Для підготовки Експертних висновків щодо встановлення та перегляду меж зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Національна комісія з радіаційного захисту населення України створила експертну групу (протокол засідання Комісії від 19.04.2012 № 4) у складі:

Голова експертної групи

ТАЛЬКО Вікторія Василівна

Голова Комітету комплексного аналізу проблем, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи НКРЗУ, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, доктор медичних наук, професор;

Члени експертної групи

АЗАРОВ Сергій Іванович

завідуючий відділом загальної та радіаційної безпеки Інституту ядерних досліджень НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

БОНДАР Олександр Іванович

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, член-кореспондент НААН України, доктор біологічних наук, професор;

БОНДАРЕНКО Олег Олександрович

член НКРЗУ, директор Центру міжнародних зв'язків, змін клімату та енергозбереження Державної екологічної академії післядипломної освіти і управління, доктор біологічних наук;

КАШПАРОВ Валерій Олександрович

Голова Комітету комплексного аналізу та визначення критеріїв встановлення зон радіоактивного забруднення територій та розроблення пропозицій щодо протирадіаційного захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища в цих місцевостях НКРЗУ, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук;

КОВГАН Леоніла Миколаївна

завідувач лабораторії радіологічного захисту Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

МИШКОВСЬКА Антоніна Андріївна

завідуюча сектором радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України, кандидат медичних наук;

НАБОКА Марина Василівна

старший науковий співробітник Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України, кандидат медичних наук;

ШВАЛЯ Світлана Михайлівна

головний спеціаліст відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державного агентства України з управління зоною відчуження.