Верховна Рада України наприкінці 2019 року затвердила новий склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України (четверте скликання). Головою Комісії затверджений Копиленко Олександр Любимович, академік Національної академії наук України, професор, народний депутат України.

00 zagal

Перша зустріч членів новообраного складу Комісії відбулася 14 лютого 2020 року у приміщенні Інституту законодавств України.

01 skubenko

Оновлений склад Комісії привітав голова Комісії скликання 2009—2014 р.р. Скубенко В.П., народний депутат України VI і VII скликань, професор, доктор економічних наук.


02 kopulenko

У вступній промові Олександр Копиленко привітав учасників, подякував учасникам за згоду працювати у складі Комісії наступні п’ять років та запропонував обговорити ключові проблеми, над вирішенням яких має зосередитися Комісія протягом наступних п’яти років.

В обговоренні взяли участь:

03 borysiuk

БОРИСЮК Михайло Миколайович — кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.


04 yatsenko

ЯЦЕНКО Володимир Михайлович — віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", народний депутат України першого, другого і третього скликань.


05 bondar

БОНДАР Олександр Іванович — ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор.


06 chekhun

ЧЕХУН Василь Федорович — академік Національної академії наук України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України.


07 bersheda

БЕРШЕДА Євген Романович — член-кореспондент Національної академії наук України, професор, виконувач обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України.


08 kovalenko

КОВАЛЕНКО Григорій Дмитрович — доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".


09 skaletskyi

СКАЛЕЦЬКИЙ Юрій Миколайович — завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Державної установи "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор.


10 nosovskyi

НОСОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович — член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України.


11 shybetskyi

ШИБЕЦЬКИЙ Юрій Олександрович — кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Державної установи "Науковий центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України".


12 dolin

ДОЛІН Віктор Володимирович — доктор геологічних наук, професор, заступник директора Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України".


13 kravets

КРАВЕЦЬ Олександра Петрівна — доктор біологічних наук, завідувач відділу біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України.

Виступаючі звернули увагу на необхідності:

  • вдосконалення правових засад діяльності Комісії, в першу чергу, на внесенні змін до Положення про Комісію;
  • перегляду нормативів протирадіаційного захисту, оскільки вони переглядалися останній раз у 2010 році;
  • запобігання забрудненню водних ресурсів України, як внаслідок протирадіаційних заходів в зонах радіоактивного забруднення, так і в результаті затоплення шахт на території окремих районів Донецької та Луганської областей;
  • вирішення питань соціального захисту постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи;
  • розробки системи програмно-цільових документів з питань радіаційної безпеки України, в тому числі стратегії та програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, регламенту йодної профілактики та інших;
  • покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторій, що здійснюють дослідження у сфері протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки;
  • посилення уваги та комплексного підходу до безпеки АЕС, питань аварійної готовності та перегляду термінів експлуатації ядерних об’єктів, в тому числі нового безпечного конфайнменту;
  • забезпечення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами та експлуатації сховищ РАВ;
  • відновлення практики проведення щорічних дозиметричних паспортизацій населених пунктів України та перегляд за їх результатами меж зон радіоактивного забруднення;
  • системності в організації наукових досліджень.

 14 kopulenko

В підсумовуючій промові голова Комісії О.Копиленко подякував присутнім за активну позицію, їх пропозиції щодо організації діяльності НКРЗУ та запропонував провести перше засідання Комісії у березні 2020 року із запрошенням на нього керівництва Верховної Ради України, представників міжнародних організацій.