Національна комісія з радіаційного захисту населення України на виконання Указу Президента України від 11.10.2010 № 937 «Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» та відповідно до ст. 2 Закону України від 27.02.1991 № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» створила експертну групу (протокол засідання НКРЗУ від 19.04.2012 № 4) з підготовки Експертних висновків про радіологічний стан населенних пунктів України (далі – Експертні висновки).

Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, затверджений постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23.07.1991 № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Експертна група на основі чинних нормативних і методичних документів та відповідно до Рекомендацій з підготовки експертних висновків щодо встановлення та перегляду меж зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи опрацювала дані загальнодозиметричних паспортизацій населених пунктів України за 2000 – 2011 роки і підготувала Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів 12 областей України.

Кожен Експертний висновок складається з висновку та додатків до нього. У додатках містяться відомості про радіологічний стан населених пунктів області. На кожний населений пункт оформлено окремий додаток.