У 2022 році:

 1. Устінова Л.А., Савицький В.Л., Проданчук М.Г., Базика Д.А., Прістер Б.С., Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній атомній електростанції через призму сучасних радіаційних загроз, ННЦРМ, ЕКОГІНТОКС, 2021, 392 с.

 2. Цимбалюк В.І., Базика Д.А., Чумак А.А., Ретроспективна оцінка захворюваності на COVID-19 і вакцинації персоналу науково-дослідних установ НАМН України, Журнал НАМН України, 2022-28-3….. 479-490.

 3. Пушкарьова Н.О., Кваско А.Ю., Бузіашвілі А.Ю., Кравець О.А., Чугункова Т.В., Блюм Я.Б., Ємець А.І. Вплив авермектин-вмісних препаратів на стійкість пшениці до посухи. Доповіді НАН України, 2022, № 1: 107-114. https://doi.org/10.15407/dopovidi2022.01.107

 4. Царенко П.М., Борисова О.В., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Коніщук М.О., Бурова О.В., Блюм Я.Б. Monoraphidium sp. IBASU-A 574 (Selenastraceae, Chlorophyta) – перспективний продуцент біомаси для біоенергетики. Аlgologia, 2022, 32(1): 88–104. https://doi.org/10.15407/alg32.01.088

 5. Пушкарьова Н.О., Плоховська С.Г., Горюнова І.І., Бузіашвілі А.Ю., Мельничук О.В., Кваско А.Ю., Шиша О.М., Чугункова Т.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Вплив авермектинвмісних поліфункціональних біостимуляторів на стійкість пшениці до сольового стресу. Доповіді НАН України, 2022, № 2: 83-91. https://doi.org/10.15407/dopovidi2022.02.083

 6. Козуб Н.О., Созінов І.О., Бідник Г.Я., Дем’янова Н.О., Созінова О.І., Карелов А.В., Співак С.І., Блюм Я.Б. Генотипи пшениці м’якої з нуль-алелями за гліадиновими локусами. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022, Т. 31, С. 59-64. https://doi.org/10.7124/FEEO.v31.1485

 7. Сахарова В.Г., Блюм Р.Я., Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Мосякін С.Л., Блюм Я.Б. Порівняння методів виділення ДНК з гербарних зразків рижію дрібноплідного (Camelina microcarpa Andrz. ex DC). Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022, Т.30, С. 30-36. https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1457

 8. Гординський С.О., Постовойтова А. С., Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Розроблення ILP-маркерів для Aegilops tauschii та застосування їх у молекулярно-генетичному аналізі. Фактори експериментальної еволюції організмів, 2022, Т. 30, С. 19-23. https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1455

 9. Блюм Я.Б., Грегор Мендель і його роль у розвитку генетичної науки: до 200-річчя від дня народження. Вісник НАН України, 2022, № 11, стор. 25-34.

 10. Шевченко О.Л., Долін В.В., Шабатура О.В. Гідрогеологія родовищ корисних копалин: підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 383 с.

 11. Kopylenko O., Nosovskii A., Dolin V. CONTEMPORARY CHALLENGES IN ELIMINATION OF THE CONSEQUENCES OF THE СHORNOBYL CATASTROPHE // Geochemistry of Technogenesis. – 2021. - № 6 (34). – С. 5-17: https://doi.org/10.15407/geotech2021.34.005

 12. Dolin V., Kopylenko O., Zabulonov Yu. GLOBAL NUCLEAR THREATS CAUSED BY RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE // Geochemistry of Technogenesis. – 2022. - № 7 (35). – С. 7–17: https://doi.org/10.32782/geotech2022.35.01

 13. Хевпа З.З., Долін В.В., Яковлев Є.О., Кузьменко Е.Д., Багрій С.М. РОЗВИТОК НАДЗВИЧАЙНОЇ ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЗАТОПЛЕННЯ РУДНИКА № 2 СТЕБНИЦЬКОГО КАЛІЙНОГО РОДОВИЩА ВНАСЛІДОК ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ // Geochemistry of Technogenesis. – 2022. - № 7 (35). – С. 51–56: https://doi.org/10.32782/geotech2022.35.09

 14. Долін В.В., Бобков В.М., Орлов О.О. БІОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФРАКЦІОНУВАННЯ ТРИТІЮ ЖИВЦЯМИ ВЕРБИ БІЛОЇ // Geochemistry of Technogenesis. – 2022. - № 7 (35). – С. 69–72: https://doi.org/10.32782/geotech2022.35.13

 15. Малькова Я.О., Коваленко І.О., Долін В.В., Панасюк М.І., Деміхов Ю.М., Сосонна Н.В., Багрій С.М., Кузьменко Е.Д. ІЗОТОПНО-РАДІОГЕОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ // Geochemistry of Technogenesis. – 2022. - № 7 (35). – С. 73–77: https://doi.org/10.32782/geotech2022.35.14

 16. Чарний Д.В., Долін В.В., Орлов О.О., Скиба Д.В., Одукалець Л.А., Мацелюк Е.М., Архипенко О.М., Стоколос М.О., Ніколенко В.О., Марисик С.В. СТАТИСТИЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ДІЮЧИХ ОЧИСНИХ БІОІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА НАВКОЛИШНІ ҐРУНТОВІ ВОДИ // Geochemistry of Technogenesis. – 2022. - № 7 (35). – С. 103–108: https://doi.org/10.32782/geotech2022.35.20

 17. Долін В.В., Габєлков С.В., Жиганюк І.В., Зубко О.В. АДАПТОВАНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОРОВОМУ ПРОСТОРІ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ЛАВ // XХVІІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 27 вересня - 1 жовтня 2021 року): анотації до доповідей. - Київ : Ін-т ядерних дослідж., 2022. – С. 127.

 18. Khrushchev D.P., Dolin V.V. Introduction to infogeology// Geochemistry of Technogenesis. – 2021. - № 6 (34). – С. 105-106.

 19. Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А. Сучасний погляд на стохастичні ефекти іонізуючих випромінювань (до 36-річниці Чорнобильської катастрофи). Онкологія. 2022. Т. 24, № 1. С. 5-10. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-1-2022-g.10339. https://www.oncology.kiev.ua/article/10339/suchasnij-poglyad-na-stoxastichni-efekti-ionizuyuchogo-viprominyuvannya-do-36-i-richnici-chornobilskoi-katastrofi

 20. Главін О.А., Дьоміна Е.А., Рівень трансмембранного потенціалу мітохондрій та інтенсивність напрацювання вільнорадикальних сполук у лімфоцитах хворих на рак ендометрію. Онкологія, 2022. Т. 24, № 1. С. 48-54. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-1-2022-g.10202. https://www.oncology.kiev.ua/article/10202/riven-transmembrannogo-potencialu-mitoxondrij-ta-intensivnist-napracyuvannya-vilnoradikalnix-spoluk-u-limfocitax-xvorix-na-rak-endometriyu

 21. Дьоміна Е.А., Функціональні особливості мітохондрій та історичні аспекти їх патологічного стану. Онкологія, 2022. Т.24, №3.

 22. M.F. Shul'ga, G.D. Kovalenko, V.B. Ganenko, L.G. Levchuk, S.H. Karpus, I.L. Semisalov. CONCEPT OF THE STATE TARGETED NSC KIPT PROGRAM OF EXPERIMENTAL BASE DEVELOPMENT FOR BASIC AND APPLIED RESEARCH IN NUCLEAR AND HIGH-ENERGY PHYSICS AND PHYSICS OF RADIATION INTERACTION WITH MATTER. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 3(139), p. 3-6. https://doi.org/10.46813/2022-139-003

 23. G.D. Kovalenko, V.Y. Kasilov, Yu.H. Kazarinov, S.H. Karpus, I.L. Semisalov, S.S. Kochetov, O.O. Shopen, I.M. Shliakhov. UNIVERSAL EXPERIMENTAL FACILITY OF IHEPNP NSC KIPT FOR RESEARCH OF HIGH-ENERGY ELECTRON BEAM INTERACTION WITH THIN AMORPHOUS AND SINGLE-CRYSTAL STRUCTURES. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 3(139), p.23-28. https://doi.org/10.46813/2022-139-023

 24. Grygoriy Kovalenko, Stepan Karpus, Valentyn Kasilov, Igor Semisalov, Oleh Shopen, Serhiy Kochetov, Tetyana Malykhina, and Ilia Shlyakhov. Secondary Electron Emission of Relativistic Electron Passing Through Thin Foils. Journal of the Physical Society of Japan 91, 114706 (2022) https://doi.org/10.7566/JPSJ.91.114706

 25. V. Vit’ko, G. Kovalenko, S. Karpus, I. Semisalov, O. Shopen. SPECTRA OF LOW-ENERGY SECONDARY ELECTRONS IN THE INTERACTION OF RELATIVISTIC ELECTRONS WITH ALUMINUM FOIL. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 5(141), p.19-24. https://doi.org/10.46813/2022-141-019

 26. I.N. Shlyahov, N.I. Maslov, S.H. Karpus, G.D. Kovalenko, I.L. Semisalov, A.A. Kapliy, S.K. Kiprich, V.D. Ovchinnik, M.Yu. Shulika, G.P. Vasiliev, V.I. Yalovenko. DEVELOPMENT OF A MEASURING CHANNEL FOR LOW CURRENTS INTEGRATING ON ANALOG DEVICES COMPONENTS AND ARDUINO MODULES FOR PHYSICAL EXPERIMENTS. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 5(141), p.42-45. https://doi.org/10.46813/2022-141-042

 27. G.L. Bochek, А.A. Kapliy, S.K. Kiprich, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.D. Ovchinnik, I.L. Semisalov, F.O. Shirokopetlev, I.N. Shlyahov, M.Yu. Shulika, G.P. Vasiliev, V.I. Yalovenko SPECTROMETRIC REGISTRATION OF X-RAY AND GAMMA RADIATION BY DETECTING MODULES “SILICON PLANAR DETECTOR – SCINTILLATOR. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 5(141), p.46-49. https://doi.org/10.46813/2022-141-046.

 28. G.L. Bochek, A.A. Kapliy, S.K. Kiprich, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.D. Ovchinnik, S.M. Potin, I.L. Semisalov, I.N. Shlyahov, M.Yu. Shulika, G.P. Vasiliev, V.I. Yalovenko REGISTRATION OF CONVERSION ELECTRONS IN A WIDE ENERGY RANGE BY THE DETECTING SYSTEM “Si PLANAR DETECTOR - METAL Gd CONVERTER. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 5(141), p.50-54. https://doi.org/10.46813/2022-141-050.

 29. M.F. Shul’ga, G.D. Kovalenko, I.S. Guk, P.I. Gladkikh, F.A. Peev CONCEPTUAL PROJECT OF THE NSC KIPT NUCLEAR PHYSICS COMPLEX FOR BASIC AND APPLIED RESEARCH IN THE FIELD OF NUCLEAR PHYSICS, HIGH ENERGY PHYSICS AND INTERACTION OF RADIATION WITH SUBSTANCE. Problems of Atomic Science and Technology. Series “Nuclear Physics Investigations”. 2022, № 5(141), p.55-59.https://doi.org/10.46813/2022-141-055.

 30. G.L. Bochek, G.D. Kovalenko / Ionization energy losses and secondary electron emission during the passage of relativistic electrons and positrons through single crystals and amorphous targets, 1972–2022: Collection proceedings of IPHENP NSC KIPT. – Kharkiv: NSC KIPT, 2022. – 74 p.

 31. Рябченко Н.М., Бурдо О.О., Липська А.І. Цитогенетичні дослідження Myodes glareolus з природних популяцій чорнобильської зони відчуження у віддалений після аварійний період // Ядерна фізика та енергетика. – 2022. – Т. 23, № 1. – С. 39-46.

 32. Липська А.І., Ніколаєв В.І., Шитюк В.А. та інш. Радіоекологічні дослідження на осушених ділянках ложа водойми-охолоджувача ЧАЕС // Ядерна фізика та енергетика. – 2022. – Т. 23, № 4. – С.

 33. Гриневич Ю.П., Маковецька Л.І., Липська А.І., Бурдо О.О. Прооксидантно-антиоксидантні процеси у крові та печінці мишоподібних гризунів за разового тотального зовнішнього опромінення. // Ядерна фізика та енергетика. – 2022. – Т. 23, № 4. – С.

 34. Бурдо О.О., Вишневський Д.А., Ішиніва Хіроко, Кенджі Нанба, Липська А.І. Видові та чисельні коливання у популяції мишоподібних гризунів що мешкають на оголеному дні водойми охолоджувача ЧАЕС // XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» в рамках «Ольвійського форуму – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», 23-26 червня 2022, Миколаїв. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. С. 9-13.

 35. Ганжа О.Б., Родіонова Н.К., Липська А.І. Гематологічні показники індикаторних видів мишоподібних гризунів // XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» в рамках «Ольвійського форуму – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», 23-26 червня 2022, Миколаїв. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. С. 13-17.

 36. Гриневич Ю.П., Маковецька Л.І., Липська А.І., Бурдо О.О. Активність каталази у крові та вміст відновленого глутатіону в печінці мишоподібних гризунів (Myodes glareolus та Аpodemus flavicollis) за разового тотального опромінення // XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» в рамках «Ольвійського форуму – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», 23-26 червня 2022, Миколаїв. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. С. 25-29.

 37. Родіонова Н.К., Липська А.І., Рябченко Н.К., та інш. Особливості функціонування кровотворної системи мишоподібних гризунів з природних популяцій чорнобильської зони відчуження за впливу малих доз іонізуючого випромінювання // XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» в рамках «Ольвійського форуму – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», 23-26 червня 2022, Миколаїв. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. С. 102-107.

 38. Ганжа О.Б., Липська А.І., Родіонова Н.К., Рябченко Н.М. Вплив опромінення на гематологічні показники Myodes glareolus // XXIX щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ, 26-30 вересня 2022, Київ. С. 207-208.

 39. Липська А.І., Ніколаєв В.І., Шитюк В.А. та інш. Дозові навантаження у тварин з осушених територій водойми-охолоджувача ЧАЕС // XXIX щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ, 26-30 вересня 2022, Київ. С. 235-236.

 40. Родіонова Н.К., Липська А.І., Рябченко Н.М. та інш. Лейкоцитарні індекси в оцінці стану кровотворної системи модельних видів дрібних гризунів з Чорнобильської зони відчуження та їх прогностичне значення // XXIX щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ, 26-30 вересня 2022, Київ. С. 221-222.

 41. Рябченко Н.М., Бурдо О.О., Родіонова Н.К., Ганжа О.Б., Липська А.І. Цитогенетичні дослідження представників роду Apodemus з осушених територій водойми-охолоджувача ЧАЕС // XXIX щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ, 26-30 вересня 2022, Київ. С. 223-224.

 42. Б.С. Прістер, Т.Д. Лев, А.В. Носовський, М.М. Талерко Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas /. – Київ : Академперіодика, 2022.

 43. Булавін Л.А. Розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок / Л.А. Булавін, В.І. Ковальчук, А.В. Носовський. – Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2022. – 200 с.

 44. Романенко І. Дослідження різних видів бетонів для біологічного захисту контейнерів HI-STORM / I. Романенко, O. Трофименко, M. Голюк, Є. Письменний, A. Носовський // Ядерна та радіаційна безпека. – 2022. – Вип. 1 (93). – С. 53–61.

 45. Трофименко О. Валідація коду Serpent 2 для визначення коефіцієнта розмноження нейтронів ядерного палива ВВЕР-1000 у межах підготовки константного забезпечення СВРК АЕС / О. Трофименко, А. Якимчук, А. Черепанов, І. Романенко, В. Гулік, М. Голюк, О. Хотяїнцева, П. Куцин, А. Носовський // Ядерна та радіаційна безпека. – 2022. – Вип. 2 (94). – С. 53–66.

 46. M. Holiuk, J. Chapman, A. Biland, A. Nosovskyi, V. Gulik, The modified basalt fiber as neutron-absorber additive for concrete of spent nuclear fuel / // Proceedings of International Waste Management Conference (WM2022) (Phoenix, Arizona, USA, March 6–10, 2022).

 47. Носовський А.В. Щодо наслідків тимчасової окупації території зони відчуження Чорнобильської АЕС: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 20 квітня 2022 року / А.В. Носовський // Вісник Національної академії наук України. – Вип. 6. – С. 65–71. –https://doi.org/10.15407/visn2022.06.065

 48. Борисенко В.І. Щодо будівництва нових ядерних енергоблоків в Україні / В. І. Борисенко, А.В. Носовський // Ядерна енергетика та довкілля. – 2022. – Вип. 1 (23). – С. 3–9. – doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.1

 49. Носовський А.В. Ядерний тероризм Російської Федерації в Україні — виклик для світової безпеки: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 березня 2022 року / А. В. Носовський // Вісник Національної академії наук України. – Вип. 5. – 24–29. https://doi.org/10.15407/visn2022.05.024

 50. І. Г. Шараєвський, Т.С. Власенко, Л.Б. Зімін, А.В. Носовський, Н.М. Фіалко, Г.І. Шараєвський Світові дослідження спектральних образів нейтронного шуму реакторів типу ВВЕР у нерегламентних тепло гідравлічних режимах активних зон / // Ядерна енергетика та довкілля. — 2020. — No 1 (23). — С. 10–27.

 51. І.Г. Шараєвський, Т.С. Власенко, Л.Б. Зімін, А.В. Носовський, Н.М. Фіалко, Г.І. Шараєвський, Актуальні проблеми фізики динамічних пошкоджень в елементах першого контуру реакторів типу ВВЕР / // Ядерна енергетика та довкілля. — 2020. — No 2 (24). — С. 3–17.

 52. Копиленко О. Л. Сучасні проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / О.Л. Копиленко, А.В. Носовський, В.В. Долін // Геохімія техногенезу. – 2021. – Вип. 6 (34). – С. 5–17.

 53. Носовський А.В. Ядерна енергетика України в контексті сталого розвитку / А. В. Носовський // Вісник Національної академії наук України. – 2022. – № 3. – С. 24–29. https://doi.org/10.15407/visn2022.03.024

 54. Д.А. Базика, В.О. Сушко, А.А. Чумак, П.А. Федірко, В.В. Талько, Л.А. Янович, Результати роботи ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» у 2021 році, 14, Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2022. Вип. 27. C. 10–24. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-10-24

 55. Д.А. Базика, В.О. Сушко, П.А. Федірко, Т.Ф. Бабенко, В.В. Василен-ко, O.O. Коло-синська, М.С. Курята, В.В. Морозов, Л.О. Литвинець, Р.Ю. Дорічев-ська, М. С. Крамаренко, Ю. В. Єфімова, Н. А. Гарькава, Зміни судин сітківки в співробітників Чорнобильської атомної електростанції, які зазнали тривалого ненормованого радіаційного впливу на робочому місці внаслідок окупації ЧАЕС у 2022 році, 7, Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2022. Вип. 27. C. 423–430. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-423-430

 56. Сушко В.О., Колосинська О.О., Медична експертиза захворювань, що призводили до інвалідності та смерті внаслідок впливу радіаційного опромінення в умовах Чорнобильської катастрофи у віддаленому післяаварійному періоді (35 років).

 57. Цимбалюк В.І., Базика Д.А., Лурін І.А., Білий Д.О., Дягіль І.С., Сушко В.О., Остащенко Т.М., Дяченко В.В., Осьодло Г.В., Казмірчук А.П., Петруша О.О., Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання): зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ «Просвіта», 2022. Вип. 22. С. 190-193. ISBN 978-617-7201-88-4, Діагностика, сортування, профілактика та лікування гострої променевої хвороби в умовах воєнного стану та бойових дій, 22, Київ, 2022. – 25 С.

 58. Пушкарьов В.В., Соколова Л.К., Фурманова О.В., Вишневська О.А., Червякова С.А., Бельчина Ю.Б., Ковзун О.І., Пушкарьов В.М., Тронько М.Д. Рівні аполіпопротеїнів A1/B, окислених ліпопротеїнів низької щільності (LDL) та субстрату рецептора інсуліну-1 (IRS-1) у плазмі крові у хворих на COVID-19 та коморбідні захворювання, як можливі маркери захворювання. Ендокринологія. 2022;27(2):106-113.

 59. Фурманова О.В., Вишневська О.А., Соколова Л.К., Попова В.В., Пушкарьов В.В., Черв’якова С.А., Пушкарьов В.М., Надзвичайно низький рівень аполіпопротеїну А1 у хворого з тяжким перебігом COVID-19, гіперглікемією та ожирінням, що закінчився летально: опис клінічного випадку. Ендокринологія, 2022;27(3):271-276.

 60. Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Сучасний погляд на стохастичні ефекти іонізуючого випромінювання (до 36-ї річниці чорнобильської катастрофи)., 5, Онкологія, Т. 24, No 1, 2022, c. 26-30. https://www.oncology.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/1623.pdf?upload=

 61. Налєскіна Л.А., Лук’янова Н.Ю., Кунська Л.М., Чехун В.Ф., Covid-19 та рак: науково-клінічні аспекти, 11, Онкологія, Т. 24, No 2, 2022, С. 68-78. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-2-2022-g.10627

 62. Чехун В.Ф., Сімбіоз медичних технологій та штучного інтелекту: імпульс нових можливостей в онкології, 5, Онкологія, Т. 24, No 2, 2022, c. 60-65. https://www.oncology.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/10/1630.pdf?upload=

 63. В.Ф. Чехун, Ю.В. Думанський, Л.Г. Бучинська, «Онкологія в Україні: на шляху до якості та досконалості», Медична Газета «Здоров‘я України», грудень 2022.

