Історія

Національна комісія з радіаційного захисту населення України була створена Постановою Верховної Ради України № 95 від 1 серпня 1990 року відповідно до Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року з метою забезпечення науково обґрунтованого підходу до вирішення проблем радіаційного захисту населення з урахуванням регіональних особливостей республіки, розширення участі у міжнародному співробітництві з цих питань. Постановами Президії Верховної Ради України № 791-ХІІ від 28 лютого 1991 року і № 1461-ХІІ від 30 серпня 1991 року було затверджено Тимчасове положення про Комісію та її персональний склад. Структура, штати та матеріально-технічне забезпечення НКРЗУ визначені Розпорядженням КМ України № 751-Р від 16 листопада 1992 року.

Верховна Рада України своєю постановою № 675-XIV від 19 травня 1999 року затвердила постійне Положення про НКРЗУ, а 2 березня 2000 року постановою № 1530-ІІІ новий склад НКРЗУ в кількості 30 чоловік, серед яких 8 академіків та членів-кореспондентів НАН та НАМН України, 20 докторів наук.

Умови оплати праці працівників НКРЗУ визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року № 1096.

У квітні 2009 року Верховна Рада України визначила свої повноваження у сфері радіаційного захисту населення, доповнивши Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня 1998 року №15/98-ВР статтею 8-1, згідно якої Положення та персональний склад НКРЗУ затверджується Верховною Радою України. На виконання цієї норми Закону у 2009 році Верховна Рада України затверджує нове Положення про Комісію (Постанова Верховної Ради України від 06 жовтня 2009 року № 1630-VІ). Цією ж Постановою Головою Комісії затверджений Скубенко Володимир Петрович, народний депутат України V і VІ скликань, голова підкомітету з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних ситуацій Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, доктор економічних наук, професор.