• Доповідь ICRU 84 (Підготовлено у співробітництві з МКРЗ): Вихідні дані для перевірки доз космічного радіаційного опромінення екіпажу повітряного судна
 • Публікація МКРЗ 112: Запобігаючи ненавмисному опроміненню від нових технологій променевої терапії
 • Публікація МКРЗ 111: Застосування рекомендацій Комісії щодо захисту людей, які живуть в довгострокових забруднених територіях, що виникли у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації
 • Публікація МКРЗ 110: Довідник обчислюваних фантомів дорослих
 • Публікація МКРЗ 109: Застосування рекомендацій Комісії у справах захисту населення від надзвичайних ситуацій
 • Публікація МКРЗ 108: Охорона навколишнього середовища – концепція та застосування характеристик тварин та рослин
 • Публікація МКРЗ 107: Дані ядерного розпаду для дозиметричного контролю
 • Публікація МКРЗ 106: Дози опромінення для пацієнтів з радіо фармпрепаратів – Додаток 3 до Публікації МКРЗ 53
 • Публікація МКРЗ 105: Радіаційний захист у медицині
 • Публікація МКРЗ 104: Сфера заходів контролю радіологічного захисту
 • Публікація МКРЗ 103 (Видання користувача): Рекомендації МКРЗ 2007(Видання користувача)
 • Публікація МКРЗ 103: Рекомендації МКРЗ 2007
 • Публікація МКРЗ 102: Управління дозою пацієнта у мульти-детекторній комп’ютерній томографії
 • Керівництво підтримки МКРЗ 5: Аналіз критеріїв, які використовуються МКРЗ для обґрунтування чисельного рівня значення захисту
 • Публікація МКРЗ 101б: Оптимізація радіологічного захисту – розширення процесу
 • Публікація МКРЗ 101: Оцінка дози людини з метою радіаційного захисту суспільства
 • Публікація МКРЗ 100: Радіологічний захист: Модель травного тракту людини
 • Публікація МКРЗ 99: Низько-дозова екстраполяція пов’язана з ризиком захворювання на рак, викликаним радіацією
 • Публікація МКРЗ 98: Аспекти радіаційної безпеки брахіотерапії раку передміхурової залози з використанням перманентно імплантованих джерел
 • Публікація МКРЗ 97: Попередження отримання високої дози при брахіотерапії
 • Публікація МКРЗ 96: Захист людей від радіаційного опромінення в разі радіологічної атаки
 • Керівництво підтримки МКРЗ 4: Розробка проекту рекомендацій МКРЗ 2005 – збірка статей
 • Диск МКРЗ №3: База даних дозових коефіцієнтів: Дози дітей від молока матері
 • Публікація МКРЗ 95: Дози для дітей від проковтування радіонуклідів у молоці матері
 • Публікація МКРЗ 94: Виписка пацієнтів після лікування незапечатаними радіонуклідами
 • Публікація МКРЗ 93: Управління дозою пацієнта у цифровій радіології
 • Публікація МКРЗ 92: Відносна біологічна ефективність фактор радіологічного зважування та якості
 • Публікація МКРЗ 91: Робота, щодо оцінки впливу іонізуючої радіації не людських видів
 • Публікація МКРЗ 90: Біологічні ефекти після пренатального опромінення (ембріон та плід)
 • Публікація МКРЗ 89: Основні анатомічні та фізіологічні дані для використання в якості вихідних даних радіологічного захисту
 • Керівництво підтримки МКРЗ 3: Керівництво по практичному Моделі дихального тракту
 • Керівництво підтримки МКРЗ 2: Радіація і ваш пацієнт – керівництво для практикуючих лікарів
 • Диск МКРЗ №2: База даних коефіцієнтів доз: ембріон та плід
 • Публікація МКРЗ 88: Дози опромінення ембріону та плоду від надходження радіонуклідів отриманих матір’ю
 • Публікація МКРЗ 87: Управління дозою пацієнта в комп’ютерній томографії
 • Публікація МКРЗ 86: Попередження нещасних випадків серед пацієнтів, що піддаються променевій терапії
 • Публікація МКРЗ 85: Уникнення радіаційних травм від медичних інтервенційних процедур
 • Публікація МКРЗ 84: Вагітність та медична радіація
 • Публікація МКРЗ 83: Оцінка ризику для багатофакторних захворювань
 • Публікація МКРЗ 82: Захист населення в ситуаціях тривалого опромінення
 • Публікація МКРЗ 81: Рекомендації з радіаційного захисту стосовно видалення довгоживучих твердих радіоактивних відходів
 • Публікація МКРЗ 80: Дози опромінення для пацієнтів від використання фармпрепаратів (Публікації МКРЗ 53)
