Склад Комісії

Склад Комісії затверджено Постановою Верховної Ради України від 23.12.2009 № 1791-VI.

СКЛАД
Національної комісії з радіаційного захисту населення України

 

 

Голова НКРЗУ

СКУБЕНКО Володимир Петрович

доктор економічних наук, професор, народний депутат України, голова підкомітету з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних ситуацій Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Заступники Голови НКРЗУ

КУХАР Валерій Павлович (до березня 2017 р.)

академік Національної академії наук України, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України;

СЕРДЮК Андрій Михайлович

президент та академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор «Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва» Національної академії медичних наук України.

Вчений секретар

БАЗИКА Димитрій Анатолійович

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, генеральний директор «Наукового центру радіаційної медицини» Національної академії медичних наук України.

Члени НКРЗУ

АКИМОВ Олександр Михайлович

доктор технічних наук, професор, керівник Учбово-наукового Інституту ядерно-хімічних технологій Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості Міністерства палива та енергетики України;

БАЛЮК Галина Іванівна

член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

БАРДОВ Василь Гаврилович

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Міністерства охорони здоров'я України;

БОНДАРЕНКО Олег Олександрович

доктор біологічних наук, завідувач кафедрою державного управління для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України;

БОРИСЮК Михайло Миколайович

кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія, завідуючий секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

ВИШНЕВСЬКИЙ Іван Миколайович (до серпня 2017 р.)

академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України;

ГОРОВА Алла Іванівна

доктор біологічних наук, професор, завідуюча кафедрою Національного дослідницького гірничого університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

ГРОДЗИНСЬКИЙ Дмитро Михайлович (до серпня 2016 р.)

академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор, радник Президії Національної академії наук України, завідуючий відділом Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;

ГУДКОВ Ігор Миколайович

академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України;

ДУБКОВСЬКИЙ Вячеслав Олександрович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

ЗАБУЛОНОВ Юрій Леонідович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

КАМІНСЬКИЙ Вячеслав Володимирович

доктор медичних наук, професор, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини Київської міської державної адміністрації, головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я України, завідуючий кафедрою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка Міністерства охорони здоров'я України;

КАЧИНСЬКИЙ Анатолій Броніславович

доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;

КАШПАРОВ Валерій Олександрович

доктор біологічних наук, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України;

КЛЕПІКОВ Вячеслав Федорович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України;

КЛИМЕНКО Сергій Вікторович

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Міністерства охорони здоров'я України;

КОВАЛЕНКО Григорій Дмитрович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий відділом Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України;

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член Центральної виборчої комісії;

КОСТЕНЕЦЬКИЙ Михайло Ілліч

кандидат медичних наук, завідуючий відділом Запорізького обласного санітарно-епідеміологічного лабораторного Центру Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

КОШИК Юрій Йосипович

кандидат технічних наук, директор Державного підприємства «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології» (УкрНДПРІпромтехнології) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

КРАСНОВ Володимир Павлович

доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України та Національної академії наук України;

КУНДІЄВ Юрій Ілліч (до січня 2017 р.)

академік Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту медицини праці Національної академії медичних наук України, радник Президента Національної академії наук України, віце-президент Національної академії медичних наук України;

КУТЛАХМЕДОВ Юрій Олексійович

доктор біологічних наук, професор, завідуючий лабораторією Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;

ЛИЗУН Степан Олексійович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»;

ЛИСЕНКО Олексій Юрійович

доктор філософії в технічних науках, кандидат технічних наук, Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України;

ЛИСИЧЕНКО Георгій Віталійович (до березня 2018 р.)

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, виконуючий обов’язки директора, завідувач відділу проблем екологічної безпеки Державної установи «Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;

ЛІХТАРЬОВ Ілля Аронович (до січня 2017 р.)

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», Генеральний директор Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України, Голова комісії з питань гігієнічного регламентування та нормування радіоактивних речовин та радіаційного фактора Комітету Міністерства охорони здоров'я України з питань гігієнічного регламентування;

ЛОСЬ Іван Павлович (до черня 2018 р.)

доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України;

МЕЧЕВ Дмитро Сергійович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України;

НЯГУ Ангеліна Іванівна

доктор медичних наук, професор, головний редактор міжнародного журналу «Радіаційна медицина», Президент Асоціації «Лікарі Чорнобиля»;

ПИЛИПЕНКО Микола Іванович

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту медичної радіології імені С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України;

ПІЛІНСЬКА Марія Андріївна

доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту експериментальної радіології Наукового центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України;

ПОЯРКОВ Віктор Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, виконавчий директор Європейського центру техногенної безпеки;

ПРІСТЕР Борис Самуілович

академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України;

СКАЛЕЦЬКИЙ Юрій Миколайович

доктор медичних наук, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;

ТАЛЬКО Вікторія Василівна

доктор медичних наук, професор, директор Інституту експериментальної радіології <Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України;

ХОЛОША Володимир Іванович

кандидат економічних наук, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Державної служби з надзвичайних ситуацій України;

ЧЕХУН Василь Федорович

академік Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

ШЕСТОПАЛОВ Вячеслав Михайлович

академік Національної академії наук України, академік-секретар Відділення наук про Землю Національної академії наук України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, директор Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України;

ЯКОВЛЄВ Євгеній Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;

ЯЦЕНКО Володимир Михайлович

представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.