 64. Думанський Ю.В., Чехун В.Ф., Бондар В.Г., Бондар О.В., Чистяков Р.С., Вибір долі та сенс життя (до 90-річчя від дня народження доктора медичних наук професора, академіка НАМН України Г.В.Бондаря)., 3, Онкологія., Т.12, №1-2(45-46), 2022,С.60-62. https://www.clinicaloncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2022/08/848.pdf

 65. Думанський Ю.В., Чехун В.Ф., Бондар В.Г., Бондар О.В., Чистяков Р.С., До 90-річчя від дня народження доктора медичних наук. професора. Академіка НАМН України Г.В.Бондаря., 7, Вісник клубу панкреатологів, 2022, №4(57), С.90-96.

 66. Шибецький Ю.О., Шестопалов В.М., Почтаренко В.І., Борисова Т.А., Шурпач Н.О., Концепції геологічного захоронення радіоактивних відходів. Геологічний журнал. 2022. № 1 (378). С. 03—23. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2022.1.247970

 67. Якимчук Р.А. Поліпшення господарсько-корисних ознак озимої пшениці за дії техногенних мутагенних чинників навколишнього середовища. Фізіологія рослин і генетика. 2022. Т. 54, № 1. С. 65–84. doi: https://doi.org/10.15407/frg2022.01.065

 68. Коць С.Я., Кириченко О.В., Павлище А.В., Якимчук Р.А. Формування продуктивності сої за завчасної обробки насіння фунгіцидами Стандак Топ і Февер та інокуляції ризобіями в день посіву. Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34. С. 29–43. doi: https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.29-43

 1. О.А. Главін, Е.А. Дьоміна, М.О. Дружина та інш. Окисний стан крові та ступінь пошкоджень хромосомного апарату і апоптичної загибелі лімфоцитів у професіоналів, які зазнають тривалого впливу малих доз іонізуючого випромінювання. ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. ХVІ Міжнародна наукова конференція, Миколаїв, Україна.

 2. Маковецька Л.І. Дьоміна Е.А. Дружина М.О. Визначення біохімічних предикторів радіочутливості немалігнізованих клітин хворих онкогінекологічного профілю. ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. ХVІ Міжнародна наукова конференція, Миколаїв, Україна.

 3. Domina Е.А. Cytogenetic particulsrities of blood lymphocytes in primary cervical cancer patients. Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» Львів, Україна. Радіологічний вісник, 2022; С. 52.

 4. Domina E.A. Stasyshena O.V. A fresh perspective on assessing human radiosensitivity in the light of the COVID-19 pandemic. Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» у режимі офлайн /онлайн, Львів, Україна. Радіологічний вісник, 2022; С. 54.

 5. О.А. Главін, Е.А. Дьоміна, М.О. Дружина та інш.Кореляційні зв’язки між показниками окисного стану крові та рівнем апоптотичної загибелі лімфоцитів у медичних працівників за тривалого впливу малих доз іонізуючого випромінювання. Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», Львів, Україна. Радіологічний вісник, 2022; С. 48.

 6. Л.І. Маковецька, Е.А. Дьоміна, В.М. Михайленко та інш.Особливості окисного метаболізму та рівень апоптозу в крові первинних хворих на рак шийки матки. Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», Львів, Україна. Радіологічний вісник, 2022; С. 73-74.

 7. В.С. Іванкова, Е.А. Дьоміна, Т.В. Хруленко та інш. Прогнозування та лікування променевих ушкоджень органів малого тазу після радіотерапії хворих онкогінекологічного профілю. Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», м. Львів, Україна. Радіологічний вісник, 2022; С. 63.

 8. В.С. Іванкова, Е.А. Дьоміна, Т.В. Хруленко та інш., Цитогенетичний моніторинг ефективності брахітерапії з використанням іридію-192 в онкогінекології. Матеріали науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», м. Львів, Україна. Радіологічний вісник, 2022; С. 89.

 1. Burtt J.J., Akiba S., Bazyka D. and others, 6 pers. in total, Radiation disasters – long term consequences: reflections and summary of a recent symposium., 2022 Sep 26:1-8. doi: 10.1080/09553002.2022.2110315. Online ahead of print. PMID: 36154906 No abstract vailable.

 2. Haque U., Naeem A., Bazyka D., Galindo R., Sharma S., and others, 19 pers. in total, The human toll and humanitarian crisis of the Russia-Ukraine war: the first 162 days., BMJ Glob Health. 2022 Sep;7(9): e009550. doi: 10.1136/bmjgh-2022-009550. PMID: 36167408 Free PMC article.

 3. Gudzenko N., Chumak V., Bazyka D., and others, 14 pers. in total, Risk of thyroid cancer in Ukrainian cleanup workers following the Chornobyl accident., Eur J Epidemiol. 2022 Jan;37(1):67-77. doi: 10.1007/s10654-021-00822-9. Epub 2021 Dec 12. PMID: 34897585.

 4. Abramenko I., Bilous N., Chumak A., Martina Z., Dyagil I., Bazyka D., Expression of immunoglobulin sequences homologous to ANTI-SARS-COV-2 antibodies and hiv in chronic lymphocytic leukemia cases. Exp Oncol. 2022 Nov;44(3):208-212. doi: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-3.18414. PMID: 36325706.

 5. Little M.P., Cahoon E.K., Gudzenko N., Chumak V., Bazyka D. and others, 16 pers. in total, Publisher Correction: Impact of uncertainties in exposure assessment on thyroid cancer risk among cleanup workers in Ukraine exposed due to the Chornobyl accident., 2022 Aug;37(8):881-883. doi: 10.1007/s10654-022-00882-5. PMID: 35986137 No abstract available.

 6. Little M.P., Chumak V., Bazyka D. and others, 18 pers. in total, Impact of uncertainties in exposure assessment on thyroid cancer risk among cleanup workers in Ukraine exposed due to the Chornobyl accident., Eur J Epidemiol. 2022 Aug;37(8):837-847. doi: 10.1007/s10654-022-00850-z. Epub 2022 Feb 28. PMID: 35226216

 7. Ostheim P., Badie C., Bazyka D., and others, 15 pers. in total, Gene expression for biodosimetry and effect prediction purposes: promises, pitfalls and future directions - key session ConRad 2021., Int J Radiat Biol. 2022;98(5):843-854. doi: 10.1080/09553002.2021.1987571. Epub 2021 Oct 18. PMID: 34606416

 8. Rayevsky O., Samofalova D., Ishchenko L., Vygovska L., Mazur V., Labudzynskyi D.O., Borysov O., Spivak S., Ozheredov S., Bulgakov I., Stykhylias M., Blume Ya., Karpov P. Structure-based virtual screening and biological evaluation of novel inhibitors of Mycobacterium Z-ring formation. J. Cell. Biochem., 2022, 123(5):852-862. DOI:10.1002/jcb.30232. CORRIGENDUM. J Cell Biochem. 2022;123(9):1525. doi: 10.1002/jcb.30308.

 9. Plokhovska S.H., Shadrina R.Yu., Kravets O.A., Yemets A.I., Blume Ya.B., The role of nitric oxide in the Arabidopsis thaliana response to simulated microgravity and the involvement of autophagy in this process. Cytol. Genetics, 2022, 56(3): 244-252. DOI: 10.3103/S0095452722030100

 10. Yemets A., Plokhovska S., Pushkarova N., Blume Y., Quantum dot-antibody conjugates for immunofluorescence studies of biomolecules and subcellular structures. J. Fluoresc. 2022. https://doi.org/10.1007/s10895-022-02968-5

 11. Barshteyn V., Blume Y., 200th birth anniversary of the genetics founder Gregor Mendel. Art medals. Asian J. Biol., 2022, 15(1): 31-37; Article no.AJOB.88444. DOI: 10.9734/AJOB/2022/v15i130230

 12. Blume R.Y., Vergun O.M., Rakmetova S.O., Yemets A.I., Blume Y.B., Rakhmetov D.B., The performance of temperate zone acclimated sweet sorghum germplasm in Ukraine and assessment of its bioethanol productivity. European Biomass Conference and Exhibition Proceedings (Eds. Mauguin P., Scarlat N., Grassi A.), 2022, ETA-Florence Renewable Energies, 258-261.

 13. Blume R.Y., Yemets A.I., Korkhovyi V., Radchuk V., Rakhmetov D.B., Blume Y.B., Genome-wide identification and analysis of cytokinin oxidase/dehydrogenase (ckx) gene family in finger millet (Eleusine coracana). Front. Genetics, 2022, 13:963789. doi: 10.3389/fgene.2022.963789.

 14. Blume R.Y., Rakhmetov D.B., Blume Y.B., Evaluation of Ukrainian Camelina sativa germplasm productivity and analysis of its amenability for efficient biodiesel production. Ind. Crops Prod., 2022, 187B: 115477. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115477.

 15. Kozub N.O., Sozinov I.O., Bidnyk H.Ya., Demianova N.O., Sozinova O.I., Karelov A.V., Borzykh O.I., Blume Ya.B. Identification of genotypes with recombinant arm 1RS in bread wheat segregating F5 populations from crosses between carriers of 1BL.1RS and 1AL.1RS. Cytol. Genetics, 2022, 56(5): 441-448. DOI: 10.3103/S0095452722050061

 16. Karelov A., Kozub N., Sozinov I., Sozinova O., Pirko Y., Yemets A., Blume Y. Wheat genes associated with different types of resistance against stem rust (Puccinia graminis Pers.). Pathogens, 2022, 11(10): 1157. https://doi.org/10.3390/pathogens11101157

 17. Kolupaev Yu.E., Karpets Yu.V., Shkliarevskyi M.A., Yastreb T.O., Plokhovska S.H., Yemets А.I., Blume Ya.B. Gasotransmitters and plant adaptation to the action of abiotic stressors. The Open Agr. J., 2022, 16 (Suppl-1, M5): e187433152207050: DOI: 10.2174/18743315-v16-e2207050

 18. Radchenko O.M., Sandetska N.V., Morgun B.V., Karelov A., Kozub N., Pirko Y.V., Blume Y.B. Screening of bread wheat varieties for the leaf rust resistance gene Lr34/Yr18/Sr57/Pm38/Bdv1. The Open Agr. J., 2022, 16 (Suppl-1, M6) e187433152206272. DOI: 10.2174/18743315-v16-e2206272

 19. Kolupaev Y.E., Blume Y.B. Plant adaptation to changing environment and its enhancement. The Open Agr. J., 2022, 16 (Suppl-1, M1): e187433152208251. DOI: 10.2174/18743315-v16-e2208251

 20. Borodai V.V., Kolomiiets Yu.V., Likhanov A.F., Zelena L.B., Butsenko L.M., Shemetun K.I., Churilov A.M., Blume Y.B. The growth-promoting and antipathogenic effects of microorganisms isolated from Solanum nigrum L. and inoculated in Solanum lycopersicum L. The Open Agr. J., 2022, 16: e187433152208180. DOI: 10.2174/18743315-v16-e2208150

 21. Barshteyn, V., Blume Y. (2022). The genetics founder Gregor Mendel and his scientific heritage in medal art. Cutting Edge Res. Biol., Vol. 1, 112–130. https://doi.org/10.9734/bpi/cerb/v1/3568C

 22. Lykholat Y.V., Rabokon A.M., Blume R.Ya., Khromykh N.O., Didur O.O., Sakharova V.H., Kabar A.M., Pirko Ya.V., Blume Ya.B. Characterization of β-tubulin genes in Prunus persica and Prunus dulcis for fingerprinting of their interspecific hybrids. Cytol. Genetics, 2022, 56(6): 481–493. DOI: 10.3103/S009545272206007X

 23. Kravets E.A., Plokhovska S.G., Yemets A.I., Blume Y.B. UV-B stress and plant sexual reproduction. In: UV-B Radiation and Crop Growth (S. Kataria, V. P. Singh, eds.), 2022, Springer, Germany.

 24. Plokhovska S.G., Kravets E.A., Yemets A.I., Blume Y.B. Crosstalk between melatonin and nitric oxide in plant development and UV-B stress response. In: UV-B Radiation and Crop Growth (S. Kataria, V. P. Singh, eds.), 2022, Springer, Germany.

 25. Kozub N., Sozinova O., Sozinov I., Karelov A., Janse L., Mishchenko L., Borzykh O., Blume Y. Advances in durable resistance to diseases in main food crops. The Open Agr. J., 2022, 16.

 26. V. Dolin, O. Kopylenko Global nuclear threats caused by russian invasion to Ukraine: DOI: 10.13140/RG.2.2.25626.31687

 27. V. Dolin, O. Kopylenko Radiological Threats Factors caused by Russian Occupation of the Chornobyl Exclusion Zone: (Statement if the National Committee for Radiation Protection of Population of Ukraine) DOI: 10.13140/RG.2.2.34662.09286

 28. V. Dolin, O. Kopylenko Кого закликає до стриманості Генеральний директор МАГАТЕ?: DOI: 10.13140/RG.2.2.21194.44489

 29. O. Kopylenko, V. Dolin, N. Mitsiuk. Statement of the National Commission for Radiation Protection of Ukraine: DOI: 10.13140/RG.2.2.18328.06404

 30. O. Kopylenko, A. Nosovskii, V. Dolin Whether IAEA thinking about nuclear threats in Ukraine?: DOI: 10.13140/RG.2.2.20779.11045

 31. V. Dolin Nuclear Threats from russian Attack are more Dangerous than Nuclear Missiles: DOI: 10.13140/RG.2.2.27489.99684

 32. Маглевана Т., Долин В., Вамболь С., Яковлев Е. Использование аэрокосмических технологий для оценки радиоэкологических последствий лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях // ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАДИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ” 17-18 ноември 2021 година.- Болгарія, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021. – С. 70-81: DOI 10.34660/INF.2021.31.39.005

 33. Domina E.A, Kopylenko O.L. Role of radioprotectors in minimizing the occurrence of stochastic effects during radiation incidents. Exp Oncol. 2022. Vol. 44, № 3. Р. 186-189. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-3.18530. https://exp-oncology.com.ua/article/18530/role-of-radioprotectors-in-minimization-of-stochastic-effects-of-radiation-incidents

 34. V.M. Mikhailenko, E.A. Domina, V.S. Ivankova et al. Features of oxidative metabolism and genetic disorders in peripheral blood lymphocytes of primary cervical cancer patients. Exp Oncol. 2022. Vol. 44, № 3. Р. 227-233. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-3.18486. https://exp-oncology.com.ua/article/18486/features-of-oxidative-metabolism-and-genetic-disorders-in-peripheral-blood-lymphocytes-of-patients-with-primary-cervical-cancer

 35. Domina E.A., Makovetska L.I., Druzhyna M.O. Relevant biochemical indices of blood radiosensitivity in gynecological cancer patients. Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2022. Vol. 27. Р. 235-241.

 36. V.S. Ivankova, E.A. Domina, T.V. Khrulenko et al. Contemporary approaches to prognostication and management of pelvic radiation injuries in gynecological cancer patients. Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2022; Vol. 27. Р. 194-201.

 37. Domina E. Possible effects of the exposure to ionizing radiation on the patients recovered from COVID-19. ScienceRise: Biological Science. 2022. № 1 (30), Р. 4-7. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2022.254881

 38. Zabulonov Y., Kadoshnikov V., Melnychenko T., Kovach V., Sydorchuk L. Metal-carbon Nanocomposite for Purification of Natural and Technogenicly Polluted Water from Oil Pollutants. In: Zaporozhets A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control. 2022. Vol. 399. P. 221–233. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3 ISBN 978-3-030-87675-3.

 39. D. Charnyi, Yu. Onanko, I. Snikhovska, S. Shevchuk, S. Marysyk, O. Puhach, Yu. Zabulonov, V. Krasnoholovets, Assessment of the initial stage of water filtration through polystyrene foam and zeolite, Trends in Physical Chemistry, V.21, 55-60 (2021). – Індія ISSN: 0972-4435.

 40. Iryna Matvieiva, Yurii Rudyak, Yurii Zabulonov, Andrii Iatsyshyn, Dmytro Taraduda, and Kachur Taras Formation of Radiation Doses of Ukraine’s Population in Areas Chernobyi Nuclear Power Plant // In: Zaporozhets A.) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control. 2022. Vol. 399. P. 157-169. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3

 41. Tomchuk O.V., Mchedlov-Petrossyan N.O., Kyzyma O.A., Kriklya N.N., Bulavin L.A., Zabulonov Y.L., Ivankov O.I., Garamus V.M., Ōsawa E., Avdeev M.V. Cluster-cluster interaction in nanodiamond hydrosols by small-angle scattering // Journal of Molecular Liquids – 2022. – V.354. – P.118816. нет doi https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118816

 42. Regulation of nanoporous structure of detonation nanodiamond powders by pressure: SANS study / Tomchuk O.V., Avdeev M.V., Aksenov V.L., Ivankov O.I., Len A., Turchenko V.A., Zabulonov Y.L., Bulavin L.A. // Proceedings of the 15th International Conference "Perspective carbon nanostructures" (ACNS'2021). Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures – 2022. – V.30. – P.171-176. https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1964478

 43. Matvieieva, I., Rudyak, Y., Zabulonov, Y., ...Taraduda, D., Taras, K. Formation of Radiation Doses of Ukraine’s Population in Areas Contaminated by Radionuclides After the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant // Studies in Systems, Decision and Control, 2022, 399, стр. 157–169.  Издатель : Springer Science and Business Media Deutschland GmbH DOI 10.1007/978-3-030-87675-3_9 (Scopus).

 44. Черняк В.А., Забулонов Ю.Л., Чухраєва О.М., Чухраєв М.В. Поліфакторний підхід в лікуванні ранового процесу // UDC 001.1 (The 12 th International Scientific and Practical Conferece "Modern Scientific research: Achievements, innovations and development prospects) MDPC Publishing, Berlin, Germany, 22-24 May 2022, 734 p., С. 146-152. ISBN 978-3-954753-03-1.

 45. Черняк В.А., Забулонов Ю.Л., Чухраєва О.М., Чухраєв М.В. Комплементарні методи корекції тривожної депресії у пацієнтів, що знаходилися в екстремальних умовах // UDC 001.1 (The 12 th International Scientific and Practical Conferece "International Scientific innovations in human life") Cognum Publishing, House, Manchester,  United Kingdom, 8-10 June 2022, 991 p., С. 174-182. ISBN 978-92-9472-195-2.

 46. Чухраєва О.М., Черняк В.А., Забулонов Ю.Л., Чухраєв М.В. Підвищення якості життя хворих на цукровий діабет 2 типу на основі застосування багаторівневої магнітолазерної стимуляції // UDC 001.1 (The 11 th International Scientific and Practical Conferece "Science, innovations and education: problems and prospects") CPN Publishing Group, Tokyo, Japan, 1-3 June 2022, 819 p., С. 188-196. ISBN 978-4-9783419-3-8.

 47. Чухраєв М.В., Медков І.В., Буцька Л.В., Глоба О.П., Забулонов Ю.Л. Комплементарні методи діагностики і лікування болю і больових синдромів // UDC 001.1 The 14 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (August 4-6 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 04-06 August 2022. 441 p. С. 60-66. ISBN 978-92-9472-195-2.

 48. Tomchuk, O.V., Bulavin, L.A., Zabulonov, Y.L. On Isoscattering Points of the Spheroidal Core–Shell Nanoparticles // Physics of Particles and Nuclei Letters, 2022, 19(5), pp. 536–538. DOI: 10.1134/S1547477122050429 

 49. Matvieieva I., Rudyak Y., Zabulonov Y., Іatsyshyn A., Taraduda D., Kachur T. Formation of radiation doses of Ukrain e’s population in areas contaminated by radionuclides after the accident at the Chernobyl nuclear power plant. In: Zaporozhets A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control. 2022. Vol. 399. P. 157-169. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3_9 (Scopus).

 50. Zabulonov Y., Kadoshnikov V., Melnychenko T., Kovach V., Sydorchuk L. Metal–carbon Nanocomposite for Purification of Natural and Technogenicly Polluted Water from Oil Pollutants. In: Zaporozhets A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control. 2022. Vol. 399. P. 221-233. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3_13 (Scopus).

 51. Grygoriy Kovalenko, Stepan Karpus, Valentyn Kasilov, Igor Semisalov, Oleh Shopen, Serhiy Kochetov, Tetyana Malykhina, and Ilia Shlyakhov. Secondary Electron Emission of Relativistic Electron Passing Through Thin Foils. Journal of the Physical Society of Japan 91, 114706 (2022).

 52. A. Kravets, D. Sokolova (2022): Effects of genomic instability in populations of Drosophila melanogaster from regions of Ukraine with different impact of radiation factors// International Journal of Radiation Biology, DOI: 10.1080/09553002.2022.2110309

 53. D.O. Sokolova, T.V. Halych, V.V. Zhuk, A.P. Kravets Association of the Stimulation of Plant Antioxidant Protection with Traits of Genome Instability ISSN 0095-4527, Cytology and Genetics, 2022, Vol. 56, No. 5, pp. 431–440. © Allerton Press, Inc., 2022.. 2022. v. 56. № 5.

 54. Sokolova D., Halych T., Zhuk V., Kravets O. Increasing the productivity of matricāria chamomīlla by pre-sowing ultraviolet irradiation., XV «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», 19-25 2022 р. Madrid, Spain. C. 477-485.

 55. Sokolova D., Halych T., Zhuk V., Kravets O., The role of radiation-induced genome instability in increasing pharmaceutical productivity of plants. XIII «Multidisciplinary academic research, innovation and results», 05-08 April 2022 г., Prague, Chech. C. 530-533.

 56. Alla Lypska, Natalia Riabchenko, Natalia Rodionova & Olena Burdo. Radiation-induced effects on bone marrow of bank voles inhabiting the Chornobyl exclusion zone // International Journal of Radiation Biology. – 2022. – Vol. 98, № 8. – Р.1366-1375. DOI: 10.1080/09553002.2022.2047823.

