СКЛАД
Національної комісії з радіаційного захисту населення України

(III скликання, затверджено Постановою Верховної Ради України від 23.12.2009 № 1791-VI)

Голова НКРЗУ

39 skubenko 

СКУБЕНКО Володимир Петрович

Народний депутат України V та VI скликань, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.

Заступники Голови НКРЗУ

25 kuhar

КУХАР Валерій Павлович (до березня 2017 р.)

академік Національної академії наук України, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії;

експерт з питань органічної хімії, хімії біологічно активних речовин.

37 serdiuk

СЕРДЮК Андрій Михайлович

академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту гігієни та медичної екології імені О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України;

експерт з питань радіаційної гігієни та медичної екології.

Вчений секретар

02 bazyka

БАЗИКА Дмитро Анатолійович

член-кореспондент НАМНУ, доктор медичних наук, професор, Генеральний директор Наукового центра радіаційної медицини Національної академії медичних наук України,

експерт з питань радіаційної медицини.

Члени НКРЗУ

01 akimov

АКИМОВ Олександр Михайлович

доктор технічних наук, професор, керівник Учбово-наукового Інституту ядерно-хімічних технологій Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; академік Міжнародної академії наук екології безпеки людини і природи;

експерт з питань атомної енергетики та промисловості, поводження з РАВ природнього походження.

03 baliuk 

БАЛЮК Галина Іванівна

член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

експерт з питань ядерного, екологічного права, правового забезпечення у сфері радіоекології та радіаційної безпеки в Україні.

04 bardov 

БАРДОВ Василь Гаврилович

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Міністерства охорони здоров’я України;

експерт з питань радіаційної гігієни, радіоекології та радіаційної медицини.

05 bondarenko 

БОНДАРЕНКО Олег Олександрович

доктор біологічних наук, завідувач кафедрою державного управління для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України;

експерт з питань радіоекології та радіаційного захисту населення України.

06 borysiuk 

БОРИСЮК Михайло Миколайович

кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія, завідувач секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

фахівець з питань законодавства в сфері ядерної та радіаційної безпеки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

07 vyshnevskyi 

ВИШНЕВСЬКИЙ Іван Миколайович (до серпня 2017 р.)

академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, почесний директор Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України; голова Комітету НКРЗУ з комплексного аналізу безпеки ядерних і радіаційних технологій, що впроваджуються, проектуються та транспортуються на територію України;

експерт в галузі ядерної фізики, ядерної енергетики, радіоекології.

08 gorova 

ГОРОВА Алла Іванівна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України; дійсний член Української екологічної академії наук, Міжнародної академії фундаментальних основ буття та Міжнародної академії аграрної освіти;

експерт з питань захисту генофонду нації від пошкоджуючої дії іонізуючого випромінювання та хімічних факторів.

09 grodzynskyi 

ГРОДЗИНСЬКИЙ Дмитро Михайлович (до серпня 2016 р.)

академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор, радник Президії Національної академії наук України, завідуючий відділом Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України; фундатор та найактивніший член Національної комісії радіаційного захисту населення України;

експерт з питань радіобіології, фізіології рослин, радіаційного захисту населення.

10 gudkov 

ГУДКОВ Ігор Миколайович

академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України;

експерт з питань радіобіології та радіоекології, протирадіаційних заходів в аграрному секторі України.

11 dubkosvkyi 

ДУБКОВСЬКИЙ Вячеслав Олександрович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України;

експерт з питань атомної промисловості.

12 zabulonov 

ЗАБУЛОНОВ Юрій Леонідович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ядерно-фізичних технологій Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

експерт з питань ядерної енергетики та ядерної фізики.

13 kaminskyi 

КАМІНСЬКИЙ Вячеслав Володимирович

доктор медичних наук, професор, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини Київської міської державної адміністрації, головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров’я України, завідуючий кафедрою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка Міністерства охорони здоров’я України;

експерт з питань акушерства, гінекології, репродуктології та протирадіаційного захисту, радіаційної безпеки населення України.

14 kachynskyi 

КАЧИНСЬКИЙ Анатолій Броніславович

доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, радник Директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;

експерт з питань техногенної безпеки.

15 kashparov 

КАШПАРОВ Валерій Олександрович

доктор біологічних наук, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України; голова Комітету НКРЗУ з комплексного аналізу та визначення критеріїв встановлення зон радіоактивного забруднення територій та розроблення пропозицій щодо протирадіаційного захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища в цих місцевостях;

експерт з питань радіоекології і радіобіології, протирадіаційних заходів в аграрному секторі України у зв’язку з наслідками Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту та ядерної безпеки.

16 klepikov 

КЛЕПІКОВ Вячеслав Федорович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України;

експерт з питань радіаційних технологій, ядерної фізики та ядерної енергетики.

17 klymenko 

КЛИМЕНКО Сергій Вікторович

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я України;

експерт з питань радіаційної медицини.

18 kovalenko 

КОВАЛЕНКО Григорій Дмитрович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий лабораторією радіологічної безпеки та радіаційного моніторингу Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України;

експерт з питань радіоекології та радіоекологічної безпеки.

19 kopylenko 

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член Центральної виборчої комісії; директор Інституту законодавства Верховної Ради України, голова Комітету НКРЗУ з системного науково-експертного аналізу проектів законодавчих ініціатив, інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення протирадіаційного захисту населення, ядерної та радіаційної безпеки;

експерт з питань науково-правового забезпечення в сфері законодавства.

20 kostenetskyi 

КОСТЕНЕЦЬКИЙ Михайло Ілліч

кандидат медичних наук, завідуючий лабораторією фізичних факторів Державного закладу «Запорізький обласний санітарно-епідеміологічний лабораторний Центр» Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

експерт з питань радіаційної гігієни.