 • Публікація МКРЗ 79: Генетична схильність до раку
 • Публікація МКРЗ 78: Індивідуальний моніторинг внутрішнього опромінення працівників (передмова та глосарій відсутні)
 • Публікація МКРЗ 77: Політика радіологічного захисту відносно захоронення радіоактивних відходів
 • Публікація МКРЗ 76: Захист від потенційного опромінення – застосування до окремих джерел опромінення
 • Публікація МКРЗ 75: Загальні принципи радіаційного захисту робітників
 • Публікація МКРЗ 74: Конвертаційні коефіцієнти для використання у радіологічному захисті від зовнішнього випромінювання
 • Публікація МКРЗ 73: Радіологічний захист та безпека у медицині
 • Диск МКРЗ №1: База даних коефіцієнтів доз: робітників та членів громадськості
 • Публікація МКРЗ 72: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина5: компіляція коефіцієнтів ковтання та вдихання
 • Публікація МКРЗ 71: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 4: коефіцієнти інгаляційної дози
 • Публікація МКРЗ 70: Основні анатомічні та фізіологічні дані для використання у радіологічному захисті – скелет
 • Публікація МКРЗ 69: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 3: коефіцієнти проковтуваних доз
 • Публікація МКРЗ 68: Коефіцієнти доз радіонуклідів отриманих працівниками
 • Публікація МКРЗ 67: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 2 : коефіцієнти проковтуваних доз
 • Публікація МКРЗ 66: Радіологічний захист: модель дихального тракту людини
 • Публікація МКРЗ 65: Захист від Радону – 222 вдома та на роботі
 • Публікація МКРЗ 64: Захист від потенційного опромінення – концептуальна основа
 • Публікація МКРЗ 63: Принципи втручання у радіологічний захист населення під час радіаційної надзвичайної ситуації
 • Публікація МКРЗ 62: Радіологічний захист в біомедичних дослідженнях
 • Керівництво підтримки МКРЗ 3: Ризики пов’язані з іонізуючою радіацією
 • Публікація МКРЗ 61: Щорічні обмеження на отримання радіонуклідів працівниками на основі рекомендацій 1990
 • Публікація МКРЗ 60 (Видання для користувачів): Рекомендації МКРЗ 1990 (Видання для користувачів)
 • Публікація МКРЗ 60: Рекомендації МКРЗ 1990
 • Публікація МКРЗ 59: Біологічні основи щодо обмеження доз у шкірі
 • Публікація МКРЗ 58: Порівняна біологічна ефективність для детермінованих ефектів
 • Публікація МКРЗ 57: Радіологічний захист працівників у медицині та стоматології
 • Публікація МКРЗ 56: Дози членів громадськості в залежності від віку – Частина 1
 • Публікація МКРЗ 55: Оптимізація і прийняття рішень з радіаційного захисту
 • Публікація МКРЗ 54: Індивідуальний дозиметричний контроль отриманих радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 53: Дози опромінення пацієнтів, які приймають фармпрепарати
 • Публікація МКРЗ 52: Захист пацієнтів у радіаційній медицині (Та заяв із зустрічі МКРЗ у Комо в 1987)
 • Публікація МКРЗ 51: Дані для використання у захисті від зовнішнього опромінення
 • Публікація МКРЗ 50: Ризик раку легенів від впливу похідних від радону
 • Публікація МКРЗ 49: Ефекти розвитку від опромінення мозку ембріону та плоду
 • Публікація МКРЗ 48: Метаболізм плутонію та пов’язаних з ним елементів
 • Публікація МКРЗ 47: Радіаційний захист робітників на шахтах
 • Публікація МКРЗ 46: Принципи утилізації твердих радіоактивних відходів
 • Публікація МКРЗ 45: Розробка єдиного індексу шкоди
 • Публікація МКРЗ 44: Захист пацієнта у променевій терапії
 • Публікація МКРЗ 43: Принципи моніторингу радіаційного захисту населення
 • Публікація МКРЗ 42: Компіляція основних понять та величин, що використовується МКРЗ
 • Публікація МКРЗ 41: Нестохастичні ефекти іонізуючого випромінювання
 • Публікація МКРЗ 40: Заява наради МКРЗ 1984 року
 • Публікація МКРЗ 39: Принципи обмеження опромінення суспільства від природних джерел радіації
 • Публікація МКРЗ 38: Трансформація радіонуклідів – енергія та інтенсивність викидів
 • Публікація МКРЗ 37: Аналіз трат та вигод в оптимізації радіаційного захисту
 • Публікація МКРЗ 36: Захист від іонізуючого випромінювання у галузі науки
