Звіт щодо діяльності НКРЗУ у 2021 році

У 2021 році Національна комісія з радіаційного захисту населення України діяла відповідно до покладених на неї завдань, зафіксованих у Положенні, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 6 жовтня 2009 року № 1630-VI.

Текст звіту діяльності НКРЗУ за 2021 рік ▶


Звіт щодо діяльності НКРЗУ у 2020 році

У 2020 році, як і у попередні роки, Національна комісія з радіаційного захисту населення України діяла відповідно до покладених на неї завдань, зафіксованих у Положенні, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 6 жовтня 2009 року № 1630-VI.

Текст звіту діяльності НКРЗУ за 2020 рік ▶


Інформація у зв’язку із пожежами у природних екосистемах Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення

Національна комісія з радіаційного захисту населення України відповідно до Положення про Комісію отримала від органів виконавчої влади інформацію стосовно ситуації, яка склалась внаслідок лісових пожеж в Зоні відчуження та безумовного відселення, а саме щодо:

  • динаміки радіаційного фону в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення і на прилеглих територіях, а також прогноз щодо його змін;
  • заходів, що вживаються та плануються, з контролю та моніторингу за радіоактивним забрудненням територій, повітря та водних ресурсів;
  • заходів, що вживаються та плануються, з контролю доз опромінення персоналу, задіяного в гасінні пожеж, та населення, що мешкає в зоні пожеж;
  • прогнозу подальшого розвитку радіологічної ситуації в зоні пожеж та плану дій на випадок її погіршення;
  • оцінки впливу радіаційного чинника та наслідків пожеж в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення і прилеглих територіях, та заходів щодо їх усунення.

Інформація Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)
Інформація Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР)
Інформація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)


Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України

У 2012 році Національна комісія з радіаційного захисту населення України відповідно до ст. 2 Закону України від 27.02.1991 № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» підготувала Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України (далі – Експертні висновки).

Експертні висновки були надані Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органам державного управління, що брали участь у їх підготовці та погодженні. Копії Експертних висновків направлені відповідним державним обласним адміністраціям та обласним радам.

Детальніше


Міжнародна конференція

З 27 по 30 травня 2014 р. в м. Ужгород відбулась Друга Міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення».

Детальніше


Підсумки діяльності Комісії у 2009-2014 рр.

Третій склад НКРЗУ затверджений ВРУ у грудні 2009 року. Відповідно до п. 3 розділу III Положення про НКРЗУ, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.10.2009 № 1630-VI, члени Комісії обираються терміном на 5 років. Відповідно, термін повноважень третього складу Комісії завершився у грудні 2014 року.

За період 2010–2014 роки Комісією проведено 60 засідань Комісії, 8 круглих столів та 3 міжнародні науково-практичні конференції, на яких представлено 168 доповідей з основних питань.

Детальніше