СКЛАД
Національної комісії з радіаційного захисту населення України

(I скликання, затверджено Постановою Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 № 1461-XII)

Члени НКРЗУ

Гродзинський Дмитро Михайлович

академік АН України, професор, доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту клітинної біології та генної інженерії АН України.

Великовський Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, головний технолог Київського філіалу "Атоменергопроект".

Губський Всеволод Іванович

доктор медичних наук, професор, заступник директора по науковій роботі Харківського науково-дослідного інституту медичної радіології Міністерства охорони здоров'я України.

Гудков Ігор Миколайович

доктор біологічних наук, професор, завідуючий кафедрою Української сільськогосподарської академії.

Калина Всеволод Костянтинович

кандидат медичних наук, завідуючий курсом радіології Харківського інституту удосконалення лікарів Міністерства охорони здоров'я України.

Карасьов Володимир Сергійович

доктор фізико-математичних наук, завідуючий відділом Інституту ядерних досліджень АН України.

Кіндзельський Леонід Петрович

доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту онкології Міністерства охорони здоров'я України.

Крюченко Володимир Антонович

доктор геолого-мінералогічних наук, головний геолог експедиції N 60 Виробничо-геологічного управління "Кіровгеологія".

Кундієв Юрій Ілліч

академік АН України та АМН України, професор, доктор медичних наук, академік-секретар Відділення медичних наук АН України.

Кутлахмедов Юрій Олексійович

доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією Інституту клітинної біології та генної інженерії АН України.

Лось Іван Павлович

доктор медичних наук, професор, завідуючий лабораторією Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини АМН СРСР.

Мацука Геннадій Харлампійович

академік АН України, доктор біологічних наук, академік-секретар Відділення біохімії та фізіології АН України.

Морозов Анатолій Олексійович

член-кореспондент АН України, доктор фізико-математичних наук, директор Спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України.

Омелянець Микола Іванович

доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини АМН СРСР.

Пахомов Юрій Миколайович

академік АН України, доктор економічних наук, професор, академік-секретар Відділення економіки АН України.

Пінчук Вадим Георгійович

академік АН України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту проблем онкології і радіобіології ім. Р.С. Кавецького АН України.

Полікарпов Геннадій Григорович

академік АН України, доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН України.

Присяжнюк Анатолій Євтихійович

доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини АМН СРСР.

Серкіз Ярослав Іванович

доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту проблем онкології і радіобіології ім. Р.С. Кавецького АН України.

Сиваченко Тамара Порфиріївна

доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою Київського інституту удосконалення лікарів Міністерства охорони здоров'я України.

Сидельніков Віктор Михайлович

член-кореспондент АМН України, професор, завідуючий кафедрою Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця.

Созинов Олексій Олексійович

академік АН України та ВАСГНІЛ, професор, доктор сільськогосподарських наук, президент Української академії аграрних наук.

Францевич Леонід Іванович

член-кореспондент АН України, доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту ім. І.І. Шмальгаузена АН України.

Шестопалов Вячеслав Михайлович

член-кореспондент АН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заступник директора Інституту геологічних наук АН України.

Яковлєв Євген Олександрович

кандидат геолого-мінералогічних наук, завідуючий відділом Головного управління геології України.