 • Публікація МКРЗ 35: Загальні засади моніторингу радіаційного захисту робітників
 • Публікація МКРЗ 34: Захист пацієнта у діагностичній радіології
 • Публікація МКРЗ 33: Захист від іонізуючого випромінювання зовнішніх джерел, які використовуються у медицині
 • Публікація МКРЗ 32: Обмеження, щодо вдихання похідних від радону робітниками
 • Публікація МКРЗ 31: Біологічні ефекти інгаляційних радіонуклідів
 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток Б до частини 3): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток А до частини 3): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток до частини 2): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Додаток до частини 1): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 4): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 3): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 2): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Частина 1): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 30 (Покажчик): Обмеження щодо отримання радіонуклідів працівниками
 • Публікація МКРЗ 29: Викиди радіонуклідів у навколишнє середовищє – оцінка доз для людини
 • Публікація МКРЗ 28: Принципи поводження з надзвичайними і випадковими впливами на робочих
 • Публікація МКРЗ 27: Проблеми пов’язані з розробкою індексу шкоди
 • Публікація МКРЗ 26: Рекомендації МКРЗ
 • Публікація МКРЗ 25: Обробка, зберігання, використання та розпорядження незапечатаних радіонуклідів у лікарнях та медичних дослідних установах
 • Публікація МКРЗ 24: Радіаційний захист в урановій та інших шахтах
 • Публікація МКРЗ 23
 • Публікація МКРЗ 22: Застосування рекомендацій Комісії: дози повинні бути настільки низькими наскільки це можливо (метод ALARA)
 • Публікація МКРЗ 21: Дані щодо захисту від іонізуючого опромінення зовнішніх джерел – Підтримка Публікації 15
 • Публікація МКРЗ 20
 • Публікація МКРЗ 19: Метаболізм сполук плутонію та інших актинідів
 • Публікація МКРЗ 18: Відносна біологічна ефективність високої лінійної передачі енергії опромінення
 • Публікація МКРЗ 17: Захист пацієнта під час дослідження радіонуклідів
 • Публікація МКРЗ 16: Захист пацієнта при діагнозі х-променів
 • Публікація МКРЗ 15: Захист від іонізуючого опромінення зовнішніх джерел
 • Публікація МКРЗ 14: Радіочутливість та просторовий розподіл дози
 • Публікація МКРЗ 13: Радіаційний захист у школах для учнів до 18 років
 • Публікація МКРЗ 12: Основні принципи моніторингу радіаційного захисту робітників
 • Публікація МКРЗ 11: Перегляд радіочутливості тканин у кістках
 • Публікація МКРЗ 10А: Оцінка внутрішнього забруднення в результаті періодичності тривалих поглинань
 • Публікація МКРЗ 10: Оцінка доз опромінення тканин тіла від внутрішнього забруднення внаслідок професійного впливу
 • Публікація МКРЗ 9: Рекомендації МКРЗ
 • Публікація МКРЗ 8: Оцінка ризиків, пов’язаних з радіацією
 • Публікація МКРЗ 7: Принципи моніторингу навколишнього середовища, що відносяться до поводження з радіоактивними матеріалами
 • Публікація МКРЗ 6: Рекомендації МКРЗ
 • Публікація МКРЗ 5: Поводження та знищення радіоактивних матеріалів у лікарнях та установах медичних досліджень
 • Публікація МКРЗ 4: Захист від електромагнітної радіації потужністю більше 3 МеВ та електрони, протони та нейтрони
 • Публікація МКРЗ 3: Захист від х-променів до 3 МеВ та Бета- і Гама-хвилі від замкнених джерел
 • Публікація МКРЗ 2: Допустима доза для внутрішнього опромінення
 • Публікація МКРЗ 1: Рекомендації МАГАТЕ
 • Рішення 1959: Рішення 1959
 • Рекомендації 1958: Рекомендації МКРЗ
 • Рекомендації 1956: Доповідь про внесення змін протягом 1956 – 1954 р.р. у Рекомендації МКРЗ
 • Рекомендації 1954: Рекомендації МКРЗ
 • Рекомендації 1950: Рекомендації МКРЗ
 • Рекомендації 1937: Міжнародні рекомендації з х-променів та захисту від радіуму
 • Рекомендації 1934: Міжнародні рекомендації з х-променів та захисту від радіуму
 • Рекомендації 1928: Міжнародні рекомендації з х-променів та захисту від радіуму