Структура Комісії

На засіданні Комісії 15 квітня 2010 року були створені постійно діючі робочі органи — Комітети — та затверджений їх персональний склад.

Комітет комплексного аналізу безпеки ядерних і радіаційних технологій, що впроваджуються, проектуються та транспортуються на територію України (Комітет I)

Голова Комітету – Вишневський Іван Миколайович, академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор. (До серпня 2017 р.)

 

Комітет комплексного аналізу біологічних впливів іонізуючого випромінювання на людину і навколишнє природне середовище при застосуванні ядерних і радіаційних технологій в медичних і наукових установах (Комітет II)

Голова Комітету – Чехун Василь Федорович, академік Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор.

 

Комітет комплексного аналізу проблем, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи (Комітет III)

Голова Комітету – Талько Вікторія Василівна, доктор медичних наук, професор.

 

Комітет комплексного аналізу безпеки гірничовидобувної та переробної промисловості, поводження з радіоактивними відходами та їх впливу на населення та навколишнє природне середовище (Комітет IV)

Голова Комітету – Лисиченко Георгій Віталійович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. (До березня 2018 р.)

 

Комітет комплексного аналізу та визначення критеріїв встановлення зон радіоактивного забруднення територій та розроблення пропозицій щодо протирадіаційного захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища в цих місцевостях (Комітет V)

Голова Комітету – Кашпаров Валерій Олександрович, доктор біологічних наук.

 

Комітет системного науково-експертного аналізу проектів законодавчих ініціатив, інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення протирадіаційного захисту населення, ядерної та радіаційної безпеки (Комітет VI)

Голова Комітету – Копиленко Олександр Любимович, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.

 

Комітет комплексного аналізу міжнародних та національних норм і стандартів радіаційної безпеки і дозиметрії та їх адаптації на території України (Комітет VII)

Голова Комітету – Ліхтарьов Ілля Аронович, доктор фізико-математичних наук, професор. (До січня 2017 р.)