Перелік доповідей, що були заслухані на засіданнях НКРЗУ та її комітетах:

 1. Розробка цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта.
  • Доповідачі: Сорокін Олександр, помічник директора ДП «СхідГЗК»; Жуков Володимир, начальник служби радіаційної безпеки та охорони довкілля НКРЗУ.
 2. Про Результати постійного моніторингу щитової залози у людей, які мали контакт з іонізуючим опроміненням.
  • Доповідач: Тронько М.Д., член НКРЗУ, Директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України.
 3. Про заходи підвищення стійкості установ, організацій та підприємств під час ядерних чи радіаційних аварійних ситуацій в умовах воєнного стану.
  • Доповідач: Скалецький Ю.М., член НКРЗУ, завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Державної установи «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва» Національної академії медичних наук України.
 4. Про роботу атомної енергетики України у військовий час.
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, Директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України.
 5. Досвід та уроки Чорнобилю, як основа для міжнародної стратегічної системи невідкладного реагування на ядерні та радіаційні загрози.
  • Доповідачі: Базика А.Д., заступник голови НКРЗУ, Генеральний директор Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»; Сушко В.О., член НКРЗУ, Перший заступник генерального директора Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
 6. Про Формування державної політики у галузі соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Доповідач: Яценко В.М., член НКРЗУ, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
 7. Про впровадження біомеліоративних заходів на водоймах-охолоджувачах ТЕС і АЕС.
  • Доповідач: Бондар О.І., вчений секретар НКРЗУ, Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України.
 8. Про ядерні загрози, спричиненні російською окупацією на Чорнобильській АЕС.
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, Директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України.
 9. Проєкт Закону України «Про внесення змін до ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
  • Доповідач: Яценко В.М., член НКРЗУ, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
 10. Про створення системи кризового моніторингу реагування на можливі інциденти з ядерними та радіаційними матеріалами на об'єктах ядерно-паливного циклу в умовах воєнного та повоєнного стану.
  • Доповідач: Забулонов Ю.Л., член НКРЗУ, Директор Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».
 11. Радіоекологічні та еколого-геологічні загрози внаслідок вибухового руйнування дамби Каховської ГЕС.
  • Доповідачі: Долін В.В, член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»; Яковлєв Є.О., головний науковий співробітник Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, відділ досліджень навколишнього середовища.
 12. Про Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання (№ 8223 від 23.11.2022 р.)
  • Доповідач: Сопілко І.М., керівник апарату НКРЗУ.
 13. Актуальні радіаційні загрози цивільному населенню України в умовах воєнного стану і бойових дій.
  • Доповідачі: Борисенко В.І., завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем атомних електростанцій НАН України; Долін В.В, член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»; Базика А.Д., заступник голови НКРЗУ, Генеральний директор Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»; Сушко В.О., член НКРЗУ, Перший заступник генерального директора Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
 14. Про захист населення Житомирської, Волинської і Рівненської областей від споживання забруднених продуктів місцевого виробництва.
  • Доповідач: Яценко В.М., член НКРЗУ, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
 15. Удосконалення концептуального законодавчого забезпечення проживання населення України на радіоактивно забруднених територіях.
  • Доповідач: Борисюк М.М., член НКРЗУ, кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія.
 16. Концептуальний проект багатофункціонального прискорювального комплексу ННЦ ХФТІ для проведення фундаментальних і прикладних досліджень в області ядерної фізики, фізики високих енергій і взаємодії випромінювання з речовиною.
  • Доповідач: Коваленко Г.Д., член НКРЗУ Директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «харківський фізико-технічний інститут».
 17. Про погодження Методичних рекомендацій «Дозиметрична паспортизація населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС».
  • Доповідач: Сушко В.О., член НКРЗУ, Перший заступник генерального директора Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
 18. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу есе та малюнків «Українська «формула ядерної безпеки».
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 19. Психогенність радіаційних загроз у моделях реагування і поведінки референтних груп населення: перспективи вивчення.
  • Доповідач: Сергій Болтівець, головний науковий співробітник Відділу наукового забезпечення соціального становлення молоді науково-дослідного центру «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, керівник програм психологічної реабілітації Клініки активної терапії особливих станів (м. Київ).
 20. Про стан готовності медичних закладів до надання спеціалізованої медичної допомоги у випадку радіаційних інцидентів (інф. МОЗ і НАМН України).
  • Доповідач: Яценко В.М., член НКРЗУ, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
 21. Створення Україно-Балтійського центру радіаційної безпеки спільно з Військовою академією у Варшаві (Польща), Університетом Миколи Коперника в Торуні (Польща), Університетом Миколаса Ромеріса (Литва).
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 22. Аналіз законодавчого забезпечення нових вимог МАГАТЕ.
  • Доповідач: Борисюк М.М., член НКРЗУ, кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія.
 23. Аналітичні методи оцінки та прогнозу поглинутих доз від інкорпорованих радіонуклідів.
  • Доповідач: Кравець О.П., член НКРЗУ, Завідувач відділу біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України.
