Публікації МКРЗ

 • Доповідь ICRU 84 (Підготовлено у співробітництві з МКРЗ): Вихідні дані для перевірки доз космічного радіаційного опромінення екіпажу повітряного судна

 • Публікація МКРЗ 112: Запобігаючи ненавмисному опроміненню від нових технологій променевої терапії

 • Публікація МКРЗ 111: Застосування рекомендацій Комісії щодо захисту людей, які живуть в довгострокових забруднених територіях, що виникли у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації

 • Публікація МКРЗ 110: Довідник обчислюваних фантомів дорослих

 • Публікація МКРЗ 109: Застосування рекомендацій Комісії у справах захисту населення від надзвичайних ситуацій

 • Публікація МКРЗ 108: Охорона навколишнього середовища – концепція та застосування характеристик тварин та рослин

 • Публікація МКРЗ 107: Дані ядерного розпаду для дозиметричного контролю

 • Публікація МКРЗ 106: Дози опромінення для пацієнтів з радіо фармпрепаратів – Додаток 3 до Публікації МКРЗ 53

 • Публікація МКРЗ 105: Радіаційний захист у медицині

 • Публікація МКРЗ 104: Сфера заходів контролю радіологічного захисту

 • Публікація МКРЗ 103 (Видання користувача): Рекомендації МКРЗ 2007(Видання користувача)

 • Публікація МКРЗ 103: Рекомендації МКРЗ 2007

 • Публікація МКРЗ 102: Управління дозою пацієнта у мульти-детекторній комп’ютерній томографії

 • Керівництво підтримки МКРЗ 5: Аналіз критеріїв, які використовуються МКРЗ для обґрунтування чисельного рівня значення захисту

 • Публікація МКРЗ 101б: Оптимізація радіологічного захисту – розширення процесу

 • Публікація МКРЗ 101: Оцінка дози людини з метою радіаційного захисту суспільства

 • Публікація МКРЗ 100: Радіологічний захист: Модель травного тракту людини

 • Публікація МКРЗ 99: Низько-дозова екстраполяція пов’язана з ризиком захворювання на рак, викликаним радіацією

 • Публікація МКРЗ 98: Аспекти радіаційної безпеки брахіотерапії раку передміхурової залози з використанням перманентно імплантованих джерел

 • Публікація МКРЗ 97: Попередження отримання високої дози при брахіотерапії

 • Публікація МКРЗ 96: Захист людей від радіаційного опромінення в разі радіологічної атаки

 • Керівництво підтримки МКРЗ 4: Розробка проекту рекомендацій МКРЗ 2005 – збірка статей

 • Диск МКРЗ №3: База даних дозових коефіцієнтів: Дози дітей від молока матері

 • Публікація МКРЗ 95: Дози для дітей від проковтування радіонуклідів у молоці матері

 • Публікація МКРЗ 94: Виписка пацієнтів після лікування незапечатаними радіонуклідами

 • Публікація МКРЗ 93: Управління дозою пацієнта у цифровій радіології

 • Публікація МКРЗ 92: Відносна біологічна ефективність фактор радіологічного зважування та якості

 • Публікація МКРЗ 91: Робота, щодо оцінки впливу іонізуючої радіації не людських видів

 • Публікація МКРЗ 90: Біологічні ефекти після пренатального опромінення (ембріон та плід)

 • Публікація МКРЗ 89: Основні анатомічні та фізіологічні дані для використання в якості вихідних даних радіологічного захисту

 • Керівництво підтримки МКРЗ 3: Керівництво по практичному Моделі дихального тракту

 • Керівництво підтримки МКРЗ 2: Радіація і ваш пацієнт – керівництво для практикуючих лікарів

 • Диск МКРЗ №2: База даних коефіцієнтів доз: ембріон та плід

 • Публікація МКРЗ 88: Дози опромінення ембріону та плоду від надходження радіонуклідів отриманих матір’ю

 • Публікація МКРЗ 87: Управління дозою пацієнта в комп’ютерній томографії

 • Публікація МКРЗ 86: Попередження нещасних випадків серед пацієнтів, що піддаються променевій терапії

 • Публікація МКРЗ 85: Уникнення радіаційних травм від медичних інтервенційних процедур

 • Публікація МКРЗ 84: Вагітність та медична радіація

 • Публікація МКРЗ 83: Оцінка ризику для багатофакторних захворювань

 • Публікація МКРЗ 82: Захист населення в ситуаціях тривалого опромінення

 • Публікація МКРЗ 81: Рекомендації з радіаційного захисту стосовно видалення довгоживучих твердих радіоактивних відходів