 57. Burdo O, Lypska A, Riabchenko N. Analysis of radiation effects in wild voles living around the Chernobyl nuclear power plant // The 7th Meeting of the impact of the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident on surrounding organisms, Aug. 28, 2022, Sendai, Japan. P. 21.

 58. Nosovskyi A.V. Nuclear threat resulting from Russian military occupation of Chornobyl Exclusion Zone / A. V. Nosovskyi, V. M. Shestopalov, I. Shybetskyi, J. Krone // atw - International Journal for Nuclear Power. – 2022. – Vol. 67 (3). – Р. – 36–46.

 59. Bazyka D.A., Tronko M.D., Antypkin Y.G., Sushko V.O., Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival, 286, National Report of Ukraine. Kyiv, 2022. 286 p. ISBN 978_966_7656_14_0

 60. Bazyka D.A., Bilyi D.O., Dubrovina G.V., Kolosynska O.O., Sushko V.O., Acute radiation sickness as a result of the Chornobyl accident: history of exposure, time course of health in post_accident period and leading causes of death, 3, Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine. Kyiv, 2022. - 2.1. - P. 36-39. ISBN 978_966_7656_14_0

 61. Bazyka K.D., Shvaiko L.I., Sushko V.O., The damages of bronchopulmonary system in the clean_up workers of the Chornobyl accident (1988–2021), 4, Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine. Kyiv, 2022. - 2.1. - P. 123-127. ISBN 978_966_7656_14_0

 62. Berestyana Zh.M., Kolosynska O.O., Sushko V.O., Tatarenko O.M., The current system of medical expertise to establish causation of disease, leading to loss of health, disability and death with the action of ionizing radiation and other harmful factors of the Chornobyl accident in the remote post-emergency period, 5, Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine. Kyiv, 2022. - 3.7. - P. 172-177. ISBN 978_966_7656_14_0

 63. Bazyka D.A., Berkovski V.B., Bonchuk Y., Fedirko P.A., Ilienko I.M., Kolosynska O.O., Liashenko L.O., Likhtarev І.А., Loganov-sky K.M., Nechaiev S.Yu., Nezgovorova G.А., Ratia G., Sarkisova E.O., Shvaiko L.I., Sushko V.O., Experience of medical and biophysical support of the Shelter Implementation Project regarding the construction of the New Safe Confinement and the transformation of object «Shelter» of the SSE Chornobyl NPP into an environmentally safe system (2004–2019), 8, Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine. Kyiv, 2022. - 7.1. - P. 220-228. ISBN 978_966_7656_14_0

 64. Babenko T.F., Bazyka D.A., Buzunov V.O., Chumak A.A., Fedirko P.A., Sushko V.O., Yanovych L.A., General medical consequences, 1, Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of Ukraine. Kyiv, 2022. - 8.1. - P. 240. ISBN 978_966_7656_14_0

 65. Babenko T.F., Bazyka D.A., Buzunov V. O., Chumak A.A., Fedirko P.A., Kapustynska O.A., Kortushyn G.I., Martseniuk O.D., Masiuk S.V., Prykash-chikova K.E., Sushko V.O., Tereshchenko S.O., Yanovych L.A., Urgent tasks of overcoming the consequences of the Chornobyl catastrophe, 3, Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, strategies of protection and revival: National Report of, Ukraine. Kyiv, 2022. - 8.1. - P. 242-245. ISBN 978_966_7656_14_0

 66. V.O. Sushko, O.O. Kolosynska, Zh.M. Beres-tjana, K.D. Bazyka, Medical Expertise for establish causation of disease, leading to loss of health, disability and death with the action of ionizing radiation and other harmful factors of the Chornobyl accident in the remote post-accidental period (2013–2022), 9, Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2022; 27: P. - 402-411. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-402-411

 67. Vij V, Shpak V, Zamotayeva G, Lapikura O, Ryzhov A, Gorokh Ye, Zhang, Kiyohiko Mabuchi K, Little M, Drozdovitch V, Chizhov K, Masuik S, Preston D, Tronko M, Cahoon E. Breast cancer risk in Ukrainian women exposed to Chornobyl fallout while pregnant or lactating: standardized incidence ratio analysis, 1998 to 2016// Eur J Epidemiol, 2022 Oct 5.  doi: 10.1007/s10654-022-00913-1.

 68. Sergii Masiuk, Mykola Chepurny, Valentyna Buderatska, Olga Ivanova, Zulfira Boiko, Natalia Zhadan, Maureen Hatch, Elizabeth K Cahoon, Galyna Zamotayeva, Victor Shpak, Mykola Tronko, Vladimir Drozdovitch. Assessment of internal exposure to 131I and short-lived radioiodine isotopes and associated uncertainties in the Ukrainian cohort of persons exposed in utero // Journal of Radiation Research, Volume 63, Issue 3, May 2022, Pages 364-377,  https://doi.org/10.1093/jrr/rrac007

 69. Sergii Masiuk, Mykola Chepurny, Valentyna Buderatska, Olga Ivanova, Zulfira Boiko, Natalia Zhadan, Kiyohiko Mabuchi, Elizabeth K Cahoon, Mark P Little, Alexander Kukush, Tetiana Bogdanova, Victor Shpak, Galyna Zamotayeva, Mykola Tronko, Vladimir Drozdovitch. Exposure to the Thyroid from Intake of Radioiodine Isotopes after the Chornobyl Accident. Report I: Revised Doses and Associated Uncertainties for the Ukrainian-American Cohort // Radiat Res. 2022 Nov 11.doi: 10.1667/RADE-21-00152.1. Online ahead of print.

 70. Sergii Masiuk, Mykola Chepurny, Valentyna Buderatska, Olga Ivanova, Zulfira Boiko, Natalia Zhadan, Maureen Hatch, Elizabeth K Cahoon, Galyna Zamotayeva, Victor Shpak, Mykola Tronko, Vladimir Drozdovitch. Assessment of internal exposure to 131I and short-lived radioiodine isotopes and associated uncertainties in the Ukrainian cohort of persons exposed in utero // Journal of Radiation Research, Volume 63, Issue 3, May 2022, Pages 364-377,  https://doi.org/10.1093/jrr/rrac007

 71. Zurnadzhy L, Bogdanova T, Rogounovitch TI, Ito M, Tronko M, Yamashita S, Mitsutake N, Bolgov M, Chernyshov S, Masiuk S, Saenko VA. Clinicopathological Implications of the BRAFV600E Mutation in Papillary Thyroid Carcinoma of Ukrainian Patients Exposed to the Chernobyl Radiation in Childhood: A Study for 30 Years After the Accident. Frontier in Medicine (Lausanne). 2022 Apr 26;9:882727. 

 72. Bogdanova T, Chernyshov S, Zurnadzhy L, Rogounovitch TI, Mitsutake N, Tronko M, Ito M, Bolgov M, Masiuk S, Yamashita S, Saenko VA. The high degree of similarity in histopathological and clinical characteristics between radiogenic and sporadic papillary thyroid microcarcinomas in young patients. Frontiers in Endocrinology (Lausanne). 2022 Aug 19;13:970682. doi: 10.3389/fendo.2022.970682.

 73. Lee OW, Karyadi DM, Stewart C, Bogdanova TI, Dai J, Hartley SW, Schonfeld SJ, Kapoor V, Krznaric M, Yeager M, Hutchinson A, Hicks BD, Dagnall CL, Gastier-Foster JM, Bowen J, Machiela MJ, Cahoon EK, Mabuchi K, Drozdovitch V, Masiuk S, Chepurny S, Zurnadzhy LY, Berrington de González A, Getz G, Thomas GA, Tronko MD, Morton LM, Chanock SJ. Genomic characterization of lymph node metastases in papillary thyroid carcinoma following the Chernobyl accident reveals an expression profile specific to metastatic process [abstract]. In: Proceedings of the American Association for Cancer Research Annual Meeting 2022; 2022 Apr 8-13. Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2022;82(12 Suppl):Abstract 980.

 74. Kutsevol N, Kuziv Yu, Bulavin L, Chekhun V., Smart Polymer-Based Multicomponent Nanosystem for Enhanced Anticancer Photodynamic Therapy, 13, In book: Soft Matter Systems for Biomedical Applications (pp.371-383), Springer International Publishing, DOI:10.1007/978-3-030-80924-9_14

 75. Chekhun V., Zub V., Oncology in Ukraine: on the way to quality and excellence, OECI Magazine 2022 No2.

 76. Snezhkova E., Voronina O., Zadvornyi T., Todor I., Lukianova N., Melnyk V., Sakhno L, Bardakhivska K., Chekhun V., Nikolaev V., Peculiarities of neoplasms appeared after total body irradiation and homeostasis parameters in rats. , 11, Open Research Europe, 2022, 2(95), 95. https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/2-95/v1

 77. Kutsevol N, Kuziv Yu, Bezugla T, Virych P, Marynin A, Borikun T, Lukianova N, Virych P, Chekhun V., Application of new multicomponent nanosystems for overcoming doxorubicin resistance in breast cancer therapy, 10, Appl Nanosci 12, 427–437 (2022), DOI:10.1007/s13204-020-01653-y

 78. Konovalenko S, Lykhova O, Chepurna O, Prokopenko I, Naleskina L, Chekhun  V., Study of the laser radiation effect in combination with doxorubicin on the survival of MCF7 and MCF7DOX culture cells. ,14,Eureka Health Sciences. 2022; (3): 37-50. https://journal.eu-jr.eu/health/article/view/2607/2020

 79. Zadvornyi T, Lukianova N, Borikun T, Chekhun V., The features of the tumor microenvironment in patients with prostate cancer with different risk progression,1,Eur J Clin Invest. 2022; 52: 140: 6ASM-0005,The 56th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation (ESCI), Bari, Italy, 08/06/2022-10/06/2022 

 80. Chekhun V., Zadvornyi T., Kashuba E., Borikun T., Kovalevska L., Shcherbina V., Lukianova N.,Identification of the novel putative non-invasive miRNA markers of prognosis and aggressiveness of prostate cancer,,Journal of Personalized Medicine (MDPI), 2022. (in press)

 81. Zadvornyi T, Lukianova N, Borikun T, Tymoshenko A, Mushii O, Voronina O, Vitruk Iu, Stakhovskyi E, Chekhun V., Mast cells as a tumor microenvironment factor associated with the aggressiveness of prostate cancer ,,Journal of Neoplasma, 2022. (in press)

 82. Сhekhun V., Symbiosis of medical technologies and artificial intelligence: new opportunities in oncology., 3, Experimental oncology 44, 90–92, 2022. https://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2022/08/2981.pdf?upload=

 83. Lukianova N., Zadvornyi T., Kashuba E., Borikun T., Mushii О., Chekhun V., Expression of markers of bone tissue remodeling in breast cancer and prostate cancer cells in vitro, 8, Exp Oncol 2022, 44, 1, 39-46. https://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2022/05/2924.pdf?upload=

 84. Shvets Yu.V., Lykhova O.O., Chekhun V.F., Human microbiota and breast cancer., 12, Exp Oncol 2022, 44, 2, 95–106. https://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2022/08/2951.pdf?upload=

 85. Zadvornyi T., Lukianova N., Borikun T., Gogol S., Virych P., Lykhova O., Chekhun V., Expression of osteopontin and osteonectin in breast and prostate cancer cells with different sensitivity to doxorubicin., 6, Exp Oncol 2022, 44, 2, 107-112. https://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2022/08/2962.pdf?upload=

 86. Todor I.N., Lukianova N.Yu., Primin M.A., Nedayvoda I.V., Chekhun V.F., Biomagnetism of drug-sensitive and drug-resistant malignant tumors after injection of ferromagnetic nanocomposite, Experimental oncology, N4 (2022, в гранках).

 87. Lukianova N., Zadvornyi T, Mushii O, Pyatchanina T, Chekhun V., Verification of collagen disorganization informative features as artificial intelligence elements for estimation of breast cancer course aggressiveness., Experimental oncology, N4 (2022, в гранках).

 88. Anatolii Nosovskyi, Vyacheslav Shestopalov, Iurii Shybetskyi, Jürgen Krone. Nuclear Threat Resulting from Russian Military Occupation of Chornobyl Exclusion Zone. Atw, Vol. 67 (2022), Ausgabe 3, 36-46.

 89. I. Koliabina, I. Shybetskyi, V. Shestopalov, N. Kasteltseva. Thermodynamic simulation of SNF dissolution under the expected conditions of the geological repository of radioactive waste in Ukraine. XVI International Scientific Conference. "MONITORING OF GEOLOGICAL PROCESSES AND ECOLOGICAL CONDITION OF THE ENVIRONMENT", 15-18 November 2022 , Kyiv, Ukraine. https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Mon-22-181.pdf

 1. Domina E.A. Towards a better understanding of the modification (increase of the human organism`s radiosensitivity) in the patients recovered from COVID-19 // Modern research in world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine, 2022. P. 77-82. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/.

 2. Забулонов Ю.Л., Попов О.О., Скуратівський С.І., Ковач В.О., Яцишин А.В., Артемчук В.О. «Mathematical tools for the problem of remote evaluation of spatially distributed radioactive materials» // Book of Abstracts of the 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, May 24-27, 2022, Kyiv, p. 11-12. ISBN:978-6178007-62-1, doi 10.55056/ICSF2022

 3. Забулонов Ю.Л., Попов О.О., Ковач В.О., Яцишин А.В., Пугач О.В., «Innovative hardware and software to solve actual problems of nuclear, radiation and technogenic-environmental safety of Ukraine» // Book of Abstracts of the 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. May 24-27, 2022, Kyiv, p. 72-73. ISBN:978-6178007-62-1, doi 10.55056/ICSF2022

 4. Забулонов Ю.Л., Пугач О.В., Стоколос М.О., Ковач В.О.О.В. Creation of new algorithms for exress detection of the partjgens (B. anthracis and tuberculosis) in ultrafast and sensitive sensor platform Innovative hardware and software to solve actual problems of nuclear, radiation and technogenic-environmental safety of Ukraine» // Book of Abstracts of the 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. May 24-27, 2022, Kyiv, p. 33. ISBN:978-6178007-62-1, doi 10.55056/ICSF2022

 5. Zabulonov Yu.L., Popov O.O., Iatsyshyn Andrii V., Iatsyshyn Anna V., Puhach O.V., Stokolos M.O. Modern technical and software-analytical tools for solving problems of radiation and technogenic-ecological safety of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 1049. 012013. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1049/1/012013 (Scopus)

 6. Zabulonov Yu.L., Popov O.O., Skurativskyi S.I., Bondar O.I., Iatsyshyn Andrii V., Molitor N. Mathematical aspects of remote assessment of the radiation state of contaminated areas. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 1049. 012015. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1049/1/012015 (Scopus)

 7. Y. Zabulonov, B. Burtniak, B. Zlobenko, V. Kovach. «Тhe developments in airborne geophysical survey technologies and methodologies their application for investigation and radiological assessment of environmental» // - в міжнародний журнал

 1. Базика Д.А., Бруслова К.М., Галкіна С.Г., В.Г. Трихліб, В.Г. та інші, всього 13 осіб, Чинники, які впливають на механізми формування підвищеної щільності кісткової тканини у дітей та підлітків, жителів радіоактивно забруднених територій після аварії на ЧАЕС, Міжвідомчий збірник «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології» ННЦРМ. 2022. Вип. 27.

 2. Базика Д.А., Бруслова К.М., Трихліб, В. Г. та інші, всього 13 осіб, Пошкодження шкіри і підшкірної жирової клітковини після променевої терапії у хворих на рак молочної залози Міжвідомчий збірник «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології» ННЦРМ. 2022. Вип. 27.

 3. Yakymchuk R.A., Shchipak G.V., Shchipak V.G., Matviets V.G., Matviets N.M., Woś H. Breeding triticale with high productivity and improved grain quality. Science and Innovation. 2022. V. 18, № 6. P. 113–126. https://doi.org/10.15407/scine18.06.0113


У 2021 році:

 1. Базика Д.А Тронько М.Д., Анттипкін Ю.Г. (під ред.). ТРИДЦЯТЬ П’ЯТЬ РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ, СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ. Національна доповідь України.- Київ 2021, ISBN 978-966-7656-10-2

 2. Об’єкт «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента / В. О. Краснов, А.В. Носовський, С.А. Паскевич, В.М. Рудько ; під заг. ред. А.В. Носовського. — Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2021. — 344 с.

 3. Krasnov V.O., Nosovskyi A.V., Paskevych S.A., Rudko V.M. The Shelter object in conditions of the New Safe Confinement / V.O. Krasnov, A.V. Nosovskyi, S. A. Paskevych, V. M. Rudko. – Kyiv: ISP NPP, NAS of Ukraine, 2021. – 320 p.

 4. Булавін Л. А. Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран /Л.А. Булавін, О.І. Куклін, А.В. Носовський, Д.В. Соловйов. – Київ: ІПБ АЕС НАН України, 2021. – 160 с.

 5. Гриневич Ю.А., Дьоміна Е.А. Иммунные и цитогенетические эффекты плотно- и редкоионизирующих излучений. Київ: ВД «Авіцена», 2021. 384 с. ISBN 978-617-7597-35-2

 1. Логановський К.М., Напрєєнко О.К., Логановська Т.К., Напрєєнко Н.Ю., Куц К.В. Нейропсихіатрія. Енциклопедія сучасної України, 22 т. : електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=72976

 2. Базика Д.А., Ільєнко І.М., Логановський К.М., Швайко Л.І., Білий Д.О., Чумак А.А. Радіаційно-індуковані зміни генної експресії, асоційовані з непухлинними ефектами віддаленого періоду після опромінення в учасників ЛНА на ЧАЕС. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д.А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 3. Логановський К.М. Психічне здоров’я і нейропсихіатричні ефекти. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д.А. Базик (ред.). - Київ, 2021. – с.

 4. Логановський К.М. Психічне здоров’я і нейропсихіатричні ефекти. Попередній досвід. Вплив на психічне здоров’я. Нейропсихіатричні ефекти. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д. А. Базика…(ред.). - Київ, 2021. – с.

 5. Логановський К.М. Довгостроковий вплив на психічне здоров’я та добробут. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д. А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 6. Логановський К.М., Масюк С.В., Бузунов В.О. Радіаційні ризики нейропсихіатричних ефектів. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д.А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 7. Логановський К.М., Куц К.В., Логановська Т.К. Радіаційно-асоційовані нейрофізіологінчні та нейрокогнітивні розлади віддаленого періоду аварії за різними сценаріями опромінення. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д. А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 8. Базика Д.А. Чумак А.А., Ільєнко І.М., Абраменко І.В., Логановський К.М. Молекулярно-біологічний та генетичний базис когнітивних та афективних розладів. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д.А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 9. Логановський К.М., Зданевич Н.А. Посттравматичний стресовий розлад. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д. А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 10. Логановський К.М., Гресько М.В. Патологічні зміни особистості. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д.А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 11. Логановський К.М., Федірко П.А., Антипчук К.Ю., Бабенко Т.Ф., Куц К.В. Церебро-офтальмологічні ефекти. Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д. А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 12. Сушко В.О., Базика Д.А., Логановський К.М., Ляшенко Л.О., Берковський В.Б., Колосинська О.О., Швайко Л.І., Ільєнко І.М., Незговорова Г.А. Досвід медичного та біофізичного супроводу плану здійснення заходів (Shelter Implementation Project) щодо будівництва Нового Безпечного Конфайменту та трансформації Об’єкту «Укриття» ДСП Чорнобильська АЕС в екологічно безпечну систему (2004-2019 рр.). Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки, стратегії захисту та відродження. Національна доповідь України – Національна академія медичних наук України. Національний науковий центр радіаційної медицини /Д. А. Базика… (ред.). - Київ, 2021. – с.

 13. Loganovsky K.M. Mental health and neuropsychiatric effects. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 14. Loganovsky K.M. Mental health and neuropsychiatric effects. Background experience. Impact on mental health. Neuropsychiatric effects. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D.A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 15. Loganovsky K.M. Long-term effects on mental health and well-being. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D.A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 16. Loganovsky K.M., Masiuk S.V., Buzunov V.O. Radiation risks of neuropsychiatric effects. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 17. Loganovsky K.M., Kuts K.V., Loganovska T.K. Radiation-associated neurophysiological and neurocognitive disorders in the long-term period upon accident under different irradiation scenarios. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 18. Bazyka D.A., Chumak A.A., Ilyenko I.M., Abramenko I.V., Loganovsky K.M. Molecular-biological and genetic basis of cognitive and affective disorders. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 19. Loganovsky K.M., Zdanevych N.A. Posttraumatic stress disorder. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 20. Gresko M.V., Loganovsky K.M. Pathological personality changes (personality disorders). Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 21. Loganovsky K.M., Fedirko P.A., Antipchuk K.Yu., Babenko T.F., Kuts K.V. Cerebroophthalmological effects. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 22. Sushko V., Bazyka D., Likhtarev I., Loganovskiy K., Lyashenko L., Berkovskiy V., Nechaev S.,  Kolosynska O.,  Shvayko L.,  Perchuk I.,  Nezgovorova G., Ilienko I. Program for radiation and health safety of personnel of contractors enteprises, which participated in works for construction new safe confiment of Object “Shelter” of SSE Chernobyl NPP (15 years of experience and inovations). Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 23. Sushko V., Bazyka D., Likhtarev I., Loganovskiy K., Lyashenko L., Berkovskiy V., Nechaev S., Kolosynska O., Shvayko L., Perchuk I., Nezgovorova G., Ilienko I.. Experience and results of biomedical program for protection and health of personnel of contractors enteprises, which participated in works for construction new safe confiment of Object “Shelter” of SSE Chernobyl NPP. Thirty-five years of the Chornobyl disaster: radiological and medical consequences, protection and revival strategies. National Report of Ukraine - National Academy of Medical Sciences of Ukraine. National Research Center for Radiation Medicine / D. A. Bazyka… (ed.). - Kyiv, 2021. - p.

