Загальне законодавство України

«Декларація про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 р.

«Конституція України» від 28 червня 1996 р.

Ядерне законодавство України

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» вiд 27.02.1991 №791а-XII

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вiд 28.02.1991 №796-XII

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р. №255/95-ВР

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. №39/95-ВР

Закон України «Про видобування та переробку уранових руд» від 19.11.1997 р. №645/97-ВР

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 №15/98-ВР

Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» від 11.12.1998 р. №309-XIV

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000 р. №1370-XIV

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» від 19.10.2000 р. №2064-III

Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13.12.2001 р. №2893-14

Закон України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» від 24.06.2004 року №868-IV

Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об?єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» від 08.09.2005 року №2861-IV

Закон України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» від 16.11.2005 р. №3092

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України» від 27.07.2006 р. №47

Суміжне законодавство

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» вiд 25.06.1991 №1264-XII

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-XII

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. №45/95-ВР