Учасники Другої міжнародної конференції “Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення”, Ужгород, 27–30 травня 2014 року. Конференція була проведена в рамках Програми НАТО “Наука заради миру та безпеки”.

Вступне слово директора Інституту електронної фізики, член-кореспондента НАН України Шпеника Отто Бартоломійовича.

Вступне слово директора ДУ «ІГНС НАН України», Голови Комітету комплексного аналізу безпеки гірничовидобувної та переробної промисловості, поводження з радіоактивними відходами та їх впливу на населення та навколишнє природне середовище, член-кореспондента НАН України Лисиченко Георгія Віталійовича.

Презентація доповіді «Проблеми тритієвого забруднення Київського полігону радіоактивних відходів «Радон» члена Комітету комплексного аналізу безпеки гірничовидобувної та переробної промисловості, поводження з радіоактивними відходами та їх впливу на населення та навколишнє природне середовище, д.т.н Яковлєва Євгенія Олександровича.

Презентація доповіді «Оценка воздействия на окружающую среду и население Украины радиационных источников природного и техногенного происхождения» члена Комітету комплексного аналізу безпеки гірничовидобувної та переробної промисловості, поводження з радіоактивними відходами та їх впливу на населення та навколишнє природне середовище, д.ф.-м.н Коваленко Григорія Дмитровича.

Презентація доповіді «Розробка та реалізація комплексного радіаційного моніторингу Біланівського залізорудного і Кременчуцького уранового родовищ».

Засідання секції радіаційної безпеки.

Презентація доповіді «О деятельности Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины» керівника апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України Багая Вадима Вікторовича.

Представники НКРЗУ на Другій міжнародній конференції “Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення”, Ужгород, 27–30 травня 2014 року: Яковлєв Є. О., Багай В.В., Лисиченко Г.В., Коваленко Г.Д.

Базова ядерно-фізична установка – прискорювач електронів мікротрон М-30 знаходиться, дозволяє формувати інтенсивні поля електронного, гамма- і нейтронного випромінювання для проведення досліджень в напрямку фундаментальних та прикладних ядерно-фізичних досліджень.