 24. Ефекти хронічного опромінення біоти.
  • Доповідач: Кравець О.П., член НКРЗУ, Завідувач відділу біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України.
 25. Ядерні загрози, спричиненні російською окупацією на Чорнобильській АЕС.
  • Доповідач: Максим Шевчук, заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
 26. Проєкт Закону України «Про внесення змін до ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
  • Доповідачі: Долін В.В, член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»; Яковлєв Є.О., головний науковий співробітник Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, відділ досліджень навколишнього середовища.
 27. Про експертний висновок НКРЗУ щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан (реєстр. № 6476 від 28.12.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України.
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 28. Про розгляд проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання (реєстр. № 8223 від 23.11.2022).
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 1. Про експертний висновок НКРЗУ щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан (реєстр. № 6476 від 28.12.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України.
  • Доповідач: Чехун В.М., заступник Голови НКРЗУ, Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, академік НАН України, доктор медичних наук, професор.
 2. Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до постанов Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України» та «Про затвердження Голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України» щодо впорядкування діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України.
  • Доповідач: Чехун В.М., заступник Голови НКРЗУ, Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького, Національної академії наук України, академік НАН України, доктор медичних наук, професор.
 3. Про досвід мінімізації наслідків аварії на атомній станції у префектурі Фукусіма (Японія).
  • Доповідач: Корсунський С.В., посол України в Японії, доктор фізико-математичних наук «Японсько-Українського міждержавного співробітництва за напрямком Фукусіма – Чорнобиль».
 4. Про експертний висновок НКРЗУ щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан (реєстр. № 6476 від 28.12.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України.
  • Доповідач: Долін В.В., член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», доктор геологічних наук, професор.
 5. Про звернення до МАГАТЕ та інших іноземних партнерів НКРЗУ у зв’язку із вибухом 27 лютого 2022 року в районі розташування Центрального виробничого майданчика ДСП «Об’єднання «Радон» (сховище радіоактивних відходів) м.Київ.
  • Доповідач: Долін В.В., член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», доктор геологічних наук, професор.
 6. Про заяву Національної комісії радіаційного захисту населення України до Всесвітньої наукової спільноти щодо можливих наслідків ураження радіаційних об’єктів на території України внаслідок військових дій.
  • Доповідач: Долін В.В., член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», доктор геологічних наук, професор.
 7. Про заяву генерального директора Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» академіка Миколи Шульги та директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій та «Щодо російських фейків про ядерну програму України».
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.
 8. Про заяву Національної комісії з радіаційного захисту населення України з приводу поширення МАГАТЕ завідомо недостовірних даних щодо стану ядерних об’єктів України та ядерних загроз в умовах військової анексії ядерних об’єктів російськими окупантами.
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 9. Про «Російський ядерний тероризм в Україні».
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.
 10. Про «Ядерні та радіаційні загрози національній безпеці України в період воєнного стану: ймовірність і сценарії реалізації».
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.
 11. Про заходи підвищення стійкості функціонування держави, Збройних сил України, закладів установ та підприємств під час ядерних чи радіаційних аварійних ситуацій в умовах воєнного стану».
  • Доповідач: Скалецький Ю.М., завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Інституті громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва, доктор медичних наук, професор.
 12. Про проект Плану невідкладних заходів з покращення реагування на ядерні та радіаційні надзвичайні ситуації у воєнний час.
  • Доповідач: Скалецький Ю.М., завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Інституті громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва, доктор медичних наук, професор.
 13. Про погодження проекту «Державних санітарних норм та правил «Норми радіаційної безпеки України. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в планових ситуаціях опромінення. НРБУ-2022-П».
  • Доповідач: Даниленко О.М., в.о. директора департаменту громадського здоров’я Міністра охорони здоров’я.
 14. Про погодження «Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, на 2023-2030 роки».
  • Доповідач: Крамаренко Є.Г., Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження.
 15. Про трансграничні та регіональні радіоекологічні ризики, пов’язані з російською агресією в районі м. Кам’янське.
  • Доповідач: Бондар О.І., ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор.
 16. Про стан поводження з об’єктами видобувної промисловості, що забруднені радіонуклідами природного походження.
  • Доповідач: Полякова І.О., заступник директора з виробничих питань Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон».
 17. Про радіаційно-екологічний моніторинг та радіаційно дозиметричний контроль в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення.
  • Доповідач: Киреєв С.І., директор Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр».
 18. Про експертний висновок НКРЗУ щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан (реєстр. № 6476 від 28.12.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України.
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 19. Про розгляд проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання (реєстр. № 8223 від 23.11.2022).
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 1. Про проект Стратегії розвитку територій зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2030 роки.
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, академік НАН України.
 2. Щодо участі НКРЗУ у провадженні Указу Президента України від 09.12.2020 № 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи».
  • Доповідач: Базика Д.А., заступник Голови НКРЗУ, академік НАМН, генеральний директор Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
 3. Щодо вирішення проблем Придніпровського хімічного заводу (м. Кам’янське Дніпропетровської обл.).
