Авторизація

Новини

Введені в дію Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

Введені в дію Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, затверджені наказом Держатомрегулювання від 01.08.2017 № 279, зареєстровані у Мінюсті 22.08.2017 за № 1045/30913.

Безпечне поводження з радіоактивними відходами (РАВ) є важливою складовою загальної системи забезпечення безпеки при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії. Забезпечення безпеки та захист теперішніх і майбутніх поколінь та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання при поводженні з РАВ, починаючи від їх утворення, досягаються шляхом організації діяльності на всіх стадіях поводження з РАВ з дотриманням встановлених принципів, вимог та критеріїв безпеки.

Останніми роками активно оновлюється міжнародна нормативна база у частині поводження з РАВ та радіаційної безпеки, введені в дію Міжнародні Базові Стандарти безпеки (BSS, GSR Part 3, 2014), прийнята Директива Євроатом 2011/70 з безпеки поводження з РАВ та відпрацьованим паливом, випущені стандарти безпеки МАГАТЕ щодо нової класифікації РАВ (GSG-1, 2010) та основних вимог безпеки поводження з РАВ до їх захоронення (GSR Part 5, 2010), розроблений Звіт Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) щодо Референтних Рівнів Безпеки для сховищ РАВ та ВЯП, 2014, розробляється Звіт WENRA щодо Референтних Рівнів Безпеки для об’єктів з переробки РАВ.

З урахуванням положень національної стратегії та політики поводження з РАВ, зобов’язань України в рамках Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, досвіду регулювання безпеки поводження з РАВ та з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, референтними рівнями безпеки WENRA та відповідними Стандартами безпеки МАГАТЕ, Держатомрегулюванням ведеться робота з розробки загальних положень забезпечення безпеки при поводженні з РАВ, включаючи Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення та Загальні положення безпеки захоронення радіоактивних відходів. Введені в дію Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення.

Встановлені у цих Загальних положеннях вимоги безпеки є загальними для всіх видів діяльності щодо поводження з РАВ до їх захоронення і стосуються РАВ, які вже були накопичені, утворюються та можуть утворитися при здійсненні практичної діяльності у сфері використання ядерної енергії. Загальні положення обов’язкові для суб’єктів діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами та експлуатуючих організацій, які здійснюють діяльність на етапах життєвого циклу ядерних установок.

Загальні положення рекомендовані для застосування в роботі суб’єктам, які здійснюють діяльність з використання та виготовлення джерел іонізуючого випромінювання, а також конструкторським та проектним організаціям, організаціям науково-технічної підтримки, будівельним, монтажним, ремонтним, налагоджувальним організаціям, підприємствам з виготовлення обладнання для об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

Держатомрегулюванням продовжує роботу з розробки та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та суб’єктами діяльності проекту Загальних положень безпеки захоронення радіоактивних відходів.

Проект будівництва НБК: тривають випробовування обладнання

Паралельно з виконанням монтажних робіт виконуються індивідуальні випробування обладнання та систем нового безпечного конфайнменту (НБК), зокрема станом на 1 серпня 2017 року в рамках проекту проведені випробування:

системи основних кранів, включаючи обидва мости, два кранові візки, мобільну інструментальну платформу, північний і південний гаражі технічного обслуговування з 25-тонним краном;

пасажирського ліфта у західній торцевій стіні;

20-тонного мостового крана в технологічній будівлі;

12-х видів електричних та ручних вантажопідіймальних пристроїв; системи електропостачання 6 кВ.

Введення НБК в експлуатацію передбачається у грудні поточного року.

Президент підписав Закон щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами», прийнятий 11 липня 2017 року.

Законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, якими визначається порядок формування та використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Створення Державного фонду поводження з радіоактивними відходами у складі спеціального фонду Державного бюджету забезпечить цільове використання коштів, які сплачуються виробниками електроенергії, що генерується українськими атомними електростанціями, та сприятиме належному фінансуванню створення та утримання сховищ зберігання радіоактивних відходів.

Відповідно до Закону, Державний фонд поводження з радіоактивними відходами формується за рахунок надходжень від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Кошти Державного фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються на фінансове забезпечення бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави, та здійснюються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави. Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Проект СВЯП-2: розпочалися випробування одного із найважливіших пристроїв для поводження з відпрацьованим ядерним паливом

19 липня 2017 року розпочалися випробування одного із найважливіших пристроїв для поводження з відпрацьованим ядерним паливом Чорнобильської АЕС - стикувального пристрою для вагона-контейнера ТК-8.

Пристрій для підключення створений німецькою компанією BNG відповідно до технічного завдання на виготовлення і поставку обладнання для проекту будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС.

Безпосередньо після поставки всіх його вузлів пристрій було змонтовано, після чого настала черга виконання пуско-налагоджувальних робіт відповідно до програми індивідуальних випробувань. У рамках цих випробувань проходить перевірка сумісності обладнання стикувального пристрою вагона-контейнера ТК-8 та нового вагона-контейнера ТК-700, який було спроектовано та зібрано для даного проекту компанією «АТ Skoda JS a.s.» (Чеська Республіка).

Успішне виконання цих індивідуальних випробувань дозволить в подальшому перейти до комплексних випробувань нового вагона-контейнера ТК-700. Початок «гарячих» випробувань на СВЯП-2 заплановано на грудень 2017 року.

Проведена перевірка перевезення радіоактивних відходів у зоні відчуження

На підставі розпорядчих документів ДАЗВ, 19 липня 2017 року фахівці відділу підготовки рішень з фізичного захисту ядерних та радіаційно-небезпечних об’єктів та мобілізаційної готовності та сектору радіаційної безпеки ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» провели позапланову перевірку щодо дотримання вимог з фізичного захисту та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних відходів (матеріалів) за визначеними маршрутами спеціальним автотранспортом ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

За підсумками перевірки були підготовлені аналітичні та звітні матеріали.

RSS-стрічка