21 koshyk 

КОШИК Юрій Йосипович

кандидат технічних наук, радник директора Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (УкрНДПРІ-промтехнології) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

експерт з питань атомної промисловості та радіаційного захисту.

22 krasnov 

КРАСНОВ Володимир Павлович

доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України та Національної академії наук України;

експерт з питань радіоекології лісу.

23 kundiev 

КУНДІЄВ Юрій Ілліч (до січня 2017 р.)

академік Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту медицини праці Національної академії медичних наук України, радник Президента Національної академії наук України, віце-президент Національної академії медичних наук України;

експерт з питань гігієни праці, токсикології та радіаційної безпеки населення.

24 kutlahmedov 

КУТЛАХМЕДОВ Юрій Олексійович

доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії радіоекології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;

експерт з питань екологічної та радіаційної безпеки, дозиметрії, радіобіології та радіоекології.

26 lyzun 

ЛИЗУН Степан Олексійович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України;

експерт з питань геології, мінералогії та державного управління у сфері екологічної безпеки.

27 lysenko 

ЛИСЕНКО Олексій Юрійович

доктор філософії в технічних науках, кандидат технічних наук, директор Державного гемологічного центру України Міністерства фінансів України;

експерт з питань уранової геології.

28 lysychenko 

ЛИСИЧЕНКО Георгій Віталійович (до березня 2018 р.)

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор, завідувач відділу проблем екологічної безпеки Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України; голова Комітету НКРЗУ з комплексного аналізу безпеки гірничовидобувної та переробної промисловості, поводження з радіоактивними відходами та їх впливу на населення та навколишнє природне середовище;

експерт з питань радіоекології і радіаційної безпеки.

29 lihtariov 

ЛІХТАРЬОВ Ілля Аронович (до січня 2017 р.)

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, Генеральний директор Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України, Голова комісії з питань гігієнічного регламентування та нормування радіоактивних речовин та радіаційного фактору Комітету Міністерства охорони здоров’я України з питань гігієнічного регламентування; голова Комітету НКРЗУ з комплексного аналізу міжнародних та національних норм і стандартів радіаційної безпеки і дозиметрії та їх адаптації на території України;

експерт з питань радіаційного захисту та нормування рівнів випромінювання.

30 los 

ЛОСЬ Іван Павлович

доктор біологічних наук, професор;

експерт з питань радіаційної безпеки і протирадіаційного захисту.

31 mechev 

МЕЧЕВ Дмитро Сергійович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка Міністерства охорони здоров’я України;

експерт з питань медичної радіології, радіонуклідної й променевої терапії в онкології, засновник ядерної медицини в Україні.

32 niagu 

НЯГУ Ангеліна Іванівна

доктор медичних наук, професор, головний редактор міжнародного журналу «Радіаційна медицина», Президент Асоціації «Лікарі Чорнобиля»;

експерт з питань радіаційної медицини, неврології та психіатрії.

33 pylypenko 

ПИЛИПЕНКО Микола Іванович

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор;

експерт з питань медичної радіології, радіаційної онкології та ядерної медицини.

34 pilinska 

ПІЛІНСЬКА Марія Андріївна

доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії цитогенетики Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;

експерт з питань екологічної та радіаційної безпеки, вивчення впливу іонізуючої радіації на людину.

35 poiarkov 

ПОЯРКОВ Віктор Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, виконавчий директор Європейського центру техногенної безпеки (центр є міжнародною організацією, яка створена Радою Європи та Україною в особі Міністерства України з надзвичайних ситуацій тау справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи);

експерт з питань радіоекології, ядерної безпеки та аварійного реагування.

36 prister 

ПРІСТЕР Борис Самуілович

академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу безпеки та реабілітації навколишнього середовища атомних електростанцій відділення зняття з експлуатації атомних електростанцій Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України;

експерт з питань радіоекології, радіобіології та радіаційної безпеки.

38 skaletskui 

СКАЛЕЦЬКИЙ Юрій Миколайович

доктор медичних наук;

експерт з питань еколого-техногенної, радіаційної безпеки, протирадіаційного захисту та протидії загрозам ядерного тероризму.

40 talko 

ТАЛЬКО Вікторія Василівна

доктор медичних наук, професор, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України; голова Комітету НКРЗУ з комплексного аналізу проблем, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

експерт з питань імунології та радіобіології.

41 holosha 

ХОЛОША Володимир Іванович

кандидат економічних наук, екс-голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Державної служби з надзвичайних ситуацій України;

експерт з питань державного управління ядерними об’єктами.

42 chehun 

ЧЕХУН Василь Федорович

академік Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького Національної академії наук України; голова Комітету НКРЗУ з комплексного аналізу біологічних впливів іонізуючого випромінювання на людину і навколишнє природне середовище при застосуванні ядерних і радіаційних технологій в медичних і наукових установах;

експерт з питань радіоекології, експериментальної клінічної онкології та радіаційного канцерогенезу.

43 shestopalov 

ШЕСТОПАЛОВ Вячеслав Михайлович

академік Національної академії наук України, академік-секретар Відділення наук про Землю Національної академії наук України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, директор Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічнихполігонних досліджень Національної академії наук України;

експерт з питань радіогідрогеології, радіогеології та радіоекології.

44 iakovlev 

ЯКОВЛЄВ Євгеній Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

експерт з питань еколого-геологічної безпеки.

45 iatsenko 

ЯЦЕНКО Володимир Михайлович

відповідальний секретар Ради Союзу юристів України;

експерт з питань правозахисної діяльності.