  • Доповідач: Шматков Г.Г., завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», директор НВП «Центр екологічного аудиту», доктор біологічних наук, професор.
 4. Щодо забезпечення радіаційної безпеки медичного персоналу та пацієнтів при використанні джерел іонізуючого випромінювання в Україні.
  • Доповідач: Стадник Л.Л., завідуючий Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, кандидат біологічних наук.
 5. Щодо дозиметричної паспортизації населених пунктів України, які зазнали радіаційного забруднення.
  • Доповідач: Базика Д.А., заступник Голови НКРЗУ, академік НАМН, генеральний директор Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
 6. Про сучасний стан ядерної безпеки об'єкту «Укриття».
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, академік НАН України.
 7. Про проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602 від 03.06.2021).
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, академік НАН України.
 8. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5379 від 14.04.2021).
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 9. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан, розроблений Державним агентством України з управління зоною відчуження та завізований Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.
  • Доповідач: Льовіна А.Г., завідувач сектору правового забезпечення Державного агентства України з управління зоною відчуження.
 10. Щодо перспектив застосування озону в медичній та інших сферах.
  • Доповідач: Данилкова С.О., директор Медичного центру "Ксеніум", член міжнародного наукового комітету озонотерапії ISCOZ (Мадрид), кандидат медичних наук.
 11. Щодо погодження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», розробленого Державною інспекцією ядерного регулювання України.
  • Доповідач: Тріпайло Р.Ф., заступник Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.
 12. Пріоритетніше захворювання після Чорнобильської катастрофи – рак щитоподібної залози.
  • Доповідач: Тронько М.Д., член НКРЗУ, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, віце-президент Національної академії медичних наук України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України».
 13. Щодо участі НКРЗУ у Глобальному опитуванні НКДАР ООН 2021 року щодо опромінення населення.
  • Доповідач: Чумак В.В., експерт МАГАТЕ та ВООЗ, національна контактна особа щодо Глобального опитування НКДАР ООН 2021 року з опромінення населення, доктор біологічних наук, с.н.с., заслужений діяч науки і техніки України.
 14. Про кількість та активність джерел іонізуючого випромінювання, що залишились на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
  • Доповідач: Долін В.В., член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», доктор геологічних наук, професор.
 15. Про схвалення проекту Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.
  • Доповідач: Долін В.В., член НКРЗУ, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», доктор геологічних наук, професор.
 16. Про стан виконання Рекомендацій слухань у комітеті на тему: «35-ті роковини Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони відчуження», схвалених рішенням Комітету від 14 квітня 2021 р. № 76/12».
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 1. Про можливе підвищення ризиків негативного впливу радіаційного чинника в умовах складної епідеміологічної ситуації.
  • Доповідач: Сушко В.О., член НКРЗУ, перший заступник генерального директора Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії наук України, д.м.н., проф.
 2. Про вплив лісових пожеж на радіаційний стан територій Зони відчуження.
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 3. Про проект Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про правовий режим територій, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про віднесення деяких населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони гарантованого добровільного відселення".
  • Доповідач: Борисюк М.М., член НКРЗУ, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, к.с./х.н.
 4. Про деякі проблемні питання в ядерній енергетичній галузі України.
  • Доповідач: Носовський А.В., член НКРЗУ, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії науку країни, чл.-кор. НАН України, проф.
 5. Про кількість та активність джерел іонізуючого випромінювання, що залишились на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
  • Доповідач: Долін В.В., член НКРЗУ, заступник директора Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України", доктор геологічних наук, проф.
 6. Про проект закону «Про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо експерта з радіаційного захисту» №3869 від 16.07.2020 р.
  • Доповідач: Бершєда Є.Р., член-кореспондент НАН України, виконувач обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України.
 7. Про Сьому національну доповідь України про виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами.
  • Доповідач: Плачков Г.І., Голова Державної інспекції ядерного регулювання.
 8. Про заборону відвідання Зони відчуження дітям віком з 12 по 18 років.
  • Доповідач: Плачков Г.І., Голова Державної інспекції ядерного регулювання.
 9. Про підготовку до 35-их роковин Чорнобильської катастрофи.
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.
 10. Перспективи створення «науково-дослідницького хабу/центру» на базі Державного агентства України з управління зоною відчуження із залученням зацікавлених фахових установ НАН України, АМН України, НААН України.
  • Доповідач: Шевчук М.К., заступник Голови Державного  агентства України з управління зоною відчуження.
 11. Щодо концепції та стратегічних напрямів поводження з радіоактивними відходами.
  • Доповідач: Шибецький Ю.О., кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Державної установи "Науковий центр радіо гідро-геоекологічних полігонних досліджень НАН України".
 12. Щодо участі НКРЗУ у провадженні Указу Президента України від 09.12.2020 №  556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х  роковин Чорнобильської катастрофи".
  • Доповідач: Копиленко О.Л., Голова НКРЗУ, народний депутат України, академік НАН України.