 • Публікація МКРЗ 80: Дози опромінення для пацієнтів від використання фармпрепаратів (Публікації МКРЗ 53)

 • Публікація МКРЗ 79: Генетична схильність до раку

 • Публікація МКРЗ 78: Індивідуальний моніторинг внутрішнього опромінення працівників (передмова та глосарій відсутні)

 • Публікація МКРЗ 77: Політика радіологічного захисту відносно захоронення радіоактивних відходів

 • Публікація МКРЗ 76: Захист від потенційного опромінення – застосування до окремих джерел опромінення

 • Публікація МКРЗ 75: Загальні принципи радіаційного захисту робітників

 • Публікація МКРЗ 74: Конвертаційні коефіцієнти для використання у радіологічному захисті від зовнішнього випромінювання

 • Публікація МКРЗ 73: Радіологічний захист та безпека у медицині

 • Диск МКРЗ №1: База даних коефіцієнтів доз: робітників та членів громадськості

 • Публікація МКРЗ 72: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина5: компіляція коефіцієнтів ковтання та вдихання

 • Публікація МКРЗ 71: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 4: коефіцієнти інгаляційної дози

 • Публікація МКРЗ 70: Основні анатомічні та фізіологічні дані для використання у радіологічному захисті – скелет

 • Публікація МКРЗ 69: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 3: коефіцієнти проковтуваних доз

 • Публікація МКРЗ 68: Коефіцієнти доз радіонуклідів отриманих працівниками

 • Публікація МКРЗ 67: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 2 : коефіцієнти проковтуваних доз

 • Публікація МКРЗ 66: Радіологічний захист: модель дихального тракту людини

 • Публікація МКРЗ 65: Захист від Радону – 222 вдома та на роботі

 • Публікація МКРЗ 64: Захист від потенційного опромінення – концептуальна основа

 • Публікація МКРЗ 63: Принципи втручання у радіологічний захист населення під час радіаційної надзвичайної ситуації

 • Публікація МКРЗ 62: Радіологічний захист в біомедичних дослідженнях

 • Керівництво підтримки МКРЗ 3: Ризики пов’язані з іонізуючою радіацією

 • Публікація МКРЗ 61: Щорічні обмеження на отримання радіонуклідів працівниками на основі рекомендацій 1990

 • Публікація МКРЗ 60 (Видання для користувачів): Рекомендації МКРЗ 1990 (Видання для користувачів)

 • Публікація МКРЗ 60: Рекомендації МКРЗ 1990

 • Публікація МКРЗ 59: Біологічні основи щодо обмеження доз у шкірі

 • Публікація МКРЗ 58: Порівняна біологічна ефективність для детермінованих ефектів

 • Публікація МКРЗ 57: Радіологічний захист працівників у медицині та стоматології

 • Публікація МКРЗ 56: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 1

 • Публікація МКРЗ 55: Оптимізація і прийняття рішень з радіаційного захисту

 • Публікація МКРЗ 54: Індивідуальний дозиметричний контроль отриманих радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 53: Дози опромінення пацієнтів, які приймають фармпрепарати

 • Публікація МКРЗ 52: Захист пацієнтів у радіаційній медицині (Та заяв із зустрічі МКРЗ у Комо в 1987)

 • Публікація МКРЗ 51: Дані для використання у захисті від зовнішнього опромінення

 • Публікація МКРЗ 50: Ризик раку легенів від впливу похідних від радону

 • Публікація МКРЗ 49: Ефекти розвитку від опромінення мозку ембріону та плоду

 • Публікація МКРЗ 48: Метаболізм плутонію та пов’язаних з ним елементів

 • Публікація МКРЗ 47: Радіаційний захист робітників на шахтах

 • Публікація МКРЗ 46: Принципи утилізації твердих радіоактивних відходів

 • Публікація МКРЗ 45: Розробка єдиного індексу шкоди

 • Публікація МКРЗ 44: Захист пацієнта у променевій терапії

 • Публікація МКРЗ 43: Принципи моніторингу радіаційного захисту населення

 • Публікація МКРЗ 42: Компіляція основних понять та величин, що використовується МКРЗ

 • Публікація МКРЗ 41: Нестохастичні ефекти іонізуючого випромінювання

 • Публікація МКРЗ 40: Заява наради МКРЗ 1984 року

 • Публікація МКРЗ 39: Принципи обмеження опромінення суспільства від природних джерел радіації

 • Публікація МКРЗ 38: Трансформація радіонуклідів – енергія та інтенсивність викидів