 1. Логановська Т К. Іонізуюча радіація, головний мозок та зоровий аналізатор. Актуальна інформація та сучасні виклики. Антропологія. 2020. №3. С.22–31. Видано у 2021 р.

 2. Шапіро Я. Психодинамічна психіатрія у ХХІ столітті: до об’єктивної науки досвіду. Переклад українською Логановська Т.К. Антропологія. 2020. № 4. С. 50–51. https://anthropology.com.ua/– видано у 2021 р.

 3. Логановская Т.К., Бабенко Т.Ю. «Ночной прибой», или как, оказывается, омывается мозг во время сна.Антропологія. 2020. № 4. С. 50–51. https://anthropology.com.ua/– видано у 2021 р.

 4. Логановська Т.К. Телемедицина – нагальна потреба сучасності у стрімкому розвитку. Антропологія. 2021. №. 2. С. 2–13. https://anthropology.com.ua/anthropology-3d-2021/#2

 5. Логановський К.М., Логановська Т. К. Можлива асоціація між впливом іонізуючої радіації та зараженням SARSCoV-2 з розвитком розладів спектру шизофренії: новий виклик до психіатричних досліджень.Антропологія. 2021. № 2. С. 14–17. https://anthropology.com.ua/

 6. Грицюк Х. В. Крос-верифікація Монте-Карло кодів Geant4 та MCNP6 для мюонної томографії / Х. В. Грицюк, А. М. Божук, А. В. Носовський, В. І. Гулік // Ядерна енергетика та довкілля. — 2021. — Вип. 2 (21). — С. 49—60. — doi.org/10.31717/2311-8253.21.2.5.

 7. Носовський А. В. Науково-технічний супровід робіт з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 28 квітня 2021 року / А. В. Носовський // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — Вип. 7. — С. 32—36. — doi.org/10.15407/visn2021.07.032.

 8. Оптимізація часу і статистичної похибки розрахунку біологічного захисту контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива з використанням коду Serpent / М. І. Голюк, О. М. Хотяїнцева, В. М. Хотяїнцев, А. В. Носовський, В. І. Гулік // Ядерна енергетика та довкілля. — 2021. — Вип. 3 (23). — С. 19—27.

 9. Особливості просторового розподілу питомої теплоємності надкритичної води при її течії у вертикальних гладких трубах / Н.М. Фіалко, А. В. Носовський, С. О. Альошко та ін. // Теплофізика та теплоенергетика. — 2021. — № 3. — С. 16—23. — doi.org/10.31472/ttpe.3.2021.2.

 10. Трофименко О.Р. Тривимірна нейтронно-фізична модель системи зберігання відпрацьованого ядерного палива / О. Р. Трофименко, І. М. Романенко, М. І. Голюк, Х. В. Грицюк, П. М. Куцин, А. В. Носовський, Є. М. Письменний, В. І. Гулік // Ядерна енергетика та довкілля. — 2021. — Вип. 1 (20). — С. 51—59. — doi.org/10.31717/2311-8253.21.1.4.

 11. Фиалко Н. М. Исследование пространственного распределения плотности сверхкритической воды при восходящем течении / Н. М. Фиалко, Ю. В. Шеренковский, Н. О. Меранова, С. А. Алешко, Д. П. Хмиль, А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Л. Б. Зимин, Т. С. Власенко, И. Л. Пиоро // Международный научный журнал «Интернаука». — № 10 (110). — doi.org/10.25313/2520-2057-2021-10-7414

 12. Фіалко Н. М. Структура просторового розподілу теплофізичні властивостей надкритичної води при висхідній течії у вертикальних гладких трубах / Н. М. Фіалко, А. В. Носовський, В. Г. Прокопов // Intellektuelles kapital — die grundlage für innovative entwicklung (Intellectual capital is the foundation of innovative development). Karlsruhe: Scientific World-Net Akhat AV, 2021. — Р. 49—57.

 13. Фиалко Н.М. Учет сил плавучести при моделировании течения сверхкритической воды в вертикальных трубах / Н. М. Фиалко, Ю. В. Шеренковский, Н. О. Меранова, С. А. Алешко, Д. П. Хмиль, А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Л. Б. Зимин, Т. С. Власенко, И. Л. Пиоро // Международный научный журнал «Интернаука». — №9 (109). — C. 57—61. — doi.org/10.25313/2520-2057-2021-9-7405.

 14. Новий метод рішення системи двогрупових дифузійних рівнянь для програмного забезпечення СВРК ВВЕР-1000 / А. В. Аксьонов, О. Р. Трофименко, Д. В. Будік, А. В. Носовський, В. І. Гулік // Ядерна та радіаційна безпека. — 2021. — Вип. 2(90). — С. 52—64. — https://doi.org/10.32918/nrs.2021.2(90).06.

 15. Перспективні напрями підвищення експлуатаційної надійності та забезпечення оперативного управління ресурсом головного обладнання АЕС / І. Г. Шараєвський, Т. С. Власенко, Л. Б. Зімін, А. В. Носовський, Н. М. Фіалко, Г. І. Шараєвський // Ядерна енергетика та довкілля. — 2021. — Вип. 3 (23). — С. 3—13.

 16. Рябченко Н.М., Липська А.І., Бурдо О.О., Цитогенетичні дослідження Myodes glareolus з природних популяцій чорнобильської зони відчуження // Ядерна фізика та енергетика. — 2021. — Т. 22. — № 4. — С.

 17. Гриневич Ю.П., Липська А.І., Телецька С.В., Бурдо О.О., Шитюк В.А., Ніколаєв В.І. Стан системи окисного метаболізму та осмотитчна резистентність еритроцитів рудої нориці (Myodes glareolus) із зони відчуження ЧАЕС з різним рівнем радіонуклідного забруднення. Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення» (22-23 квітня 2021 року). Житомир: Поліський університет, 2021. ст.110-115.

 18. Гриневич Ю.П., Липська А.І., Дрозд І.П., Телецька С.І., Шитюк В.А. Стан системи окисного метаболізму за внутрішнього надходження до організму щурів радіоактивного йоду (131I). Тези Загальних зборів Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків», м. Київ, 14 квітня 2021 року ННЦРМ. С. 29-30.

 19. Дрозд І.П., Липська А.І. Дослідження кінетики 131I в організмі лабораторних щурів та дозоутворення // там же. 30

 20. Родіонова Н.К., Липська А.І, Рябченко Н.М., Ганжа О.Б., Бурдо О.О. Оцінка стану кістковомозкового кровотворення у дрібних гризунів з природних популяцій // там же С. 35.

 21. Малишевська Є.М., Дмитрієва І.Р., Ісаєв Д.С., Лушнікова І.В., Лисяний М.І., Липська А.І., Дрозд І.П., Талько В. В. Нейроендокринні ефекти у зрілих самців щурів лінії wistar, що зазнали внутрішньоутробного впливу радіонукліду 131I // там же. 3.

 22. Гриневич Ю.П., Маковецька Л.І., Липська А.І., Бурдо О.О. Вільнорадикальні процеси у крові та печінці мишоподібних гризунів за разового опромінення. Матеріали щорічної наукової конференції ІЯД НАН України (27 вересня -1 жовтня 2021р.) С.209-210

 23. Ганжа О.Б, Родіонова Н.К., Липська А.І., Рябченко Н.М. Особливості кровотворної системи індикаторних видів мишоподібних гризунів. // там же С.207-208.

 24. Родіонова Н.К., Липська А.І., Рябченко Н.М., Ганжа О.Б., Бурдо О.О., Шитюк В.А., Ніколаєв В.І. Дослідження ефектів малих доз радіації в натурних експериментах // там же С.231-232

 25. Рябченко Н.М., Липська А.І., Бурдо О.О., Родіонова Н.К., Ганжа О.Б.Цитогенетичні дослідження індикаторних видів мишоподібних гризунів з трансформованих біоценозів водойми-охолоджувача ЧАЕС. // там же С.235-236

 26. Куліч Н.В., Липська А.І., Садовніков Л.В., Бурдо О.О., Ніколаєв В. І. Дослідження радіоактивних випадінь в ставку-охолоджувачі ЧАЕС // там же 185-186.

 27. Моргун В.В., Якимчук Р.А. Генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 35 років досліджень. Фізіологія рослин і генетика. 2021.Т. 53, № 3. С. 216–239.

 28. Бондар О.І., Закорчевна Н.Б., Цвєткова А.М. Проблеми водозабезпечення населення питною водою у зв’язку із поглибленням дефіциту доступних водних ресурсів // Екологічні науки: науково-практичний журнал. — К .: ДЕА, 2021. - No1 (34). с.134 - 145.

 29. Бондар О.І., Риженко Н.О., Жаврида Д.Є. Біоакумуляція меркурію (Hg2+), хрому (Сг6+) та цинку (Zn2+) у екосистемах Обухівського району Київської області // Екологічні науки: науково-практичний журнал. — К.: ДЕА, 2021. — No 2(35) с.90-93. J

 30. Бондар О.І., Барінов М.О., Олексієвець І. Л., Родная Д.В., Журавель Т.В., Коломієць С.В., Козлова І.А., Пархоменко Г.П. Практичні аспекти управління відходами в Україні. Посібник. К: 2021 — «Поліграф плюс» — 120 с.

 31. Логановський К.М., Федірко П.А., Логановська ТК., Куц К. В., Перчук І.В., Антипчук К.Ю., Бабенко Т.Ф., Крейніс Г.Ю. Нейрофізіологічна технологія визначення радіаційно-асоційованих цереброофтальмо-логічних ефектів // Матеріали X Міжнародної конференції «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», 22–24 вересня 2021 року, м. Київ, Україна, Київ: Інтерсервіс, 2021, С. 145–163. https://vomfi.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/09/Materiali-konferentsiyi-2021.pdf

 32. Гресько М.В. Психофізіологічні особливості сприйняття радіаційного ризику. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2021. Вип. 26. С. - . (прийнято до друку)

 33. Gresko M.V. Psychophysiological features of radiation risk perception. Probl.Radiac. Med. Radiobiol. 2021. Vol.26. P. (прийнято до друку)

 34. Логановський К.М., Федірко П.А., Куц К.В., Мараззіті Д., Антипчук К.Ю., Перчук І.В., Бабенко Т.Ф., Логановська Т.К., Колосинська О.O., Крейніс Г.Ю., Масюк С.В., Здоренко Л.Л., Зданевич Н.А., Гарькава Н.А., Дорічевська Р.Ю., Василенко З.Л., Кравченко В.І., Дроздова Н.В., Єфімова Ю.В., Маліняк А.В. Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: частина II – радіаційні цереброофтальмоло-гічні ефекти у дітей, осіб, експонованих внутрішньоутробно, астронавтів та інтервенційних радіологів. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку)

 35. Loganovsky K.N., Fedirko P.A., Marazziti D., Kuts KV., Antypchuk K.Yu., Perchuk I.V., Babenko T.F., Loganovska T.K., Kolosynska O.O., Kreinis G.Yu., Masiuk S.V., Zdorenko L.L., Zdanevich N.A., Garkava N., Dorichevska R., Vasilenko Z.L., Kravchenko V.I., Drosdova N.V., Yefimova Yu.V., Malinyak A.V. Brain and eye as potential targets for ionizing radiation impact: Part II – radiation cerebro-ophtalmic effects in children, persons exposed in utero, astronauts and interventional radiologists. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку)

 36. Гунько Н.В., Логановський К.М., Бузунов В.О., Короткова Н.В.. Старіння постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та проблеми дослідження їх психічного здоров’я. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку)

 37. Gunko N., Loganovsky K., Buzunov V., Korotkova N. Aging of the Chornobyl catastrophe survivors and problems of their mental health survey. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку)

 38. Гунько Н.В., Іванова О.М., Логановський К.М., Короткова Н.В., Масюк С.В. Деякі аспекти життєдіяльності населення в Чорнобильській зоні відчуження. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку)

 39. Gunko N.V., Ivanova O.M., Loganovsky K.M., Korotkova N.V., Masyuk S.V. Some aspects of the life of the population in the Chornobyl Exclusion Zone. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку)

 40. Бабенко Т.Ф., Логановський К.М., Логановська Т.К. та ін. Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: ІІІ –особливості морфометричних параметрів сітчастої оболонки та амплітуда і латентність ранніх компонентів зорових викликаних потенціалів у опромінених внутрішньоутробно. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку)

 41. Babenko T.A., Loganovsky K.M., Loganovska T.K., et al. Brain and visual organ as potential targets for the influence of ionizing radiation: III – features of morphometric parameters of the retina and the amplitude and latency of the early components of visual evoked potentials in irradiated in utero. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку)

 1. Антипчук КЮ., Крейніс Г. Ю. Особливості когнітивних порушень у віддаленому періоді після впливу малих доз опромінення. Сучасні проблеми медицини сьогодення: роль лікаря в житті суспільства. Сучасні проблеми офтальмології. Збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 лютого 2021 року. Київ. С.4.

 2. Гресько М.В. Вплив копінг – стратегій поведінки на психічне здоров’я. Сучасні проблеми медицини сьогодення: роль лікаря в житті суспільства. Сучасні проблеми офтальмології.  Збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 лютого 2021 року. Київ. С.4.

 3. Kuts K., Loganovsky K., Kreinis G. Visual perception abnormalities following ionizing radiation impact due to the Chornobyl catastrope in humans. Загальні збори Національної академії  медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation  “The 35th  Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences”Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 57.

 4. Loganovsky K. N., Fedirko P. A., Marazziti D., Kuts K. V., Antypchuk K. Yu., Perchuk I. V., Babenko T. F., Loganovska T. K., Kolosynska O. O., Kreinis G. Yu., Gresko M. V., Masiuk S. V., Zdorenko L. L., Zdanevich N. A., Garkava N., Dorichevska R., Vasilenko Z. L., Kravchenko V. I., Drosdova N. V. The brain and eyes as ionizing radiation exposure targets. Загальні збори Національної академії  медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation  «The 35th Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences» Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 63.

 5. Sushko V., Bazyka D., Likhtarev I., Loganovskiy K., Lyashenko L., Berkovsky V., Nechaev S., Kolosynska O., Shvayko L., Perchuk I., Nezgovorova G., Ilienko I. Experience and results of biomedical program for protection and health of personnel of contractors enteprises, which participated in works for construction new safe confiment of Object «Shelterв» of SSE  «Chornobyl NPP». Загальні збори Національної академії  медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation  “The 35th  Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences”Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 71.

 6. Бузунов В.О., Прикащикова К.Є., Капустинська О.А., Логановський К.М., Терещенко С.О., Губіна І.Г., Картушін Г.І. Епідеміологія непухлинних захворювань, як актуальна соціальна, медична і радіобіологічна проблема в дослідженнях, оцінці і профілактиці віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи. Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation «The 35th  Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences» Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 10-11.

 7. Dykan M, Golovchenko Y.I., Loganovsky K.M., Semonova O.V., Myronyak L.A., Babkina T.M., Kuts K.V., Kobzar I.O., Gresko M.V., Loganovska T.K., Fedkiv S.V. Current state and future prospects for diffusion tensor 3 T Magnetic Resonance Imaging in early diagnostic of structural changes of brain white matter at small vessel disease associated with arterial hypertension and ionizing radiation in the remote period of the Chornobyl catastrophe.Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation  “The 35th  Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences”Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 47-48.

 8. Kaminskyi O. V., Kopylova O. V., Muraviova I. M., Chikalova I. G., Afanasyev D. E., Loganovsky K. M., Talko V. V., Tepla O. V., Kiselova I. O., Dombrovska N.S. Noncancerous parathyroid disease in the ChNPP accident survivors. Загальні збори Національної академіїмедичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation «The 35th Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences» Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 53.

 9. Pinchuk І. Y., Boltonosov S. V., Atamanchuk N. V., Stepanova N. М., Yachnik Y. V., Vitrenko A. О., Gunko N. V., Loganovsky K. N.. Suicide behavior in joint force operation veterans in Eastern Ukraine and in clean-up workers of the consequences of the Chornobyl catastrophe (liquidators). Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків» 14-15 квітня 2021 р. м. Київ. Україна. General Meeting of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with International Participation «The 35th Anniversary of the Chornobyl Accident: Existing and Future Research of Radiological and Medical Consequences» Abstract, 14-15 April 2021, World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Research Centre for Radiation Medicine, Kyiv, Ukraine, P. 67.

 10. Логановський К.М., Напрєєнко О.К., Зданевич Н.А., Напрєєнко Н.Ю. Медико-психологічна і нейропсихіатрична допомога учасникам ліквідації наслідків Чорнобильскої катастрофи і Антитерористичної Операції / Операції Об’єднаних Сил. Науково-практична конференція з міжнародною участю «досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС через призму сучасних радіаційних та хімічних загроз» 15-16 квітня 2021 року, м. Київ.

 11. Бабенко Т.Ф., Логановський К.М., Логановська Т.К. та ін. Особливості морфометричних параметрів сітчастої оболонки та амплітуда і латентність ранніх компонентів зорових викликаних потенціалів у внутрішньоутробно опромінених осіб. Тези доповіді: Науково-практична конференція з міжнародною участю «ГЛАУКОМА+2021. Актуальні питання катаракти, глаукоми і ускладнень ЦД» 3 вересня 2021 р., Київ

 12. «Цифрова Україна»: конституційно-правова модель / За заг. ред. Р.О. Стефанчука, ОЛ. Копиленка, ЄР. Бершеди, О.М. Клименко. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2021. 688 с.

 13. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроєктів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання) / О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда (керівники авторського колективу); Інститут законодавства Верховної Ради України; заг. ред. В. О. Зайчука. Том 19. К.: Вид-во «Людмила», 2021. 660 с.

 14. Chekhun V.F., Domina E.A. Can SARS-CoV-2 change individual radiation sensitivity of the patients recovered from COVID-19? (Experimental and theoretical background). Experimental Oncology, 2021. Vol.43, № 3. Р. 277–280.

 15. Копиленко О.Л., Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А. Виклики радіаційних аварій: уроки Чорнобиля. Збірник наукових праць НКРЗУ, 2021. 1-20 с. Прийнято до друку.

 16. Копиленко О.Л., Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А. Виклики радіаційних аварій: уроки Чорнобиля.   www.komekolog.rada.gov.ua>uploads>documents. 2021, 1-20 с.

 17. Domina E. Haematological indicators of acute radiation disease (Chernobyl experience). Journal of science. Lyon. France 2021. vol. 1, P. 7-9.

 18. Domina E.A., Talko V.V. Cytogenetic indicators of acute radiation sickness (the Chornobyl experience). Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2021;26, Р.398-409.

 19. Дьоміна Е.А., Ніколаєв В.Г. Радіобіологічні показники гострої променевої хвороби (Чорнобильський досвід). Доповіді Національної академії наук України. 2021; 5, Р. 99-106.

 20. Ivankova V.S., Domina E.A., Khrulenko T.V. et al. Effects of brachytherapy on cytogenetic parameters and oxidative status in peripheral blood lymphocytes of gynecologic cancer patients Experimental Oncology 2021. Vol.43, № 3. Р. 242–246.

 21. Domina E., Hrinchenko O. Biological features of blood lymphocytes of the primary patients with endometrial cancer. Science Rise: Biological Science, 2021, Vol 26, №1. P. 4–9.

 22. Іванкова В.С., Михайленко В.М., Дьоміна Е.А. та співавт. Терапевтичне опромінення хворих онкогінекологічного профілю та можливість прогнозу променевих ускладнень. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. Т. 29, № 2. С. 34–51.

 23. Дьоміна Е.А., Пилипчук О.П. Особливості формування явища комутагенезу в опромінених клітинах онкологічних хворих.9 Онкология. 2021. Т.23, №4. С. 165-170.

 24. Дьоміна Е.А., Маковецька Л.І., Грінченко О.О. та співавт. Практичні підходи до виявлення хворих на рак ендометрію з підвищеним ризиком ускладнень променевої терапії на основі предикторів радіочутливості клітин із оточення пухлини (методичні рекомендації МОЗ України). Київ, 2021. 28 с.

 25. Михайленко П.М., Скалецький Ю.М., Протас С.В Інформаційні та інституційні ресурси формування державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні». / «Вісник соціальної гігієни і організації охорони здоров’я України», 2021. № 2 (88) С. 62-68.

 26. О.П. Яворовський, М.М. Риган, О.В. Іванько, Ю.М. Скалецький, Р.П. Брухно, П.М. Михайленко, Т.О. Зінченко, М.І. Бадюк Система забезпечення безпеки персоналу і пацієнтів у лікарняних закладах: стратегія удосконалення / Український журнал військової медицини / том 2 2.2021

 27. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Брухно Р.П., Харчук Л.В., Киричук І.М., Борис В.М., Шуляренко В.П. Особливості професійної захворюваності медичних працівників житомирської області на covid-19 та оцінка ризиків їх зараження вірусом SARS-CoV-2 в аспекті безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю / Довкілля та здоров’я № 1 2021 С. 4 – 13.

