12 лютого 2021 року на Рівненській АЕС проводиться планова інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснюється інспекторами Агентства для участі інспектора Держатомрегулювання.

Метаінспекція: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу та інформація про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди.

З 27 по 29 січня 2021 року Комісія Держатомрегулювання провела інспекційне обстеження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, ДП «НАЕК «Енергоатом». Метою обстеження є перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться у документах, доданих до заяви від 16.12.2020 за № 16576/06 на внесення змін до ліцензії ЕО 001060 на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки «Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП)».

Щоб забезпечити комплексний підхід із запобігання виникненню пожеж, скорочення часу на їх виявлення та ліквідацію, ДАЗВ було розроблено «Комплексний план заходів з метою створення (відновлення) системи пожежної безпеки на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення на 2021-2024 роки». План було підтримано Міндовкіллям, а також він пройшов обговорення із заінтересованими ЦОВВ та готується для відправлення на затвердження КМУ.