Національна комісія з радіаційного захисту України на засіданні 13 травня 2021 року під головуванням народного депутата України, академіка НАН України Олександра Копиленка розглянула питання стану ядерної безпеки об’єкта «Укриття» (ОУ). Це питання набуло широкого розголосу в засобах масової інформації після публікації статті Science.

Директор Інституту проблем безпеки АЕС, член-кореспондент Національної академії наук України А. В. Носовський пояснив, що проблема безпеки ядерно небезпечних скупчень полягає в тому, що після насування нового безпечного конфайменту (НБК) на ОУ в приміщеннях зруйнованого реактору ЧАЕС спостерігається зміна температурно-вологісного режиму. Тому останніми роками щільність потоку нейтронів, що фіксується системою детектування, поступово збільшується. Цю систему встановлено на периферії одного з найменш вивчених скупчень паливовмісних матеріалів  (ПВМ) у приміщенні (305/2) безпосередньо під зруйнованим реактором. Зараз доступ до цього приміщення неможливий. У підреакторному приміщенні 305/2 є два скупчення з підвищеною концентрацією ядерно-небезпечних матеріалів, що діляться. За консервативними оцінками в приміщенні 305/2 у «південному» скупченні може знаходитись близько 20 т ПВМ, а в «північному» – 5 т відповідно. Після того, як НБК стало в проектне положення, змінилися умови зберігання паливовмісних матеріалів, розташованих всередині скупчень. Тому актуальною є проблема переоцінки ефективності забезпечення рівня ядерної та радіаційної безпеки ОУ.

Обговорення цього питання показало, що без детального вивчення скупчень паливовмісних матеріалів у приміщенні 305/2 та інших ядерно небезпечних скупчень неможливо прийняти зважене рішення стосовно подальшого поводження з ними.

Процес перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему тісно пов’язаний з вилученням та поводженням з паливовмісними матеріалами. Виконання цієї роботи потребує зменшення критичних скупчень ядерно небезпечних матеріалів, що діляться в приміщені 305/2. Ефективним та гарантованим способом превентивного подавлення параметрів критичності є введення в об’єм скупчень твердих нейтроно-поглинаючих матеріалів.

Зважаючи на вищевказане, Національна комісія з радіаційного захисту України звертатиметься до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням надати ДСП Чорнобильській АЕС необхідних фінансових ресурсів для повної і систематичної реалізації «Програми моніторингу паливовмісних матеріалів об’єкта "Укриття"» та остаточного усунення існуючої проблеми наявності критичності в скупченнях ядерно небезпечних матеріалів, що діляться.