 28. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Брухно Р.П., Риган М.М., Зінченко Т.О., Таран Н.В. До питання забезпечення безпечного лікарняного середовища / Довкілля та здоров’я № 3 2021 С. 56 – 63

 29. Ганенко В.Б., Касілов В.Й., Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Семисалов И.Л. Пучковая линия экспериментальной установки ЛУЭ-60 ИФВЭЯФ ННЦ ХФТИ. Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2021. – с.36

 30. Васильев Г.П., Киприч С.К., Каплий А.А, Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Овчинник В.Д., Потин С.М., Шулика М.Ю., Шляхов И.Н., Яловенко В.И. Компьютеризированный блок управления гониометром. Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2021. – с.56

 31. Васильев Г.П., Киприч С.К., Каплий А.А, Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Овчинник В.Д., Потин С.М., Шулика М.Ю., Шляхов И.Н., Яловенко В.И. Интегрирующий преобразователь ток-напряжение для измерения малых токов. Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2021. – с.57

 32. Митроченко В.В., Айзацький М.І., Ганенко В.Б., Коваленко Г.Д., Кушнір В.А., Пережогін С.О. Проект лінії транспортування пучка лінійного прискорювача накопичувача «Нестор» для проведення досліджень з ядерної фізики. Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2021. – с.63

 33. Ганенко В.Б., Гоков С.П., Казарінов Ю.Г., Карпусь С.Г., Касілов В.Й., Коваленко Г.Д., Кочетов С.С, Шопен О.О., Цяцько Є.В. , Маслов М.І. , Васільєв Г.П. , Яловенко В.І. , Шляхов І.М. , Овчиннік В.Д. , Шуліка М.Ю. Експериментально-дослідна установка для дослідження взаємодії пучків електронів з монокристалами  та аморфними мішенями.  Тези доповідей ххvii Міжнародної конференції з прискорювачів заряджених часток 21–24 вересня 2021р. ННЦ ХФТІ Харків, Україна – с.19-20

 34. Ганенко В.Б., Гоков С.П., Казарінов Ю.Г., Карпусь С.Г., Касілов В.Й., Коваленко Г.Д., Кочетов С.С., Шопен О.О., Цяцько Є.В. Параметри пучка електронів на прямому виході ЛПЕ-30 для дослідження взаємодії електронів з монокристалами аморфними мішенями. Тези доповідей ХХVII Міжнародної конференції з прискорювачів заряджених часток 21–24 вересня 2021р. ННЦ ХФТІ Харків, Україна – с.43

 35. Коваленко Г.Д., Карпусь С.Г., Казарінов Ю.Г., Борисенко В.М., С.С. Кочетов, Є.В. Цяцько, О.О. Шопен, В.Й. Касілов. Аналіз систем вимірювання виходу вторинної емісії електронів. Тези доповідей ХХVII Міжнародної конференції з прискорювачів заряджених часток 21–24 вересня 2021р. ННЦ ХФТІ  Харків, Україна – с.62

 36. Васильєв Г.П., Кіпріч С.К, Каплій О.А., Коваленко Г.Д., Маслов М.І., Овчинник В.Д., Потін С.М., Шуліка М.Ю, Шляхов І.М., Яловенко В.І. Стробований інтегруючий перетворювач струм-длля вимірювання малих струмів. Тези доповідей ХХVII Міжнародної конференції з прискорювачів заряджених часток 21–24 вересня 2021р. ННЦ ХФТІ  Харків, Україна – с.94

 37. Коваленко Г.Д., Дудар Т.В. Щодо питання радіоекологічного стану поверхневих вод України. Збірник наукових статей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». Харків, 13-17 вересня 2021. – Х.: ПП  «Стиль-іздат», 2021. – с. 115 -  122.

 38. V.V. Mytrochenko, S.O. Perezhogin, V.A. Kushnir, V.B. Ganenko, M.I. Ayzatsky, G.D. Kovalenko. ROJECT OF A BEAMLINE FOR THE NESTOR STORAGE RING LINAC TO PROVIDE NUCLEAR PHYSICS RESEARCH.Problems of atomic science and technology, 2021, № 3 (133). Series Nuclear Physics Investigations (75), p. 38 – 44

 39. G.P. Vasiliev, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.D. Ovchinnik, M.Yu. Shulika, I.N. Shliakhov, V.I. Yalovenko GONIOMETER CONTROL. 2021, № 3 (133). Problems of atomic science and technology, 2021, № 3 (133).  Series Nuclear Physics Investigations (75), p. 61 – 63

 40. S.H. Karpus, G.D. Kovalenko, Yu. H. Kazarinov, V.M. Dubina, V.Y. Kasilov, S.S. Kochetov, O.O. Shopen, I.N Shliakhov Secondary electron emission from thin Aluminium foils produced by high energy electron beams. 2021, № 6 (133). Problems of atomic science and technology, 2021, № 6 (136).  Series Nuclear Physics Investigations (76), p. 38 – 41

 41. Сердюк А.М., Скалецький Ю.М., Яворовський О.П., Риган М.М., Гичка С.Г., Брухно Р.П., Сердюк В.Г. Концепція стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я. Київ, Друкарня НМУ 2021, 16 с.

 42. Яворовський О.П., Варивончик Д.В., Скалецький Ю.М., Брухно Р.П., Зінченко Т.О., Риган М.М. Управління виробничими ризиками в закладі охорони здоров'я для створення безпечного лікарняного середовища (методичні рекомендації). Київ, Друкарня НМУ Пр. Перемоги 34. 2021, 47 с.

 43. Chekhun V., Domina E. Towards a better understanding of the effects of COVID-19 on individual human radiosensitivity. Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків», 14-15 квітня 2021 р. м. Київ, Україна. Electronic scientific edition, 2021, P.76-77.

 44. Domina E., Ivankova V., Mikhailenko V. et al. Biological markers of radiosensitivity of healthy cells in the environment of the irradiated targeted tumour.  Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків», 14-15 квітня 2021 р. м. Київ, Україна. Electronic scientific edition, 2021, P. 49.

 45. Domina E. The desirability of introducing the «Human individual radiosensitivity passport based on cytogenetic indices». Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків», 14-15 квітня 2021 р. м. Київ, Україна. Electronic scientific edition, 2021, P. 50.

 46. Іванкова В.С., Дьоміна Е.А. Променева терапія онкологічних захворювань у післячорнобильський період. Загальні збори Національної академії медичних наук України з міжнародною участю «Тридцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: існуючі та майбутні дослідження радіологічних та медичних наслідків», 14-15 квітня 2021 р. м. Київ, Україна. Electronic scientific edition, 2021, P.52.

 47. Главін О.А., Дьоміна Е.А., Іванкова В.С., Шевчук І.О. Метформін, як потенційний модифікатор утворення вільнорадикальних сполук у лімфоцитах онкологічних хворих за дії іонізуючого випромінювання. Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 62-63.

 48. Демина Э.А. Патогенез и минимизация побочных эффектов при терапевтическом облучении онкологических больных. Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 64-65.

 49. Дьоміна Е.А. Результати цитогенетичного обстеження хворих на гостру променеву хворобу (Чорнобильський досвід). Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 66.

 50. Дьоміна Е.А., Іванкова В.С., Пилипчук О.П. Небезпека комутагенезу в опромінених клітинах онкологічних хворих. Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 65.

 51. Маковецька Л.І., Дьоміна Е.А., Іванкова В.С. Біохімічні та молекулярні предиктори радіочутливості здорових клітин із мікрооточення пухлин хворих на рак ендометрію. Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 73-74.

 52. Надєїна А.Г., Дьоміна Е.А. Радіобіологічне обґрунтування використання аміфостину в онкологічній практиці. Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 75.

 53. Рацун Д.О., Дьоміна Е.А., Іванкова В.С. Біохімічні та цитогенетичні ефекти малих доз іонізуючого випромінювання в лімфоцитах крові хворих на рак ендометрію. Радіологічний вісник, 2021; 1-2 (78-79). Матеріали VIІІ з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), 21-23 вересня 2021 р. м. Херсон, Україна. С. 76-77.

 54. Главін О.А., Дьоміна Е.А., Іванкова В.С. та співавт. Предиктори радіочутливості лімфоцитів крові хворих на рак тіла матки (дослідження in vitro). Матеріали XIV з’їзду онкологів та радіологів України, 30 вересня – 2 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна. С. 371-372.

 55. Маковецька Л.І., Дьоміна Е.А., Главін О.А. Обґрунтування використання метформіну в якості радопротектора при променевій терапії онкологічних хворих. Матеріали XIV з’їзду онкологів та радіологів України, 30 вересня – 2 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна. С.389-391.

 1. Lypska A, Riabchenko N., Rodionova N., Burdo O. Radiation-induced effects on the bone marrow of Myodes glareolus inhabiting the Chornobyl exclusion zone // Int. Journal of Radiation Biology. In press.

 2. Burdo О., Vishnevskiy D., Lypska А., Ishiniwa H., Nanba K, Korepanova K. The Results of Radioecological Research of the Murine Rodents from Chornobyl Nuclear Power Plant Cooling Pond’s Drained Bed. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021), 1-3 July, 2021, Almata, Kazakhstan - P. 280.

 3. Yakymchuk R.А., Valyuk V.F., Sobolenko L.Y., Sorokina S.І. Induction of useful mutations in Triticum aestivum in the conditions of radionuclide-contaminated alienation zone of the Chornobyl Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. V. 12, № 3. P.471–477.

 4. Loganovsky K., Marazziti D. Mental health and neuropsychiatric aftermath 35 years after the Chernobyl catastrophe: current state and future perspectives. Clinical Neuropsychiatry. Journal of Treatment Evaluation. 2021. Vol. 18 (2). P. 101–106. doi.org/10.36131/cnfioritieditore20210204.

 5. Marazziti D., Arone A., Ivaldi T., Kuts K., Loganovsky K. Space missions: Psychological and psychopathological issues. CNS Spectrums, 2021. May 24;1-5. doi:10.1017/S1092852921000535.

 6. Loganovsky K., Marazziti D., Weisæth L. Editorial ecological disaster neuropsychiatry. Frontiers in Psychiatry. Special Issue: Ecological Disaster Neuropsychiatry. Ed. by K. N. Loganovsky, D. Marazziti, and L. Weisaeth, Front. Psychiatry, 2021. doi: 10.3389/fpsyt.2021.753243. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.753243/full

 7. Arone A., Ivaldi T., Loganovsky K., Palermo S., Parra E., Flamini W., Marazziti D. The burden of space exploration on the mental health of astronauts: a narrative review Clinical Neuropsychiatry. ― 2021. ― Vol. 18, No 4. ― P. 139–148. doi.org/10.36131/cnfioritieditore20210406

 8. Loganovsky K., Loganovskaja T. Letter-to-Editor. A possible association between exposure to ionizing radiation and SARS CoV-2 infection with schizophrenia spectrum disorders development: a new challenge for neuropsychiatric research. Clinical Neuropsychiatry. ― 2021. ― Vol. 18, No 4. ― P. 231–232. doi.org/10.36131/cnfioritieditore20210406

 9. Marazziti D., Loganovsky K. Radiation-associated brain-ophthalmic effects in long- duration space missions. Revista Brasileira de Oftalmologia https://www.rbojournal.org/en/ Rev Bras Oftalmol. ― 2021.

 1. Marazziti D., Loganovsky K., Mucci F., Kuts K. Visual evoked and event-related potentials abnormalities following radiation exposure due to the Chornobyl accident in different scenarios in humans. EPA Virtual 2021 29th European Congress of Psychiatry, 10-13 April 2021 “Personalising and Integrating Mental Health Care in the Digital Era”. European Psychiatry. — 2021. Special Issue. — e-poster viewing. — S942 https://info.kenes.com/epa21/index.html

 2. Pozza A., Mucci F., Loganovsky K., Dettore D., Marazziti D. Impact of obsessive beliefs on sexual behaviours in OCD patients. EPA Virtual 2021 29th European Congress of Psychiatry, 10-13 April 2021 “Personalising and Integrating Mental Health Care in the Digital Era” European Psychiatry. — 2021. Special Issue. — e-poster viewing. — S925 https://info.kenes.com/epa21/index.html

 3. Loganovsky K., Loganovskaja T. Schizophrenia spectrum disorders following past exposure to ionizing radiation and SARS CoV-2 infection. EPA-2022, The 30th European Congress of Psychiatry, 2–5 April 2022, Budapest, Hungary. Linking Clinical Practice and Research for Better Mental Health Care in Europe. ― European Psychiatry. ―, 2022. ― Vol. ― P – (прийнято до друку)

 4. Loganovsky K., Fedirko P., Marazziti D., Loganovskaja T., Kuts K., Perchuk I., Babenko T., Antypchuk K., Kreinis G. Radiation-associated cerebroophtalmic effects. EPA-2022, The 30th European Congress of Psychiatry, 2–5 April 2022, Budapest, Hungary. Linking Clinical Practice and Research for Better Mental Health Care in Europe. ― European Psychiatry. ―, 2022. ― Vol. ― P ―

 5. Gunko N., Loganovsky K., Buzunov V., Korotkova N.. Aging and mental health of the Chornobyl catastrophe survivors. EPA-2022, The 30th European Congress of Psychiatry, 2–5 April 2022, Budapest, Hungary. Linking Clinical Practice and Research for Better Mental Health Care in Europe. ― European Psychiatry. ―, 2022. ― Vol. ― P ―

 1. Loganovsky K., Marazziti D. Mental health and neuropsychiatric aftermath 35 years after the Chernobyl catastrophe: current state and future perspectives. Clinical Neuropsychiatry. Journal of Treatment Evaluation. 2021. Vol. 18 (2). P. 101–106. doi.org/10.36131/cnfioritieditore20210204.

 2. Marazziti D., Arone A., Ivaldi T., Kuts K., Loganovsky K. Space missions: Psychological and psychopathological issues. CNS Spectrums, 2021. May 24;1-5.  doi:10.1017/S1092852921000535.

 3. Loganovsky K., Marazziti D., Weisæth L. Editorial ecological disaster neuropsychiatry. Frontiers in Psychiatry. Special Issue: Ecological Disaster Neuropsychiatry. Ed. by K. N. Loganovsky, D. Marazziti, and L. Weisaeth, Front. Psychiatry, 2021. doi: 10.3389/fpsyt.2021.753243.
   https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.753243/full 

 4. Arone A., Ivaldi T., Loganovsky K., Palermo S., Parra E., Flamini W., Marazziti D. The burden of space exploration on the mental health of astronauts: a narrative review Clinical Neuropsychiatry. ― 2021. ― Vol. 18, No 4. ― P. 139–148. doi.org/10.36131/cnfioritieditore20210406

 5. Loganovsky K., Loganovskaja T. Letter-to-Editor. A possible association between exposure to ionizing radiation and SARS CoV-2 infection with schizophrenia spectrum disorders development: a new challenge for neuropsychiatric research. Clinical Neuropsychiatry. ― 2021. ― Vol. 18, No 4. ― P. 231–232. doi.org/10.36131/cnfioritieditore20210406

 6. Marazziti D., Loganovsky K. Radiation-associated brain-ophthalmic effects in long- duration space missions. Revista Brasileira de Oftalmologia https://www.rbojournal.org/en/ Rev Bras Oftalmol. ― 2021. ― 20 

 7. Логановський К. М., Федірко П. А., Куц К. В., Мараззіті Д., Антипчук К. Ю., Перчук І. В., Бабенко Т. Ф., Логановська Т. К., Колосинська О. O., Крейніс Г. Ю., Масюк С. В., Здоренко Л. Л., Зданевич Н. А., Гарькава Н. А., Дорічевська Р. Ю., Василенко З. Л., Кравченко В. І., Дроздова Н. В., Єфімова Ю. В., Маліняк А. В.. Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: частина II – радіаційні цереброофтальмоло-гічні ефекти у дітей, осіб, експонованих внутрішньоутробно, астронавтів та інтервенційних радіологів. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку).

 8. Loganovsky K. N., Fedirko P. A., Marazziti D., Kuts K. V., Antypchuk K. Yu., Perchuk I. V., Babenko T. F., Loganovska T. K., Kolosynska O. O., Kreinis G. Yu., Masiuk S. V., Zdorenko L. L., Zdanevich N. A., Garkava N., Dorichevska R., Vasilenko Z. L., Kravchenko V. I.,  Drosdova N. V., Yefimova Yu. V.,  Malinyak A. V.. Brain and eye as potential targets for ionizing radiation impact: Part II – radiation cerebro-ophtalmic effects in children, persons exposed in utero, astronauts and interventional radiologists. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P.  (прийнято до друку).

 9. Гунько Н. В., Логановський К. М., Бузунов В. О., Короткова Н. В.. Старіння постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та проблеми дослідження їх психічного здоров’я. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. –  (прийнято до друку).

 10. Gunko N., Loganovsky K., Buzunov V., Korotkova N. Aging of the Chornobyl catastrophe survivors and problems of their mental health survey. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку).

 11. Гунько Н.В., Іванова О.М., Логановський К.М., Короткова Н.В., Масюк С.В. Деякі аспекти життєдіяльності населення в Чорнобильській зоні відчуження. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку).

 12. Gunko N.V., Ivanova O.M., Loganovsky K.M., Korotkova N.V., Masyuk S.V.  Some aspects of the life of the population in the Chornobyl Exclusion Zone. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку).

 13. Бабенко Т. Ф., Логановський К. М., Логановська Т. К.  та ін. Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: ІІІ –особливості морфометричних параметрів сітчастої оболонки та амплітуда і латентність ранніх компонентів зорових викликаних потенціалів у опромінених внутрішньоутробно. Збірник «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології». ― 2021. ― Вип. 26. ― Київ, 2022. ― С. – (прийнято до друку).

 14. Babenko T. A., Loganovsky K. M., Loganovska T. K., et al. Brain and visual organ as potential targets for the influence of ionizing radiation: III – features of morphometric parameters of the retina and the amplitude and latency of the early components of visual evoked potentials in irradiated in utero. Probl Radiac Med Radiobiol. ― 2021. ― Vol. 26. ― Kyiv, 2022. ― P. (прийнято до друку).

 15. Marazziti D., Loganovsky K., Mucci F., Kuts K. Visual evoked and event-related potentials abnormalities following radiation exposure due to the Chornobyl accident in different scenarios in humans. EPA Virtual 2021 29th European Congress of Psychiatry, 10-13 April 2021 “Personalising and Integrating Mental Health Care in the Digital Era”. European Psychiatry. — 2021. Special Issue. — e-poster viewing. — S942 https://info.kenes.com/epa21/index.html

 16. Pozza A., Mucci F., Loganovsky K., Dettore D., Marazziti D. Impact of obsessive beliefs on sexual behaviours in OCD patients. EPA Virtual 2021 29th European Congress of Psychiatry, 10-13 April 2021 “Personalising and Integrating Mental Health Care in the Digital Era” European Psychiatry. — 2021. Special Issue. — e-poster viewing. — S925 https://info.kenes.com/epa21/index.html

 17. Loganovsky K., Loganovskaja T. Schizophrenia spectrum disorders following past exposure to ionizing radiation and SARS CoV-2 infection. EPA-2022, The 30th European Congress of Psychiatry, 2–5 April 2022, Budapest, Hungary. Linking Clinical Practice and Research for Better Mental Health Care in Europe. ― European Psychiatry. ―, 2022. ― Vol. ― P – (прийнято до друку).

 18. Loganovsky K., Fedirko P., Marazziti D., Loganovskaja T., Kuts K., Perchuk I., Babenko T., Antypchuk K., Kreinis G. Radiation-associated cerebroophtalmic effects. EPA-2022, The 30th European Congress of Psychiatry, 2–5 April 2022, Budapest, Hungary. Linking Clinical Practice and Research for Better Mental Health Care in Europe. ― European Psychiatry. ―, 2022. ― Vol. ― P – 

 19. Gunko N., Loganovsky K., Buzunov V., Korotkova N. Aging and mental health of the Chornobyl catastrophe survivors. EPA-2022, The 30th European Congress of Psychiatry, 2–5 April 2022, Budapest, Hungary. Linking Clinical Practice and Research for Better Mental Health Care in Europe. ― European Psychiatry. ―, 2022. ― Vol. ― P –

 20. Oleksandr P. Yavorovskyi, Oleksandr M. Naumenko, Yurii M. Skaletsky, Roman P. Brukhno, Mykhailo M. Rigan, Sergii T. Omelchuk, Taisiya V. Loboda , Oleksandr . Ivan’ko, Tetyana O., Zinchenko COVID-19 AS A STRESS TEST OF HEALTHCARE ESTABLISHMENTS EFFECTIVENESS AND RELIABILITY MEASURED NATIONALLY AND GLOBALLY / Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 10 PART 1, OCTOBER 2021 p. 2471-2477.

 21. Михайленко П.М., Скалецький Ю.М. Всесвітній день безпеки пацієнтів та день безпеки пацієнтів в Україні / Збірник матеріалів «Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року» Безпека пацієнтів в Україні: на шляху до національного плану дій / м. Київ, 17 вересня 2021. С. 120 -122


У 2020 році:

 1. Чумак В.В., Зіміна О.С., Базика Д.А. Концепція створення і функціону-вання єдиної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення та національного дозового реєстру в Україні Друк., «Журнал НАМН України» 2020 т. 25, № 4, С. 448–56.

 2. Внутрішнє опромінення особового складу ДСНС України, залученого до гасіння лісової пожежі у зоні відчуження ЧАЕС, Друк., «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Ольвійський форум-2020: Тези доповідей. XVI міжн. наук.-практ. конф.  Миколаїв. 2020. С. 14-16, Базика Д., Сушко В., Федірко П., Василенко В., Крамаренко М., Задорожна Г., Берковський В., Ратія Г.

 3. Три десятиліття після Чорнобильської аварії: захворюваність на злоякісні новоутворення постраждалого населення, Друк., XXYII щорічна наукова конференція інституту ядерних досліджень НАН України. До 50-річча ІЯД НАН України (Київ, 21–25 березня 2020). Анотації до доповідей. С268–269., Присяжнюк А.Є., Базика Д.А, Гудзенко Н.А., Фузік М.М. та ін.

 4. Результати 30-річного моніторингу злоякісних новоутворень у мешканців забруднених радіонуклідами територій, суміжних із Чорнобилем, Друк.,V Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" INUDECO 2020 в режимі онлайн (27–29 квітня 2020 року, м. Славутич. С.188., Присяжнюк А.Є., Базика Д.А, Гудзенко Н.А., Фузік М.М. та ін.

