Згідно ст. 2 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Комісія надає до уваги громадськості інформацію, що була створена НКРЗУ в межах своїх повноважень. З метою реалізації ст. 4 зазначеного Закону України та для зручності користувачів Комісія звертає увагу на організацію відповідного розділу сайту.

Підрозділ «Доступ до публічної інформації» містить документи, що регламентують надання публічної інформації Національною комісією (активні посилання, файл у форматі pdf), зокрема:

  • форму запиту на публічну інформацію;
  • перелік видів інформації, розпорядником якої є Національна комісія з радіаційного захисту населення України;
  • перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
  • порядок складення та подання запитів на публічну інформацію.

Підрозділ «Штатні розписи» містить документи, що відображають структуру апарату НКРЗУ та назву посад, штатну чисельність працівників та їхні посадові оклади у розрізі календарних років (активні посилання, файл у форматі pdf).

Підрозділ «Бюджетні програми» містить інформацію про бюджетні програми, відповідно до яких здійснюється та фінансується діяльність Комісії по роках (активні посилання, файл у форматі pdf), а саме:

  • Паспорт бюджетної програми;
  • Звіт про виконання бюджетної програми.

Підрозділ «Кошторис і баланс» містить фінансові планово-звітні документи щодо діяльності Комісії за вказаний рік (активні посилання, файл у форматі pdf), а саме:

  • Кошторис НКРЗУ;
  • Баланс (річний) НКРЗУ.

Порядок оскарження:

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Документи НКРЗУ, що регламентують доступ до публічної інформації:

Наказ від 25.05.2011 № 10 «Питання про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"»

Наказ від 06.06.2011 № 11 «Про затвердження форми Запиту на публічну інформацію»

Наказ від 08.06.2011 № 12 «Про затвердження переліку видів інформації, розпорядником якої є Національна комісія з радіаційного захисту населення України»

Наказ від 09.06.2011 № 13 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію»

Наказ від 10.06.2011 № 14 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну информацію»