 • Публікація МКРЗ 37: Аналіз трат та вигод в оптимізації радіаційного захисту

 • Публікація МКРЗ 36: Захист від іонізуючого випромінювання у галузі науки

 • Публікація МКРЗ 35: Загальні засади моніторингу радіаційного захисту робітників

 • Публікація МКРЗ 34: Захист пацієнта у діагностичній радіології

 • Публікація МКРЗ 33: Захист від іонізуючого випромінювання зовнішніх джерел, які використовуються у медицині

 • Публікація МКРЗ 32: Обмеження, щодо вдихання похідних від радону робітниками

 • Публікація МКРЗ 31: Біологічні ефекти інгаляційних радіонуклідів

 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток Б до частини 3): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток А до частини 3): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток до частини 2): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток до частини 1): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 4): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 3): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 2): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 1): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 30 (Покажчик): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками

 • Публікація МКРЗ 29: Викиди радіонуклідів у навколишнє середовищє – оцінка доз для людини

 • Публікація МКРЗ 28: Принципи поводження з надзвичайними і випадковими впливами на робочих

 • Публікація МКРЗ 27: Проблеми пов’язані з розробкою індексу шкоди

 • Публікація МКРЗ 26: Рекомендації МКРЗ

 • Публікація МКРЗ 25: Обробка, зберігання, використання та розпорядження незапечатаних радіонуклідів у лікарнях та медичних дослідних установах

 • Публікація МКРЗ 24: Радіаційний захист в урановій та інших шахтах

 • Публікація МКРЗ 23

 • Публікація МКРЗ 22: Застосування рекомендацій Комісії: дози повинні бути настільки низькими наскільки це можливо (метод ALARA)

 • Публікація МКРЗ 21: Дані щодо захисту від іонізуючого опромінення зовнішніх джерел – Підтримка Публікації 15

 • Публікація МКРЗ 20

 • Публікація МКРЗ 19: Метаболізм сполук плутонію та інших актинідів

 • Публікація МКРЗ 18: Відносна біологічна ефективність високої лінійної передачі енергії опромінення

 • Публікація МКРЗ 17: Захист пацієнта під час дослідження радіонуклідів

 • Публікація МКРЗ 16: Захист пацієнта при діагнозі х-променів

 • Публікація МКРЗ 15: Захист від іонізуючого опромінення зовнішніх джерел

 • Публікація МКРЗ 14: Радіочутливість та просторовий розподіл дози

 • Публікація МКРЗ 13: Радіаційний захист у школах для учнів до 18 років

 • Публікація МКРЗ 12: Основні принципи моніторингу радіаційного захисту робітників

 • Публікація МКРЗ 11: Перегляд радіочутливості тканин у кістках

 • Публікація МКРЗ 10А: Оцінка внутрішнього забруднення в результаті періодичності тривалих поглинань

 • Публікація МКРЗ 10: Оцінка доз опромінення тканин тіла від внутрішнього забруднення внаслідок професійного впливу

 • Публікація МКРЗ 9: Рекомендації МКРЗ

 • Публікація МКРЗ 8: Оцінка ризиків, пов’язаних з радіацією

 • Публікація МКРЗ 7: Принципи моніторингу навколишнього середовища, що відносяться до поводження з радіоактивними матеріалами

 • Публікація МКРЗ 6: Рекомендації МКРЗ

 • Публікація МКРЗ 5: Поводження та знищення радіоактивних матеріалів у лікарнях та установах медичних досліджень

 • Публікація МКРЗ 4: Захист від електромагнітної радіації потужністю більше 3 МеВ та електрони, протони та нейтрони

 • Публікація МКРЗ 3: Захист від х-променів до 3 МеВ та Бета- і Гама-хвилі від замкнених джерел

 • Публікація МКРЗ 2: Допустима доза для внутрішнього опромінення

 • Публікація МКРЗ 1: Рекомендації МАГАТЕ

 • Рішення 1959: Рішення 1959

 • Рекомендації 1958: Рекомендації МКРЗ

 • Рекомендації 1956: Доповідь про внесення змін протягом 1956 – 1954 р.р. у Рекомендації МКРЗ

 • Рекомендації 1954: Рекомендації МКРЗ

 • Рекомендації 1950: Рекомендації МКРЗ

 • Рекомендації 1937: Міжнародні рекомендації з х-променів та захисту від радіуму

 • Рекомендації 1934: Міжнародні рекомендації з х-променів та захисту від радіуму

 • Рекомендації 1928: Міжнародні рекомендації з х-променів та захисту від радіуму