 5. Вивчення захворюваності на злоякісні новоутворення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, як складового елемента покращення радіоекологічної безпеки, Друк., ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2020: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі тези доповідей XVI міжнародна науково-практична конференція «Радіаційна техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення («Radiation and technogenic-ecologicals afety of manan denvironment: condition, ways and measures of improvement» (XVIRADTES–2020) С.96–98., Присяжнюк А.Є., Базика Д.А, Гудзенко Н.А., Фузік М.М. та ін.

 6. Практичні підходи до діагностики інфікування SARS-COV-2 за допомогою імуноферментного аналізу, Друк., Методичні рекомендації, Київ, 2020, Базика Д.А, Чумак А.А. Абраменко І.В., Плескач О.Я., Шинкаренко В.І., Ярошенко Ж.С., Зайцева А.Л.

 7. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання) / Інститут законодавства Верховної Ради України; заг. ред. В. О. Зайчука. Том 17. К. : СПД Чалчинська Л.В., 2020. 312 с. (член колективу авторів Бершеда Є.Р.)

 8. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання) / Інститут законодавства Верховної Ради України; заг. ред. В. О. Зайчука. Том 18. К. : «Видавництво Людмила», 2020. 584 с. (член колективу авторів Бершеда Є.Р.)

 9. Стандарти добробуту громадян: міжнародний досвід: Збірка документів. Пер. з іноз. мов. / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ: Видавництво «Людмила», 2020. 149 с. (член колективу авторів Бершеда Є.Р.)

 10. Путівник по законодавству України / Заг. ред.: О. Л. Копиленко, Р. О. Стефанчук; кер. авт. кол.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, О. М. Клименко; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2-е видання, доповн. і переробл. К. : Вид-во «Людмила», 2020. 915 с.

 11. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2017–2019 рр.) / Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2020. 470 с. – (Серія: Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень. Вип. 8) (член колективу авторів Бершеда Є.Р.)

 12. Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України – 2019 / Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2020. 145 с. (член колективу авторів Бершеда Є.Р.)

 13. Небезпечні властивості поліхлорованих дифенілів та екологічно обґрунтоване поводження з ПХД в Україні, Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. № 1 (28) С. 9–19, 2020, Рижинко Н.О., Федоренко Є.О., Стрілець Р.О.

 14. Substantiation of phytodesalination of mineralized waters in filtration-regeneration bioplato, Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. – № 1 (28) С. 153–158, 2020, Fylypchuk V., Kuryliuk М., Krivoshei Р.

 15. Системний підхід щодо оцінювання екологічного впливу авіаційної техніки на стан довкілля, Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. – № 1(28) С. 191–200, 2020, Машков О.А., Міхеєв В.С.

 16. Картографування радіаційного забруднення території України, Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. – № 2(29)  Т. 2. С. 20–30, 2020, Фінін Г.С., Шевченко Р.Ю., Копиленко О.Л.

 17. Системний підхід щодо створення системи ПІДТРИМКИ екологічних рішень для забезпечення екологічної безпеки держави, Екологічні науки: науково - практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. –№ 3(30) С. 30–38., 2020, Машков О.А., Міхеєв В.С.

 18. Макроекологія України (Монографія), друк, Київ – Чернівці: «Букрек», 2020, 520, Рудько Г.І.

 19. Оцінка ймовірних впливів на довкілля за здійснення плану дій з реалізації використання промислових відходів у Криворізькому промисловому регіоні., друк, Екологічні науки: науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2020. – №4(31) С. 82–91., 2020, 10, Риженко Н.О., Салій І.В.

 20. Щербак О.В., Яковлєв Є.О., Долін В.В. Особливості водно-грунтового перерозподілу металів у зоні ненасиченої фільтрації під впливом металургійного виробництва // Зб. наук. праць «Гідрогеологія: освіта, наука, практика». – Харків, 2020. – Вип.. 2. – С. 98-103.

 21. Магльована Т.В., Долін В.В. Використання гуанідинових полімерів для гасіння лісових пожеж та мінімізації їх наслідків // Геохімія техногенезу. – 2019. - № 2(30). – С. 90-98. https://doi.org/10.15407/geotech2019.30.090

 22. Магльована Т.В., Долін В.В. Ключові проблеми екологічного менеджменту радіоактивно забруднених лісових екосистем України // Геохімія техногенезу. – 2020. № 3(31). – С. 131-142 https://doi.org/10.15407/geotech2020.31.131

 23. Чарний Д.В., Шевченко О.Л., Забулонов Ю.Л., Долін В.В. Вичерпання запасів питних підземних вод в умовах глобальних змін клімату, – як чинник інноваційних технологій водопідготовки // Геохімія техногенезу. – 2020. - № 4(32). – С. 5-14 https://doi.org/10.15407/geotech2020.32.005

 24. Долін В.В., Бобков В.М. Особливості транспіраційного потоку тритійованої води в процесі вегетації верби // Геохімія техногенезу. – 2020. - № 4(32). – С. 50-57. https://doi.org/10.15407/geotech2020.32.050

 25. Малькова Я.О., Долін В.В. Еволюція хімічного складу розсолів Домбровського кар’єру // Зб. матеріалів VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених «Наукова молодь-2020» (Київ, 21 жовтня 2020 р.) – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – С. 178-182.

 26. Domina E., Pylypchuk O., Zelena L. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020, додаток 2, c. 25–26.

 27. Domina E. Radiosensitivity of professionals and COVID-19. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020, додаток 2, c. 27-28.

 28. Дружина М.О., Маковецька Л.І., Дьоміна Е.А. Інтенсивність генерування супероксидного аніон-радикала лімфоцитами крові донорів як пре диктор їх радіочутливості. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020, додаток 2, c. 29–31.

 29. Дьоміна Е.А., Іванкова В.С., Главін О.А. та інш. Комплексне дослідження радіочутливості  крові первинних хворих на рак ендометрія. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020, додаток 2, c. 35–37.

 30. Дьоміна Е.А. Главін О.А. Іванкова В.С. та інш. Предиктори радіочутливості лімфоцитів периферичної крові людини. Матеріали 8-го Національного конгресу з міжнародною участю «РАДІОЛОГІЯ В УКРАЇНІ-2020», с. 56–57.

 31. Дьоміна Е.А., Главін О.А., Михайленко В.М. та. інш. використання препарату метформін з метою зниження негативних ефектів терапевтичного опромінення. Матеріали 8-го Національного конгресу з міжнародною участю «РАДІОЛОГІЯ В УКРАЇНІ-2020», с. 58–59.

 32. Главін О.А., Дьоміна Е.А., Михайленко В.М. та співавт. Метформін як модифікатор окисного стану периферичної крові та життєздатності лімфоцитів людини під дією іонізуючого випромінювання. Онкологія. 2020, 22(1–2), c. 84–91. https://www.oncology.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/1554.pdf.upload

 33. Главін О.А., Дьоміна Е.А. Особливості продукції вільнорадикальних сполук лімфоцитами периферичної крові та інтенсивність їх утворення після рентгенівського опромінення. Онкологія. 2020, 22(3–4). DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-22-3-2020-g.9096

 34. Забулонов Ю.Л., Чарний Д.В., Архипенко О.М., Пугач О.В., Стоколос М.О., Тищенко І.В. Зменшення органічної складової трапних вод АЕС за допомогою плазми бар’єрного розряду // Зб.наук.пр. ІГНС НАН України «ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ (2020) 3 (31): С. 143—148.

 35. Ганенко В.Б., Касилов В.И., Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Семисалов И.Л. Экспериментальная установка ИФВЭЯФ для исследований по фундаментальной и прикладной физике в области энергий электронов до 90 МэВ. Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2020. – с.33.

 36. Дудар Т.В., Коваленко Г.Д., Фаррахов О.В. Радіоекологічна безпека при видобуванні уранових руд. Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2020. – с.108.

 37. Шопен О.О., Коваленко Г.Д., Касілов В.Й., Кочетов С.С., Братішко В.В., Каленик С.О., Карпусь С.Г. Використання прискорювачів електронів у технології обробки стічних вод та їх осадів. Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики.  –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2020. – с.114.

 38. Дудар Т.В., Витько В.И., Коваленко Г.Д.  Пилове забруднення та оцінка дозових навантажень від відвалів урановидобування. Науково–технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване природокористування».- 2020, № 1 (21), с. 49–56.

 39. Путівник по законодавству України / Заг. ред.: О.Л. Копиленко, Р.О. Стефанчук; кер. авт. кол.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, О.М. Клименко; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2-е видання, доповн. і переробл. К., 2020. 915 с.

 40. Конституція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного українського конституційного процесу): Збірка проектів Конституції України та законопроектів про внесення змін до Основного Закону України, Концепція нової Конституції України та концепції змін до Конституції України: У 2-х т. / Інститут законодавства Верховної Ради України. 2-е вид., переробл. і доповн. Т. 2. Кн.. 1. К.: СПД Чалчинська Н.В., 2019. 957 с. (член колективу упорядників).

 41. Стандарти добробуту громадян: міжнародний досвід: Збірка документів. Пер. з іноз. мов. / Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2020. 149 с. (член колективу упорядників).

 42. Правові питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Бюлетень моніторингу законодавства України / Загальна редакція О. Л. Копиленка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Вип. 8. К., 2020. 309 с.

 43. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання) / Інститут законодавства Верховної Ради України; заг. ред. В. О. Зайчука. Том 17. К., 2020. 312 с. (керівник авторського колективу).

 44. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2017–2019 рр.) / Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2020. 470 с. – (Серія: Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень. Вип. 8).(керівник авторського колективу).

 45. Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України – 2019 / Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2020. 145 с. (член колективу упорядників).

 46. «Цифрова Україна»: конституційно-правова модель / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ: Вид-во «Людмила», 2020. (член авторського колективу).

 47. Законодавчі аспекти модернізації механізмів публічного управління та адміністрування в Україні / Заг. ред. О. Л. Копиленка, В. Є. Воротіна; Інститут законодавства Верховної Ради України. К.: СПД Чалчинська Н.В., 2019. 237 с.

 48. Гриневич Ю.П., Липська А.І., Дрозд І.П., Дружина М.О. та ін. Фізико-хімічна регуляція перекисних процесів у крові щурів за дії радіонуклідів різної тропності. //Ядерна фізика  та енергетика, - 2020. -Т. 21.- № 1.- С. 79–85.

 49. Липська А.І., Родіонова Н.К., Рябченко Н.М., та інші. Оцінка стану природних популяцій дрібних гризунів з трансформованих екосистем зони відчуження ЧАЕС за комплексом біологічних показників // Ядерна фізика  та енергетика . – 2020. –Т. 21. – № 3 – С.

 50. Родіонова Н.К., Липська А.І., Рябченко Н.М. та інші Аналіз гематологічних показників дрібних гризунів різних типів онтогенезу з трансформованих екосистем ЗВ ЧАЕС / XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – С. 34–38.

 51. Гриневич Ю.П., Костура О.А, Липська, А.І. Телецька С.В. Вільнорадикальні процеси та цитогенетичні аномалії у лабораторних щурів за впливу інкорпорованого 131I  / XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – С. 22–24.

 52. Семенко О.В., Липська А.І., Бурдо О.О. та інші Чисельність та біорізноманіття збудників кровопаразитарних інфекцій у мишоподібних гризунів з територій осушеного ложа водоймища-охолоджувача ЧАЕС / XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – С. 44–47.

 53. Липська А.І., Родіонова Н.К., Рябченко Н.М. та інші. Осушення водойми-охолоджувача: вплив змін радіоекологічної обстановки на стан кровотворної системи у індикаторних видів дрібних гризунів / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С. 272–274.

 54. Бурдо О.О., Липська А.І., Рябченко Н.М. та інші. Радіоекологічні дослідження осушеного дна водойми-охолоджувача ЧАЕС /XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С. 290–292.

 55. Малишевська Є.М., Атаманюк Н.П., Дмитрієва І.Р., Липська А.І., Дрозд І.П. та інш. Структурно-функціональні змінив тканинах головного мозку щурів Wistar, внутрішньоутробно опромінених 131І ЧАЕС / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С. 259–261.

 56. Талько В.В., Малишевська Є.М., Атаманюк Н.П., Дрозд І.П., Липська А.І. та інші Гіпофізарно-тиреоїдна система щурів: відповідь потомства двох поколінь на опромінення батьків радіонуклідом 131І / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С.278–279.

 57. Липська А.І., Ніколаєв В.I., Шитюк В.А. та інші. Дослідження випадінь у ставку-охолоджувачі ЧАЕС / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С. 312–314.

 58. В.В. Талько, К.М. Логановський, Є.В. Тукаленко, Т.К. Логановська, С.В. Масюк. Експериментальна модель клінічних нейрорадіо-ембріологічних ефектів пренатального опромінення 131І.

 59. К.М. Логановський, В.В. Талько, О.В. Камінський, Д.Є. Афанасьєв, С.В. Масюк, Т.К. Логановська, Г.Й. Лавренчук. Радіоактивний йод при аварії на ядерному реакторі: цереброендокринні ефекти.

 60. О.В. Камінський, В.В. Талько, К.М. Логановський, Г.Й. Лавренчук, Д.Є. Афанасьєв, О.В. Копилова, Т.К. Логановська Дослідження структурно-функціональних змін у щитоподібній та паращитоподібній залозах в осіб, опромінених у пренатальний період

 61. А.В. Каминский, К.Н. Логановский, Д.Е. Афанасьев, О.В. Копылова, Т.К. Логановская, Изучение структурных и функциональных изменений паращитовидных желез у лиц, облученных в пренатальном периоде.

 62. Ганенко В.Б., Касилов В.И., Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Семисалов И.Л. Экспериментальная установка ИФВЭЯФ для исследований по фундаментальной и прикладной физике в области энергий электронов до 90 МэВ. Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики. –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2020. – с.33.

 63. Дудар Т.В., Коваленко Г.Д.  Фаррахов О.В. Радіоекологічна безпека при видобуванні уранових руд. Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики. –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2020. – с.108.

 64. Шопен О.О., Коваленко Г.Д., Касілов В.Й., Кочетов С.С., Братішко В.В., Каленик С.О., Карпусь С.Г. Використання прискорювачів електронів у технології обробки стічних вод та їх осадів. Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики. –  Х: ННЦ ХФТІ  - 2020. – с.114.

 65. Дудар Т.В., Витько В.И., Коваленко Г.Д.  Пилове забруднення та оцінка дозових навантажень від відвалів урановидобування. Науково–технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване природокористування». – 2020, № 1 (21), с. 49–56.

 66. Гриневич Ю.П., Липська А.І., Дрозд І.П., Дружина М.О. та ін. Фізико-хімічна регуляція перекисних процесів у крові щурів за дії радіонуклідів різної тропності. //Ядерна фізика  та енергетика. – 2020. – Т. 21. – № 1. – С. 79–85.

 67. Липська А.І., Родіонова Н.К., Рябченко Н.М., та інші. Оцінка стану природних популяцій дрібних гризунів з трансформованих екосистем зони відчуження ЧАЕС за комплексом біологічних показників //  Ядерна фізика  та енергетика . – 2020. – Т. 21. – № 3 – С.

 68. Semenko O.V., Lypska A.I., Vishnevsky D.O, Burdo О.O., Galat V.F., Galat M.V. Trypanosomiasis of murine rodents from the Chernobyl exclusion zone //Український часопис ветеринарних наук. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/ujvs2020.04.002

 69. Родіонова Н.К., Липська А.І., Рябченко Н.М. та інші Аналіз гематологічних показників дрібних гризунів різних типів онтогенезу з трансформованих екосистем ЗВ ЧАЕС /  XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – С. 34–38.

 70. Гриневич Ю.П., Костура О.А, Липська, А.І. Телецька С.В. Вільнорадикальні процеси та цитогенетичні аномалії у лабораторних щурів за впливу інкорпорованого 131I  / XVI Міжнародна наукова конференція. «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – С. 22–24.

 71. Семенко О.В., Липська А.І., Бурдо О.О. та інші Чисельність та біорізноманіття збудників кровопаразитарних інфекцій у мишоподібних гризунів з територій осушеного ложа водоймища-охолоджувача ЧАЕС / XVI Міжнародна наукова конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення». Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. –  С. 44–47.

 72. Липська А.І., Родіонова Н.К., Рябченко Н.М. та інші. Осушення водойми-охолоджувача: вплив змін радіоекологічної обстановки на стан кровотворної системи у індикаторних видів дрібних гризунів / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С. 272–274.

 73. Бурдо О.О., Липська А.І.,  Рябченко Н.М. та інші.  Радіоекологічні дослідження осушеного дна водойми-охолоджувача ЧАЕС /XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С. 290–292.

 74. Малишевська Є.М., Атаманюк Н.П., Дмитрієва І.Р.,  Липська А.І.,  Дрозд І.П. та інш. Структурно-функціональні змінив тканинах головного мозку щурів Wistar, внутрішньоутробно опромінених 131І ЧАЕС / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). - С. 259–261.

 75. Талько В.В., Малишевська Є.М., Атаманюк Н.П., Дрозд І.П., Липська А.І. та інші Гіпофізарно-тиреоїдна система щурів: відповідь потомства двох поколінь на опромінення батьків радіонуклідом 131І / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). – С.278–279.

 76. Липська А.І., Ніколаєв В.I., Шитюк В.А. та інші. Дослідження випадінь у ставку-охолоджувачі ЧАЕС / XХVІI щорічна наукова конференція ІЯД НАНУ (Київ, 21–25 вересня 2020 р.). - С. 312–314.

 77. Drozdovitch М, Kryuchkov V, Bakhanova E, Golovanov I, Bazyka D, Gudzenko N, Trotsyuk N, Hatch M , Cahoon EK, Mabuchi K Bouville A, Chumak V Estimation of Radiation Doses for a Case-control Studyof Thyroid Cancer Among Ukrainian Chernobyl Cleanup Workers

 78. Чумак В.В., Зіміна О.С., Базика Д.А. Концепція створення і функціонування єдиної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення та національного дозового реєстру в Україні.

 79. Чумак В.В., Зіміна О.С., Базика Д.А. Концепція створення і функціонування єдиної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення та національного дозового реєстру в Україні «Журнал НАМН України» 2020  т. 25, № 4,С. 448–56.

 80. Чехун В.Ф., Внесок ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у зменшення впливу на здоров’я населення України наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: багаторічний досвід і сучасні виклики, Медична Газета «Здоров‘я України», 2020, № 2 (63): 14–15. https://health-ua.com/article/60549-vnesok-epor-mrkavetckogonan-ukrani-uzmenshennya-vplivu-nazdorovya-naselenny

 81. Якимчук Р.А., Соболенко Л.Ю. Практикум з генетики та основ селекції : навчальний посібник. Київ: «Компринт», 2020. 270 с.

 82. Якимчук Р.А. Якість зерна продуктивних мутантів Triticum aestivum L., індукованих техногенним забрудненням навколишнього середовища. Фізіологія рослин і генетика. 2020. Т. 52, № 2. С. 140–151.

 83. Кукол К.П., Воробей Н.А., Пухтаєвич П.П., Рибаченко Л.І., Якимчук Р.А. Вплив фунгіцидів на ефективність інокуляції сої стійкими до пестицидів бульбочковими бактеріями. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 26–35.

 84. В.М. Шестопалов, Ю.О. Шибецький, В.І. Почтаренко, Л.М. Шимків, І.Л. Колябіна, Н.О. Шурпач, Л.І. Петренко, Ю.Ф. Руденко, Т.А. Борисова. Скринінг України щодо перспективи геологічного захоронення радіоактивних відходів. – К., Видавництво “Новий Друк”, 2020. – 136  c. // ISBN 978-617-635-162-7.

 1. Estimation of Radiation Doses for a Case-control Studyof Thyroid Cancer Among Ukrainian Chernobyl Cleanup Workers; Друк.; Health Physics, 118 (1), 18-35 https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001120; 16; Drozdovitch М, Kryuchkov V, Bakhanova E, Golovanov I, Bazyka D, Gudzenko N, Trotsyuk N, Hatch M , Cahoon EK, Mabuchi K, Bouville A, Chumak V

 2. Field Study of the Possible Effect of Parental Irradiation on the Germline of Children Bornto Clean up Workers and Evacuees of the Chornobyl Accident., Am J Epidemiol. 2020 Jul 2, :kwaa095. doi: 10.1093/aje/kwaa095.https://doi.org/10.1093/aje/kwaa095 24 Bazyka D, Hatch M, Gudzenko N, Cahoon EK, Drozdovitch V, Little MP, Chumak V, Bakhanova E, Belyi D, Kryuchkov V, Golovanov I, Mabuchi K, Illienko I, Belayev Y, Bodelon C, Machiela MJ, Hutchinson A, Yeager M, Gonzalez AB, Chanock SJ.

 3. Gene Expression and Cellular Markers of Occupational Radiation Exposure in Chernobyl Shelter Construction Workers., Health Phys. 2020 Jul;119(1):3743. doi: 10.1097/HP.0000000000001277., 7, Bazyka D, Ilienko I, Golyarnik N, Belyaev O, Lyaskivska O.

 4. Cognitive effects of low dose of ionizing radiation – Lessons learned and research gaps from epidemiological and biological studies., Environ Int. 2020 Dec 17, 147:106295. doi: 10.1016/j.envint.2020.106295, Pasqual E, Boussin F, Bazyka D, Nordenskjold A, Yamada M, Ozasa K, Pazzaglia S, Roy L, Thierry-Chef I, de Vathaire F, Benotmane MA, Cardis E. 

