Міжнародні угоди

Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі та під водою від 05.08.1963 р.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 01.07 1968 р.

Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів та у його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення від 11.02.1971 р.

Конвенція від 31 січня 1963 р., що доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 р. про відповідальність перед третьою стороною у галузі ядерної енергії від 31.01.1963 р.

Конвенція про цивільну відповідальність в області морських перевезень ядерних матеріалів від 17.12.1971 р.

Конвенція про оперативне сповіщення про ядерні аварії від 26.09.1986 р.

Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації від 26.09.1986 р.

Віденська Конвенція з цивільної відповідальності за ядерну шкоду (приєднання України 20.9.1996)

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (приєднання України 6.7.1993).

Конвенція з ядерної безпеки (підписано в 1996 році, ратифіковано 17.12.97, набула чинності 7.7.98)

Конвенція про поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом (Відень, підписано 29.09.1997)

Конвенція про додаткову компенсацію за ядерну шкоду (Відень, підписано 29.09.1997)

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією від 12.11.1996 р.

 

Міжурядові угоди

Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Російською Федерацією та Словацькою Республікою через територію України від 18.11.1993 р.

Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України від 29.12.1992 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською Республікою через територію України і територію Словацької Республіки 14.03.1998 р.

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про підземні ядерні вибухи в мирних цілях від 28.05.1976 р.

Угода про співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 27.08.1992 р.

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 24.05.1993 р.

Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес у зв'язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10.06.1993 р.

Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993 р.

Угода між Урядом Королівства Норвегії та Урядом України про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 28.09.1994 р.

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 08.11.1996 р.

Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 12.11.1997 р.

Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії від 06.05.1998 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 24.09.1998 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 23.03.1999 р.