробки РАВ.

З урахуванням положень національної стратегії та політики поводження з РАВ, зобов’язань України в рамках Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, досвіду регулювання безпеки поводження з РАВ та з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, референтними рівнями безпеки WENRA та відповідними Стандартами безпеки МАГАТЕ, Держатомрегулюванням ведеться робота з розробки загальних положень забезпечення безпеки при поводженні з РАВ, включаючи Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення та Загальні положення безпеки захоронення радіоактивних відходів. Введені в дію Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення.

Встановлені у цих Загальних положеннях вимоги безпеки є загальними для всіх видів діяльності щодо поводження з РАВ до їх захоронення і стосуються РАВ, які вже були накопичені, утворюються та можуть утворитися при здійсненні практичної діяльності у сфері використання ядерної енергії. Загальні положення обов’язкові для суб’єктів діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами та експлуатуючих організацій, які здійснюють діяльність на етапах життєвого циклу ядерних установок.

Загальні положення рекомендовані для застосування в роботі суб’єктам, які здійснюють діяльність з використання та виготовлення джерел іонізуючого випромінювання, а також конструкторським та проектним організаціям, організаціям науково-технічної підтримки, будівельним, монтажним, ремонтним, налагоджувальним організаціям, підприємствам з виготовлення обладнання для об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

Держатомрегулюванням продовжує роботу з розробки та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та суб’єктами діяльності проекту Загальних положень безпеки захоронення радіоактивних відходів.

Конференція «Роль суспільства у протидії новим викликам і загрозам цивілізації»

7 вересня 2017 року відбулася конференція «Роль суспільства у протидії новим викликам і загрозам цивілізації».

Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами

6 вересня 2017 року незалежний інформаційно-аналітичний центр з питань ядерної енергетики України EUAXIS провів семінар для журналістів на тему «Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами».

RSS-стрічка