 5. Internal exposure of fire fighters particip at inginres ponse to Chernobyl forest fires, REMPAN e-NEWSLETTER/ WHO. 2020, July 20, p.5, 1, Bazyka D

 6. Results of WBC-Monitoring of Firefighters participating in Response to Chornobyl Forest Fires in April-May 2020., Probl Radiac Med Radiobiol. 2020 Dec, 25:177-187. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-177-18., 11, Bazyka DA, Fedirko PA, Vasylenko VV, Kolosynska OO, Yaroshenko ZS, Kuriata MS, Kramarenko MS, Zadorozhna GM, Berkovskyy VB, Ratia GG, Iskra NI. 

 7. Incidence of malignant neoplasms among residents of small radionuclide- Incidence of malignant neoplasms amongr esidents of small radionuclide-contaminated Chornobyl districts in a post-accidentperiod , Probl Radiac Med Radiobiol. 2020 Dec;25:265-284. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-265-284., 19, Prysyazhnyuk AY, Fuzik MM, Gudzenko NA, Bazyka DA, Fedorenko ZP, Ryzhov AY, Soumkina OV, Trotsyuk NK, Khukhrianska OM, Danevych SA.

 8. Changes of Cyclin D1-dependent regulation of cell cycle in peripheral blood lymphocytes of Chornobyl clean-up workers at a remote period after radiation exposure., Probl Radiac Med Radiobiol. 2020 Dec,25:430-442. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-430-442., Golyarnik NA, Ilyenko IM, Zvarych LM, Bazyka DA

 9. Changes in gene expression associated with non-cancer effects of the Chornobyl clean-up workers in the remote period after exposure., Probl. Radiac Med Radiobiol. 2020 Dec,25:456-477. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-456-477, Ilienko IM, Bazyka DA, Golyarnyk NA, Zvarych LM, Shvayko LI, Bazyka KD

 10. State Institution «National Research Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» - Research Activities and Scientific Advance in 2019., Probl Radiac Med Radiobiol. 2020 Dec,25:10-17. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-10-17., Bazyka D, Sushko V, Chumak A, Fedirko P, Talko V, Yanovych L

 11. Health Effects in Critical Groups of Exposed After the Chornobyl Accident, ISOREDк постерна доповідь D. Bazyka

 12. Ensuring low carbon development as the ecological and economic levers of the Ukrainian green growth (on the example of land-use sector), друк, Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. – Collective monograph. – Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – c. 16–29., 2020, 14, Butrym О. V., Galushkina Т. Р., Bereznytska М. V.

 13. Khrushchov D.P., Dolin V.V., Goshovski S.V., Remezova O.O., Goncharov V.Ye., Azimov O.T., Shevchenko O.L., Bosevska L.P., Lobasov O.P., Yaremenko O.V. The theory of information providing for researches and works on geological environment management // Geoinformatics 2020 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraine: DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo012 (СКОПУС).

 14. Malkova Y., Dolin V., Yakovlev Y. Formation regularities of liquid body of Dombrovsky quarry // Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo079 (СКОПУС)

 15. Malkova Y., Dolin V. CHEMICAL COMPOSITION OF BRINES OF DOMBROVSKY QUARRY KALUSH-GOLINSKY POTASH DEPOSIT // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. - No 48. – P. 12–18

 16. Ivankova V.S., Domina E.A., Khrulenko T.V. et al. Iridium-192 Radiotherapy Benefits in the Management of Gynecological Tumors. Problems of radiation medicine and radiobiology. 2020, 25, p. 286–293.

 17. Domina E. Expediency on using radiomitigators in radiation therapy of cancer patients. Journal of science. Lyon, France. 2020, 1(10), p. 7–11. http://www.joslyon.com/wp-content/uploads/2020/08/Lyon_10_1.pdf

 18. Domina E. The specificities of radiation carcinogenesis. Journal of science. Lyon. France. 2020, 1(11), p. 8-12. http://www.joslyon.com/wp-content/uploads/2020/09/Lyon_11_1.pdf

 19. Domina E., Hrinchenko O. Biological features of blood lymphocytes of the primary patients with endometrial cancer. ScienceRise: Biological Science, accepted for publication

 20. Ivankova V.S., Domina E.A., Khrulenko T.V. et al. Brachytherapy in gynecologic cancer patients using the advanced ionizing radiation sources with biological substantiation of prognosis of radiation complications.  Experimental Oncology,  accepted for publication

 21. Domina E. Towards a better understanding of human radiation safety during the COVID-19 pandemic. Provided for printing

 22. Zabulonov Y.L., Charnyiy D.V., Odukalets L.A., Arkhipenko A.N., Pugach A.V., Stokolos N.A. 3(31).15 DECREASE OF ORGANIC COMPONENT OF APPROACH WATERWAYS BY AUXILIARY BARRIER DISPLAY PLASMA // UDC 618.3.621.395 • Issue 3(31)/2020  • 143 – 148 pages • https://doi.org/10.15407/geotech2020.31.143 Geohìm. tehnog. (2020) 3 (30) :143-148.

 23. Petrov S.V., Zabulonov Y.L., Jin Rikimu (Токио, Япония). PLASMA-STIMULATED REMEDIATION OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED SOIL // V International Scientific and Practical Conference “ Perpectives of World Science and Education”, Osaka, 29–31.07.2020.

 24. Zabulonov, Yu.L., Burtnyak, V.M., and Odukalets, L.A. System of Automated Rapid Operative Control of Radiation Situation Using an Airborne Vehicle // https://doi.org/10.15407/scinе16.03.036,  Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine, ISSN 2409-9066. Sci. innov. 2020. 16 (3), Р. 36–42.

 25. Boshko I., Kondratenko I., Zabulonov Yu., Charnyi D., Onanko Yu.,  Marynin A., Krasnoholovets V. THE STUDY OF TREATMENT OF WATER WITH A HIGH CONCENTRATION OF COD BY PULSE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE ON THE SURFACE OF THE LIQUID // UDC 537.523.9  Issue 4(32)/2020  65 – 70 pages. https://doi.org/10.15407/geotech2020.32.065. Geohìm. tehnog. (2020) 4 (32):65-70.

 26. Charniy D.V., Shevchenko O.L.,  Zabulonov Yu.L., Dolin V.V. DEPLETION OF DRINKING GROUNDWATER RESOURCES UNDER GLOBAL CLIMATE CHANGE CONDITIONS – AS AN INNOVATIVE WATER TREATMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT FACTOR //  UDC 556.047+556.332.52 Issue 4(32)/2020 5 – 14 pages. https://doi.org/10.15407/geotech2020.32.005 .Geohìm. tehnog. (2020) 4 (32) :5-14.

 27. European Commission, Joint Research Centre – Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T., Kovalenko G.D., (Eds.): European Atlas of Natural Radiation, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2019. ISBN 978-92-76-08259-0, doi:10.2760/520053, Catalogue number KJ-02-19-425-EN-C, EUR 19425 EN. Printed by Bietlot in Belgium 2019 – 190 pp. – 30.1 cm— 42.4 cm

 28. Ganenko V.B., Kasilov V.I., Kovalenko G.D.,Vaclov N.I., Semisalov I.L. Experimental facility IHEPNP for fundamental and applied researches in energy range up to100 MeV. Problems of atomic science and technology, 2020, № 5 (129). Series Nuclear Physics Investigations (74), p. 125 – 134

 29. A.P. Kravets, D.A. Sokolova Epigenetic factors of individual radiosensitivity  and adaptive capacity// International Journal of Radiation Biology.2020, vol.96, issue 8, p.999–1009

 30. A.P. Kravets, D.A. Sokolova Epigenetic Factors of Biological Variability and Individual Sensitivity to Biotic Stresses. Global Journal of Science Frontier Research: C Biological Science. -2020. - Vol. 20, № 1. - Р. 1-7. Online ISSN: 2249-4626 & Print ISSN: 0975-5896

 31. A.P. Kravets, D.A. Sokolova Epigenetic Factors of Individual Sensitivity to phytopathogenes//  Cytology and genetics. – 2020. - № 6. - С. 76-90. ISSN 0564–3783

 32. Burdo О.О., Lypska А.I., Riabchenko N.M., Sova O.A. Peculiarities of Hematopoiesis in small rodents from the Chornobyl Exclusion Zone on the background of extreme environment //J Environ Radioact. 2020. Vol. 211: 105758; doi: 10.1016/j.jenvrad.2018.06.023

 33. Semenko O.V., Lypska A.I., Vishnevsky D.O, Burdo О.O., Galat V.F., Galat M.V. Trypanosomiasis of murine rodents from the Chernobyl exclusion zone //Український часопис ветеринарних наук. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/ujvs2020.04.002

 34. Riabchenko N., Lypska A., Rodionova N., et al. Radiation-induced features in the blood system of newly formed populations of small rodents from the drained areas of the Chernobyl cooling pond / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident,1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog

 35. Burdo О.О., Lypska А.І et al. Radioecological research murine Rodents from Chornobyl Nuclear Power Plant Cooling pond’s drained bed / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident, 1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog 

 36. Kulich N.V, Lypska A.I., Nikolaev V.I. Accidental radioactive fallout in the drained areas  of the CHNPP cooling pond / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident, 1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog 

 37. Semenko O., Lypska А., Galat M. The role of murine rodents of the Chernobyl zone of radioactive contamination in spreading of  blood parasitic diseases / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident, 1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog

 38. K. Loganovsky, P. Fedirko,D. Marazziti,K. Antypchuk, T. Babenko, S. Masiuk, N. Garkava, T. Loganovska, R. Dorichevska, K. Kuts, I. Petrchuk, G. Kreinis, Cerebro-ophtalmic effects of ionizing radiation: a follow-up study, Life, 2020, 10, 41; doi:10.3390/life10040041 www.mdpi.com/journal/life

 39. O. Kaminskyi, K. Loganovsky, V. Talko, D. Afanasyev, T. Loganovska, G. Lavrenchuk, O. Kopylova, I. Chikalova, I. Muraviova, O. Tepla, I. Kiselyova, Comorbid neuropsychiatric and endocrine disorders upon prenatal exposure to ionizing radiation, EPA-2020, Eropean Psychiatric Association, 28th European Congress of Psychiatry, The Shared Heritage of European Psychiatry, Madrid, Spain, 4–7 July, 2020, 4271European Psychiatry. 2020, 63, S436-S436. Virtual Congress

 40. M.Gresko, K. Loganovsky, Personality patterns of Anti-Terrorist Operation / Joint Force Operation combatants in comparison with clean-up workers of the Chornobyl catastrophe, Ukraine, EPA-2020, Eropean Psychiatric Association, 28th European Congress of Psychiatry, The Shared Heritage of European Psychiatry, Madrid, Spain, 4–7 July, 2020, 4316 European Psychiatry. 2020. 63, S390-S390. Virtual Congress

 41. D. Bazyka, K. Loganovsky, V. Sushko, A. Chumak, Z. Yaroshenko, A. Zaitseva, L. Zdorenko,N. Zdanevich, M. Gresko, Z. Vasilenko, V. Kravchenko, N. Drozdova, Medical-psychological and neuropsychiatric maintenance system to the Anti-Terrorist Operation / Joint Force Operation combatants in multidisciplinary clinic, EPA-2020, Eropean Psychiatric Association, 28th European Congress of Psychiatry, The Shared Heritage of European Psychiatry, Madrid, Spain, 4–7 July, 2020, 4284 European Psychiatry. 2020, Vol., - P. - Virtual Congress

 42. European Commission, Joint Research Centre – Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T., Kovalenko, G., (Eds.): European Atlas of Natural Radiation, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2019. ISBN 978-92-76-08259-0, doi:10.2760/520053, Catalogue number KJ-02-19-425-EN-C, EUR 19425 EN. Printed by Bietlot in Belgium 2019 – 190 pp. – 30.1 cm— 42.4 cm

 43. Ganenko V.B., Kasilov V.I., Kovalenko G.D.,Vaclov N.I., Semisalov I.L. Experimental facility IHEPNP for fundamental and applied researches in energy range up to100 MeV. Problems of atomic science and technology, 2020, № 5 (129). Series Nuclear Physics Investigations (74), p. 125 – 134

 44. Burdo О.О., Lypska А.I., Riabchenko N.M., Sova O.A. Peculiarities of Hematopoiesis in small rodents from the Chornobyl Exclusion Zone on the background of extreme environment //J Environ Radioact. 2020. Vol. 211: 105758; doi: 10.1016/j.jenvrad.2018.06.023.

 45. Riabchenko N., Lypska A., Rodionova N., et al. Radiation-induced features in the blood system of newly formed populations of small rodents from the drained areas of the Chernobyl cooling pond / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident, 1-4 December, 2020 / https://www.icrprecovery.org/blog

 46. Burdo О.О., Lypska А.І et al. Radioecological research murine Rodents from Chornobyl Nuclear Power Plant Cooling pond’s drained bed / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident,1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog

 47. Kulich N.V, Lypska A.I., Nikolaev V.I.  Accidental radioactive fallout in the drained areas  of the CHNPP cooling pond / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident, 1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog

 48. Semenko O., Lypska А., Galat M. The role of murine rodents of the Chernobyl zone of radioactive contamination in spreading of  blood parasitic diseases / ICRP International Conference on Recovery After a Nuclear Accident, 1-4 December, 2020/ https://www.icrprecovery.org/blog

 49. Bazyka D, Hatch M, Gudzenko N, Cahoon EK, Drozdovitch V, Little MP, Chumak V, Bakhanova E, Belyi D, Kryuchkov V, Golovanov I, Mabuchi K, Illienko I, Belayev Y, Bodelon C, Machiela MJ, Hutchinson A, Yeager M, Gonzalez AB, Chanock SJ. Field Study of the Possible Effect of Parental Irradiation on the Germline of Children Bornto Clean up Workers and Evacuees of the Chornobyl Accident. Am J Epidemiol. 2020 Jul 2:kwaa095. doi: 10.1093/aje/kwaa095. https://doi.org/10.1093/aje/kwaa095

 50. Bazyka D, Ilienko I, Golyarnik N, Belyaev O, Lyaskivska O. Gene Expression and Cellular Markers of Occupational Radiation Exposure in Chernobyl Shelter Construction Workers. Health Phys. 2020 Jul;119(1):37-43. doi: 10.1097/HP.0000000000001277

 51. Bazyka D Internl exposure of fire fighters particip at inginres ponse to Chernobyl forest fires REMPAN e-NEWSLETTER/ WHO. 2020, July 20, p.5

 52. Golyarnik NA, Ilyenko IM, Zvarych LM, Bazyka DA. Changes of Cyclin D1-dependent regulation of cell cycle in peripheral blood lymphocytes of Chornobyl clean-up workers at a remote period after radiation exposure. Probl Radiac Med Radiobiol. 2020 Dec;25:430-442. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-430-442.

 53. Shvets Yu.V., Lukianova N.Yu., Chekhun V.F. Human microbiota and effectiveness of cancer chemotherapy Exp oncol 2020;42(2): 82–93. https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-42-no-2.14611

 54. Todor I.N., Lukianova N.Yu.,Primin M.А., Nedayvoda I.V., Chekhun V.F. Biomagnetism of tumor in rats with guerin's carcinoma after injection of ferromagnetic nanocomposite (ferroplat): contactless measurement Exp Oncol 2020; 42(3): 204–207. https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-42-no-3.14918

 55. Lozovska Yu.V.,Lukianova N.Yu., Andrusishyna I.M.,Todor I.M., Burlaka A.P., Ganusevych I.I., Chekhun V.F., Effect of metal ions on functioning of antioxidant system and enzymes of extracellular matrix in tumors differed in their doxorubicin sensitivity Fiziol. Zh. 2020; 66(4): 20-29. https://doi.org/10.15407/fz66.04.020

 56. Yakymchuk R.А., Sobolenko L.Y., Sorokina S.І. Genetic analysis of morphological traits of the spike and reproductivity elements of speltoid chemomutant Triticum aestivum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. V. 11, № 3. P. 123–128.

 57.  I. Shybetskyi, V. Shestopalov, V. Pochtarenko, L. Shymkiv, DGR siting in Ukraine and features of a promising area. International Conference on Geological Barrier Systems, Host Rock Characterization, and Site Selection relevant to Underground Repositories - ICG 2020 - Hannover, 27-28 February 2020, Abstract Volume. – р.37-41 https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Endlagerung/Downloads/abstracts_icg_2020_hannover.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

 58. I.Koliabina, I.Shybetskyi, K.Yaroshenko. Thermodynamic modeling and safety assessment of radioactive waste repositories: state of the art in Ukraine. XIV International Scientific Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. DOI: 10.3997/2214-4609.202056037.// https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring2020_37.pdf


У 2010 році:

1. Акимов А.М. Пути сокращения объемов отвалов горнах масс уранодобывающих предприятий // Зб. наук. пр. СНУЯЕтаП. – Севастополь: СНУЯЕтаП, 2010. – № 1(33). – С. 104–108.

2. Акимов А.М., Ковалев Н.И., Григорьева В.Н., Суховаров-Жерновой Б.В. Химическая технология переработки урановых руд / Учебник. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2010. – 329 с.

3. Балюк Г.І., Сушик О.В., Кронда О.Ю. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні (навчальний посібник), друк., Київ: Обрій, 2010, – 16 с.

4. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші Тваринний світ України і правова охорона, використання та відтворення, друк., К.; Юрінком Інтер, 2010.-384с.

5. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші Тваринний світ України і правова охорона, використання та відтворення, друк., К.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 3, 2010р

6. Бардов В.В., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т. Забезпечення контролю залишкових кількостей беналаксилу-Мпризастосуванні препарату Фантик-М, з.п. на картоплі, томатах та винограді, Друк., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми профілактичної медицини» присвячена 80-річчю з дня народження академіка Євгена Гнатовича Гончарука, Україна, м. Київ, 9-10 лютого 2010 року // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – Київ. – 2010. – № 27 (спецвипуск). – С. 202-203.

7. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Гиренко Т.В. Аналітичне забезпечення контролю вмісту нових пестицидів у воді при їх застосуванні на посаках картоплі, друк., Матеріали науково-практичної щорічної 7-ої ювілейної конференції, приуроченої до: 70-річчя від дати утворення інституту, 100-річчя від дня народження д.м.н. Г.С.Мосінга, Дня науки «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»., травень 2010 р. – Львів, 2010. – Випуск 7. – С.124-127.

8. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Вавріневич О.П. Гігієнічна оцінка якості повітряного середовища при застосуванні гербіцидів класу хлор ацетанілідів на сільськогосподарських культурах, друк., Матеріали науково-практичної щорічної 7-ої ювілейної конференції, приуроченої до: 70-річчя від дати утворення інституту, 100-річчя від дня народження д.м.н. Г.С.Мосінга, Дня науки «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»., травень 2010 р. – Львів, 2010. – Випуск 7. – С.130-132.

9. Бардов В.Г., Вавріневич О.П., Гиренко Т.В., Авдєєв О.М., Пельо В.В. Гігієнічна оцінка динаміки залишкових кількостей ципродинілу і флудиоксонілу в плодах зерняткових і кісточкових культур при застосуванні препарату Світч 62 WG, друк., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я» // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. – № 1 (9). – С. 96-97.

10. Бардов В.Г., Маруженко Г.І., Ліпавська А.О. Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні фунгіцидів Акробат 50 WG та Сфінкс Екстра WG, друк., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. «Урбанізація та здоров’я» // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. – № 1 (9). – С. 97.

11. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Вавриневич Е.П., Гиренко Т.В. Сравнительная оценка качества воздушной среды при разных способах применения фунгицида Свитч 62 WG, в.г. на садах, друк., Материалы VI Международной конференции «Воздух’2010» «Качество воздушной среды – потребление, здоровье, экономика». – Санкт-Петербург, 9—1 июня 2010 года. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 159-161.

12. Бардов В.Г., Антоненко А.Н., Липавская А.А., Маруженко Г.И. Санитарно-гигиеническая оценка воздуха при использовании интегральной системы химической защиты подсолнечника, друк., Материалы VI Международной конференции «Воздух’2010» «Качество воздушной среды – потребление, здоровье, экономика». – Санкт-Петербург, 9—1 июня 2010 года. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 164-167.

13. Бардов В.Г., Пельо І.М., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М. Функціональний стан і структура печінки щурів за умов субхронічної дії сумішей пестицидів, що застосовуються в овочівництві, друк., Довкілля та здоров’я. – 2010. - № 1 (52). – С.16-21.

14. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Анісімов Є.М. «Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики» програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа»., друк., Київ, 2010. – 50 с.

15. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Карпенко В.В. «Гігієна ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа», друк., Київ, 2010. – 27 с.

16. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Гринзовський А.М., Кузьмінська О.В., Омельчук С.А., Черненко Л.М. «Основи санітарно-епідеміологічної експертизи виробів та матеріалів» програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівня акредитації, спеціальність 7.110105 – «медико-профілактична справа», друк., Київ, 2010. – 32 с

17. Під загальною редакцією Бардова В.Г. «Основи стоматологічної діяльності» навчально-довідковий посібник, друк., Вінниця, «Нова книга», 2011. – 440 с.

18. Бондаренко О.О. Боротьба за звільнення. Блог ТРЗУ, 16 вересня 2010 р., (http://urps-notices.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html).

19. Бондаренко О.О. Метод альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів: Кнол, 17 жовтня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/метод-альфа-спектрометрії-з/5bcvesrsnaqi/1).

20. Бондаренко О.О. Формування зовнішнього опромінення населення у чорнобильській зоні відчуження і на прилеглих територіях: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/формування-зовнішнього-опромінення/5bcvesrsnaqi/3).

21. Бондаренко О.О. Загальнодозиметрична паспортизація України: веріфікація внутрішнього опромінення населення: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/загальнодозиметрична-паспортизація/5bcvesrsnaqi/4).

