СКЛАД
Національної комісії з радіаційного захисту населення України

(IV скликання, затверджено Постановою Верховної Ради України від 20.12.2019 № 426-IX)

Голова НКРЗУ

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

народний депутат України IX скликання, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.

Заступники Голови НКРЗУ

БАЗИКА Димитрій Анатолійович

генеральний директор ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

ЧЕХУН Василь Федорович

директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук України.

Вчений секретар

БОНДАР Олександр Іванович

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Члени НКРЗУ

БЛЮМ Ярослав Борисович

директор ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України", доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії наук України.

БОРИСЮК Михайло Миколайович

керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія.

ДОЛІН Віктор Володимирович

заступник директора ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України", доктор геологічних наук, професор.

ДЬОМІНА Емілія Анатоліївна

завідувач відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор.

ЗАБУЛОНОВ Юрій Леонідович

директор ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України", доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

КЛЕПІКОВ Вячеслав Федорович

директор Інституту електрофiзики і радіаційних технологій Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

КОВАЛЕНКО Григорій Дмитрович

директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", доктор фізико-математичних наук, професор.

КРАВЕЦЬ Олександра Петрівна

завідувач відділу біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, доктор біологічних наук.

ЛИПСЬКА Алла Іванівна

завідувач відділу радіобіології і радіоекології Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України, доктор біологічних наук.

ЛОГАНОВСЬКИЙ Костянтин Миколайович

завідувач відділу радіаційної психоневрології ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор.

НОСОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович

директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України.

РАШИДОВ Намік Мамед огли

завідуючий лабораторією біофізики сигнальних систем Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор.

СЕРДЮК Андрій Михайлович

директор ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України.

СКАЛЕЦЬКИЙ Юрій Миколайович

завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор.

СУШКО Віктор Олександрович

перший заступник генерального директора ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України, керівник відділу медичної експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного опромінення ННЦРМ, Голова Центральної міжвідомчої експертної комісії МОЗ України по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.

ТРОНЬКО Микола Дмитрович

директор ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, віце-президент Національної академії медичних наук України.

ШИБЕЦЬКИЙ Юрій Олександрович

провідний науковий співробітник ДУ "Науковий центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України", кандидат геолого-мінералогічних наук.

ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович

ректор Чернігівського національного технологічного університету (на момент обрання), доктор економічних наук, професор.

ЯКИМЧУК Руслан Андрійович

науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України.

ЯЦЕНКО Володимир Михайлович

віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", народний депутат України I, II і III скликань.