Структура

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 листопада 2009 року № 58/5 затверджено структуру НКРЗУ.

struktura nkrzu

На засіданні НКРЗУ 15 квітня 2010 року були створені постійно діючі робочі органи — Комітети — та затверджений їх персональний склад.

Персональний склад комітетів НКРЗУ

Комітет комплексного аналізу безпеки ядерних і радіаційних технологій, що впроваджуються, проектуються та транспортуються на територію України (Комітет I):

Голова:
ВИШНЕВСЬКИЙ Іван Миколайович

Акимов Олександр Михайлович
Бондаренко Олег Олександрович
Дубковський Вячеслав Олександрович

Клепіков Вячеслав Федорович
Коваленко Григорій Дмитрович
Кухар Валерій Петрович,
Скалецький Юрій Миколайович
Шестопалов Вячеслав Михайлович

 

Комітет комплексного аналізу біологічних впливів іонізуючого випромінювання на людину і навколишнє природне середовище при застосуванні ядерних і радіаційних технологій в медичних і наукових установах (Комітет II):

Голова:
ЧЕХУН Василь Федорович

Базика Дмитро Анатолійович
Бардов Василь Гаврилович
Горова Алла Іванівнам
Гродзинський Дмитро Михайлович
Гудков Ігор Миколайович
Дубковський Вячеслав Олександрович

Камінський Вячеслав Володимирович
Клименко Сергій Вікторович
Краснов Володимир Павлович
Кутлахмедов Юрій Олексійович
Мечев Дмитро Сергійович
Пилипенко Микола Іванович
Пілінська Марія Андріївна
Чехун Василь Федорович

 

Комітет комплексного аналізу проблем, пов’я заних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи (Комітет III):

Голова:
ТАЛЬКО Вікторія Василівна

Бондаренко Олег Олександрович
Вишневський Іван Миколайович
Забулонов Юрій Леонідович
Камінський Вячеслав Володимирович

Клименко Сергій Вікторович
Кундієв Юрій Ілліч
Нягу Ангеліна Іванівна
Талько Вікторія Василівна
Холоша Володимир Іванович
Шестопалов Вячеслав Михайлович
Яценко Володимир Михайлович

 

Комітет комплексного аналізу безпеки гірничовидобувної та переробної промисловості, поводження з радіоактивними відходами та їх впливу на населення та навколишнє природне середовище (Комітет IV):

Голова:
ЛИСИЧЕНКО Георгій Віталійович

Акимов Олександр Михайлович
Горова Алла Іванівна
Забулонов Юрій Леонідович
Кошик Юрій Йосипович

Лизун Степан Олексійович
Лисенко Олексій Юрійович
Лисиченко Георгій Віталійович
Лось Іван Павлович
Пілінська Марія Андріївна
Яковлєв Євгеній Олександрович

 

Комітет комплексного аналізу та визначення критеріїв встановлення зон радіоактивного забруднення територій та розроблення пропозицій щодо протирадіаційного захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища в цих місцевостях (Комітет V):

Голова:
КАШПАРОВ Валерій Олександрович

Базика Дмитро Анатолійович
Гродзинський Дмитро Михайлович
Гудков Ігор Миколайович

Кашпаров Валерій Олександрович
Костенецький Михайло Ілліч
Кутлахмедов Юрій Олексійович
Ліхтарьов Ілля Аронович
Прістер Борис Самуілович

 

Комітет системного науково-експертного аналізу проектів законодавчих ініціатив, інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення протирадіаційного захисту населення, ядерної та радіаційної безпеки (Комітет VI):

Голова:
КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

Балюк Галина Іванівна
Борисюк Михайло Миколайович
Качинський Анатолій Броніславович
Копиленко Олександр Любимович

Костенецький Михайло Ілліч
Лизун Степан Олексійович
Сердюк Андрій Михайлович
Холоша Володимир Іванович
Яковлєв Євгеній Олександрович

 

Комітет комплексного аналізу міжнародних та національних норм і стандартів радіаційної безпеки і дозиметрії та їх адаптації на території України (Комітет VII):

Голова:
ЛІХТАРЬОВ Ілля Аронович

Балюк Галина Іванівна
Борисюк Михайло Миколайович
Коваленко Григорій Дмитрович

Копиленко Олександр Любимович
Кундієв Юрій Ілліч
Ліхтарьов Ілля Аронович
Поярков Віктор Олексійович
Сердюк Андрій Михайлович
Яценко Володимир Михайлови