22. Бондаренко О.О. Пропозиції до перегляду переліку приналежності населених пунктів України до зон радіоактивного забруднення: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/пропозиції-до-перегляду-переліку/5bcvesrsnaqi/7).

23. Бондаренко О.О. Класифікація радіоактивних відходів в Україні: наближення до міжнародних стандартів: Кнол, 16 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/класифікація-радіоактивних-відходів-в/5bcvesrsnaqi/17).

24. Бондаренко О.О. Ефективність діяльності державних органів у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: Кнол, 3 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/ефективність-діяльності-державних/5bcvesrsnaqi/18).

25. Бондаренко О.О. Довготривала динаміка потужності дози у чорнобильській зоні відчуження за даними автоматизованої системи радіаційного контролю: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/довготривала-динаміка-потужності-дози-у/5bcvesrsnaqi/20).

26. Бондаренко О.О., Медведєв С.Ю., Мельничук Д.В. Сучасний стан і шляхи вирішення проблем дозиметричного контролю опромінення радоном в Україні: Кнол, 10 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/сучасний-стан-і-шляхи-вирішення-проблем/5bcvesrsnaqi/24).

27. Бондаренко О.О.. Результати загальнодозиметричної паспортизації України: Кнол, 14 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/результати-загальнодозиметричної/5bcvesrsnaqi/21).

28. Бондаренко О.О.. Опромінення від космічних променів екіпажів повітряних суден: Кнол, 22 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/опромінення-від-космічних-променів/5bcvesrsnaqi/30).

29. Ріксон А.Д. Нові рекомендації МКРЗ: Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 3 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/нові-рекомендації-мкрз/5bcvesrsnaqi/14).

30. Основоположні принципи безпеки: Фундаментальна публікація МАГАТЕ із серії Основи безпеки за № SF-1. Версия 14. Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 27 жовтня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/основоположні-принципи-безпеки/5bcvesrsnaqi/16).

31. Т.Рокуелл. Наша політика щодо захисту від радіації становить небезпеку для здоров'я суспільства: Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 3 листопада 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/наша-політика-щодо-захисту-від-радіації/5bcvesrsnaqi/19).

32. О.ДеВолпі. Мінімальні радіаційні ефекти від Чорнобильської ядерної аварії: Оновлення 2010 року на основі останніх оцінок. Перекл. О.О.Бондаренка. Кнол, 10 грудня 2010 р. (http://knol.google.com/k/oleg-bondarenko/мінімальні-радіаційні-ефекти-від/5bcvesrsnaqi/31).

33. Горова А.І., Пісоцька Л.А., Лапицький В.М., Клімкіна І.І. Визначення негативного впливу факторів навколишнього середовища на дітей дошкільного віку з використанням методу кірліанграфії., Вісник Харківського національного університету №923 (серія Валеологія: сучасність і майбутнє" Випуск 9. – Харків, 2010. – С.91-96.

34. Горова А.І., Гіке Ю.Г. Застосування біоіндикації та фіторемедіації у вирішенні проблем забруднення ґрунтів важкими металами, Тези VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", 24-26 березня 2010 р. – Житомир: ЖДТУ, 2010., Том 1. – С. 274-276.

35. Горова А.І., Павличенко А.В. Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області, Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: наук.-техн. журнал. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. №2. – С.19-24

36. Горова А.І., Кроїк Г.А, Павличенко А.В. Оцінка ступеню техногенного забруднення ґрунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. – № 3/2 Том 18. –2010. – С. 42-51.

37. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л. Біоіндикаційна оцінка впливу викидів дегазаційних установок на стан об'єктів довкілля (на прикладі Червоноградського гірничопромислового регіону), Школа підземної розробки IV Міжнародна науково-практична конференція. Дніпропетровськ-Ялта: НГУ, 2010. – С. 317-324. (12-18 вересня 2010 р.)

38. Горова А.І., Павличенко А.В., Лисицькая С.М., Экологическая целесообразность комплексного применения в агроценозах биоинсектицида с биологически активными веществами, Доклады Межд. Симп. "Неделя эколога-2010", "Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения". Днепродзер-жинск: ДДТУ. – 2010. – С.136-137 (12-15 октября 2010 г.)

39. Горова А.І., Павличенко А.В., Грунтова В.Ю.,Оцінка стану здоров'я населення м. Дніпродзержинськ, Доклады Межд. Симп. "Неделя эколога-2010", "Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения. Днепродзер-жинск: ДДТУ. – 2010. – С.113-114.

40. Горова А.І., Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Скворцова Т.В. Нанотехнологии, их экологическая безопасность в системе АПК, Инновации в создании и управлении бизнесом: Материалы международной научной онлайн-конференции (сборник статей). Москва, 20-30 апреля 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – С. 16-20.

41. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулина С.Л., Шкреметко О.Л. Екологічна оцінка впливу на довкілля місць складування твердих побутових відходів м. Червоноград Львівської області, Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2010”. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С. 198-204. (21-23 жовтня 2010 р.)

42. Горова А.І., Павличенко А.В., Клімкіна І.І., Грунтова В.Ю., Брезицька К.О. Біоіндикаційна оцінка впливу небезпечних об'єктів ВО "Придніпровський хімічний завод" на навколишнє середовище, Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2010”. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С.205-209. (21-23 жовтня 2010 р.)

43. Горова А.І., Крупська Л.Т., Павличенко А.В., Ґрунтова В.Ю. Гірничо-екологічний моніторинг як важлива складова сталого функціонування гірничопромислових комплексів, Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики: Матеріали Всеукраїнської наукової екологічної конференції. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. – С. 326-328. (26 жовтня 2010 р.)

44. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулікова Д.В. Оцінка впливу вуглевидобувних підприємств на стан р. Самара, Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій // матеріали Міжн. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний аграрний університет, 2010. С. 92-93. (29-30 листопада 2010 р.)

45. Горова А.І., Скворцова Т.В., Павличенко А.В., Лисицкая С.М. Природные адаптогены – антидоты к комплексному антропогенному загрязнению окружающей среды, «UNITECH’10 Gabrovo» Материалы Междунар. научной конференции Габрово, Болгария. 19-20 ноября 2010. С. 471-474.

46. Горова А.І., Павличенко А.В., Кулікова Д.В. Оцінка стану та категорії екологічної безпеки поверхневих водойм вуглевидобувних регіонів з використанням методів біоіндикації, Збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України. – Запоріжжя: Видавництво ТОВ Фінвей, 2010. – С. 87 – 91. (9-10 грудня 2010 р.)

47. Горова А.І., Дибріна Н.В. Цитогенетична оцінка стану атмосферного повітря в зоні впливу Придніпровської ТЕС, Доклады Международного симпозиума "Неделя эколога-2010", "Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения". 12-15 октября 2010 г. – Днепродзержинск: ДДТУ. – 2010. – С. 8-9.

48. Горова А.І., Пісоцька Л.А., Лапицький В.М., Клімкіна І.І., Лагутенко Р.С. Можливості використання методу кірліанграфії в оцінці впливу навколошнього середовища на функціональний стан здоров’я населення, Перший Всеукраїнський з’їзд «Медична та біологічна інформа-тика і кібернетика» з міжнародною участю. Збірник праць. 23-26 червня 2010. Київ. – С.261.

49. Горова А.І., Боголюбов В.М., та ін. Моніторинг довкілля, Підручник під ред. В.М. Боголюбова (2-е вид., перероб. і доп.). – Винниця: ВНТУ, 2010. – 232 с.

50. Горова А.І., Боголюбов В.М., та ін Моніторинг довкілля, Підручник під ред. В.М. Боголюбова (скорочений варіант). – К: НУБіПУ, 2010. – 162с.

51. Гудков І.М., Кіцно В.О. Поліщук С.В. Основи радіобіології та радіоекології. 3-е видання виправлене і доповнене /– К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с.

52. Гудков І.М., Паренюк О.Ю., Іллєнко В.В., Годз Т.Д., Устименко Г.В., Коренєва І.О., Радіоекологічна оцінка території науково-дослідного господарства, що знаходиться у зоні посиленого радіоекологічного контролю, як основи для визначення заходів реабілітації сільськогосподарських угідь, Тези Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», Т. 1. (Житомир, 24–26 березня 2010 р.). – Житомир: Вид-во Житомирського державного технологічного ун-ту, 2010. – С. 196–197.

53. Гудков И.Н. Радиозащитные мероприятия в агропромышленном производстве на загрязненных радионуклидами территориях как основа защиты человека от облучения ионизирующей радиацией Материалы 10-й Международной научной конференции «Сахаровские чтения 2010 года: экологические проблемы ХХI века. Ч. 2. (Минск, 20–21 мая 2010 г.). – Минск: МГЭУ, 2010. – С. 25–26.

54. Гудков И.Н. Антропоцентрический, экоцентрический и эксцентрический подходы к радиационной и техногенной безопасности человека и окружающей среды, Ольвійський форум-2010: стратегії України в геополітичному просторі. Матеріали міжнародної конференції «Радіаційно-медична і екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення» (Ялта, Крим, 11–15 червня 2010). – Миколаїв: МОН України, 2010. – С. 11–12.

55. Гудков І.М., Майдебура О.П., Грисюк С.М. Радіонуклідне забруднення зрошувальних ґрунтів на півдні України, Там же. – С. 15–18.

56. Гудков І.М., Гайченко В.А., Методичні рекомендації з навчальної практики з дисципліни «Радіобіологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», – К.: НУБіП України, 2010. – 30 с.

57. Гудков І.М, Гайченко В.А., Кашпаров В.О., Кіцно В.О., Лазарєв М.М. Практикум з радіобіології та радіоекології – К.: Кондор, 2010. – 286 с. (16,62 д.а.)

58. Gudkov I.N. Blockage of radionuclides uptake by living organisms as main way of radiation protection of biota at contaminated by radioactive substances territories, 3-rd International Conference, Dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution”: NATO Advanced Research Workshop “Radiobiological Issues Pertaining to Environmental Security and Ecoterrorism” (Alushta, 9–14 October 2010). – Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2010. – P. 108.

59. Gudkov I.M, Gaichenko V.A., Bondar Yu.A., Parenjk O.J., Belimenko I.V. Manual for educational practice on radiobiology and radioecology for EQL “Bachelor” students on direction 6.040106 “Ecology, environmental protection and balanced management”. – K.: NUBiP of Ukraine, 2010. – 27 p. (2,7 д.а.)

60. Гудков И.Н. Изменения в составе фитоценозов в зоне радиационного влияния аварии на Чернобыльской АЭС. Тезисы 6-го Съезда по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность). Т. 2. (Москва, 25–28 октября 2010 г.). – М.: РУДН, 2010. – С. 18.

61. Гудков И.Н., Биденко В.Н., Применение комплексонатов микроэлементов в качестве добавок к рациону коров с целью снижения радиоактивности молока. Там же. – С. 79.

62. Гудков И.Н., Лазарев Н.М., Вечтомова Ю.В. Применение ферроцинсодержащих отходов виноделия для снижения перехода 137Cs в организм животных. Там же. – С. 85.

63. Гудков И.Н., Майдебура О.П. Преподавание радиобиологии и радиоэкологии в высших аграрных учебных заведениях Украины. Там же. – С. 197.

64. Гудков І.М., Гайченко В.А., Шелест З.М., Биденко В.М., Майдебура О.П. Сільськогосподарська радіоекологія: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» (напрям 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України – К.: Аграрна освіта, 2010. – 19 с. (0,9 д.а.)

65. Гудков И.Н. Радиоэкология большого города. Материалы 2-го Международного экологического форума «Чистый город. Чистая река. Чистая планета» (Херсон, 18–19.11.2010 г.). – Херсон: Херсонская торгово-промышленная палата, 2010. – С. 41–44.

66. Гудков І.М., Кашпаров В.О. До зміни парадигми в радіоекології: антропоцентричний і (чи) ексцентричний підхід у протирадіаційному захисті навколишнього середовища. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – 2010. – № 667. – С. 273–277.

67. Гудков И.Н., Майдебура О.П. Антропоцентрический, экоцентрический и эксцентрический подходы к радиационной и техногенной безопасности человека и окружающей среды. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. «Техногенна безпека». – 2010. – Т. 131, Вип. 126. – С. 4–9.

68. Гудков И.Н., Лазарев Н.М., Груша В.В., Биденко В.Н. Роль микроэлементов в противорадиационной защите растений и животных на загрязненной радионуклидами территории Полесья. Радиационная биология. Радиоэкология. – 2011. – Т. 51, № 1. – С. 33-40.

69. Дубковський В.О., Верхівкер Г.П., Кравченко В.П. Теплопостачання від АЕС. Підручник, друк., Одеса, ТЕС, 2010, 472 п.с.

70. Забулонов Ю.Л., Лисиченко Г.В, Буртняк В.М., Одукалец Л.А. Многофункциональный анализатор исследования керна скважин и выявления радиоактивных аномалий // Журнал „Наука та інновації” – К.,2010. – Т. 6 . - № 3. – С. 30-35.

71. Забулонов Ю.Л., Литвиненко Ю.В., Кадошников В..М., Кузенко С.В., Одукалец Л.А. Влияние импульсных электромагнитных полей на сорбцию полютантов в техногенно загрязненных водах // Виконавчий Комітет Кременчуцької міської Ради, ІНГС НАН та МНС України „Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист” – Київ-Кременчуг, 2010. – Вип. 1. – С. 28-37.

72. Кашпаров В.А. Радиологическая значимость топливной компоненты чернобыльских радиоактивных выпадений, Проблеми Чорнобильської зони відчуження, Науково-технічний збірник, Київ, ЗАТ «Книга», вип.9, 2010 с.5-22, – 18 с.

73. Кашпаров В.О., Гайченко В.А., Гудков І.М., Кіцно В.О., Лазарєв М.М. Практикум з радіобіології та радіоекології. Навчальний посібник (рекомендовано МОН, №1/11-7242 від 03.08.2010), К.: Кондор, 2010, – 286 с.

74. Кашпаров В.А., Йощенко В.И., Левчук С.Е., Бондарь Ю.О., Лазарев Н.М., Йощенко М.И. Эффекты хронического облучения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Чернобыльской зоне отчуждения, Радиационная биология. Радиоэкология, том 50, № 6, 2010.с. 632–641, – 10 с.

75. Кашпаров В.А., Хомутинин Ю.В. Реабилитация радиоактивно загрязненных территорий в Украине, Актуальные вопросы радиационной гигиены, сборник тезисов научно-практической конференции, С.-Петербург, 7-9 июня, 2010, ФГУН «Санкт-Петербугрский НИИРГ», с.78-80

76. Кашпаров В.А., Бондарь Ю.И., Странд П., Браун Ж., Жукова О.М., Соколик Г.А. Загрязнение территории и особенности поведения радионуклидов в ближней зоне Чернобыльской аварии, VI Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), тезисы докладов, т.2, Москва, 25-28.10.2010, с.6

77. Кашпаров В.А., Колле К., Левчук C.Е., Зварич С.И. Закономерности корневого перехода галогенов из разных типов почв в сельскохозяйственные растения, VI Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), тезисы докладов, т.2, Москва, 25-28.10.2010, с.94

78. Кашпаров В.А., Йощенко В.И., Левчук С.Е., Йощенко М.И. Исследования эффектов облучения референтных видов растений в наземных экосистемах Чернобыльской зоны, VI Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), тезисы докладов, т.2, Москва, 25

79. Клепиков В.Ф., Остапчук П.Н., Дубинко В.И., Карась В.И. Теплообмен между горячими электронами и дислокационными фононами и его роль в пластичности металлов. Вопросы атомной науки и техники.-сер. ФРПРМ.-2010.-№1(95).-с.49-55

80. Ю.Кошик, Б. Корнілович, В.Стрелко, В.Павленко стаття "Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини", Вісник Національної Академії України (№10, 2010 рік, с.8-14)

81. Клименко С.В., Бебешко В.Г., Дягіль І.С., Мінченко Ж.М., Бруслова К.М., Кучер О.В. Особливості та лікування радіаційно-асоційованої онкогематологічної патології. Матеріали ювілейної наук.- практич. конф. з міжнародною участю [“Актуальні проблеми гематології та транс фузійної медицини”] (Україна, Львів, 27 – 28 травня, 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 35 – 36.

82. Коваленко Г.Д. Радиоэкологическое состояние поверхностных вод Украины, Сборник научных статей XVIII научно-технической конференции "Экология энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов". Т. 2. 7 -11 июня 2009 г., г. Щелкино, АР Крым. Харьков 2010. - с. 167-177.

83. Коваленко Г.Д., Пивень А.В. Сравнительная оценка ущерба для здоровья населения при воздействии радиоактивных выбросов ТЭС Украины, Там же, с.78 – 83

84. Коваленко Г.Д., Волошин В.С. Основи радіаційної екології, Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Маріуполь, Видавництво „Рената”, 2010. – 280 с.

85. Коваленко Г.Д., Гончарова Л.И. Радиационный фон дорог в Кировоградской области, Сборник научных статей научно-технической конференции "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення". Т. 1., 06-10 сентября 2010 г., г. Алушта, АР Крым. Харьков, 2008. с. 106-111

86. Коваленко Г.Д., Витько В.И., Карташов В.В Гамма-фон и радон-222 на территории Кировоградской области, Там же, с. 112-116

87. Коваленко Г.Д., Витько В.И., Карташов В.В, Чеканов Н.А. К вопросу о радиоэкологической обстановке в Губкинско - Старооскольском районе Курской магнитной аномалии, Там же, С. 117 - 122

88. Коваленко Г.Д. Радиоэкологическое состояние поверхностных вод Украины, Там же, с.143 - 153

89. Коваленко Г.Д., Сегеда С.О. Екологічний стан ґрунту та сільськогосподарської рослинності зони спостереження ВП „Южно-Української АЕС”, Экология и промышленность № 3 (24), 2010, с. 102 - 106

90. Коваленко Г.Д., Пивень А.В. Экологический риск для здоровья населения при воздействии выбросов ТЭС и АЭС Украины, Ядерна та радіаційна безпека. – 2010. - № 4(48). – с.50 – 56.

91. Костенецкий М.І., Грибиненко Г.Т., Трусевич И.Л. «Грязные» деньги, Зб. Безпека середовища життєдіяльності людини: екологічні, медичні та економічні аспекти, Київ, Знання. 2010, 65-67.

92. Костенецкий М.И., Севальнев А.И., Грибиненко Г.Т. Санитарный надзор за радиационной безопасностью в строительстве, Зб. Безпека середовища життєдіяльності людини: екологічні, медичні та економічні аспекти, Київ. 2010, 40-45.

93. Костенецкий М.И., Севальнев А.И. Оценка риска при облучении населения и радиационно-гигиенический мониторинг, Довкілля та здоров’я, 2010, 2, 48-49.

94. Костенецкий М.И. К вопросу об оптимизации радиационной безопасности на региональном уровне, СЕС. Профілактична медицина. 2010, 5, 21-29.

95. Костенецький М.І., Севальнєв А.І., Куцак А.В., Шаравара Л.П., Горяінов А.Е. Дози опромінення населення, що обумовлені радоном у воді, Вісник Української медичної стоматологічної академії. Актуальні проблеми сучасної медицини. Полтава. 2010,10, 3, 267-270.

96. Кошик Ю., Корнілович Б., Стрелко В., Павленко В. "Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини", Вісник Національної Академії України №10, 2010 рік, с.8-14

97. Краснов В.П., Орлов О.О., Курбет Т.В., Ландін В.П. Методика обстеження радіаційно забруднених лісів з метою їх реабілітації (на період 2010 – 2015 рр.)

98. Кухар В.П., Кравец В.С., Колесников Я.С., Кретинин С.В., Кабачевская Е.М., Ляхнович Г.В., Бондаренко О.М., Волотовский И.Д. Молекулярные и генетические подходы к исследованию роли фосфолипазы D клеток растений, Biopolymers and Cell.- 2010.- V.26, N 3.- C. 175-186

99. Лисиченко Г.В., Буртняк В.М., Забулонов Ю.Л., Одукалець Л.А. Многофункциональный анализатор исследования керна скважин и выявления радиоактивных аномалій, Н.ж. ”Наука та інновації”, том.6 ; № 3, 2010, С.30-35

100. Лисиченко Г.В., Хміль Г.А., Барбашев С.В. Методологія оцінювання екологічних ризиків: [монографія] / Г.В.Лисиченко, Г.А.Хміль, С.В.Барбашев. - Одеса : Астропринт, 2011.- 368 с.

101. Мечев Д.С., Левченко Г.А., Юганов В.В. Стан і перспективи навчання медичних інженерів України з експлуатації, обслуговування та ремонту гамма-терапевтичних апаратів і лінійних прискорювачів Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №1. Стат., – С. 112 – 114.

102. Мечев Д.С., Мурашко В.О. Шкала значень різних видів професійної діяльності лікарів і провізорів згідно з наказом МОЗ України за №484 від 07.07.2009 р., Стат., Радіологічний вісник. – 2010. – №2. – С. 7 – 10.

103. Мечев Д.С., Лисецкий В.А., Валевахина Т.Н. Лучевое лечение поздних постгерпетических невралгий, Тез., Острые и неотложные состояния //Международный симпозиум. – К., 27-29 мая, 2010.- С. 20.

104. Мечев Д.С., Івчук В.П., Говоруха Т.М. Сучасні підходи до променевої та супровідної терапії внутрімозкових злоякісних гліом. Стат., Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №2. – С. 194 – 197.

105. Мечев Д.С., Федько О.А., Андрєєва В.В. Зміни в системі безперервної медичної освіти радіологів України. Стат., Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №2. – С. 254 – 258.

106. Мечев Д.С., Пилипенко М.І. Програма освіти і навчання радіотерапевтичних рентгенологів (переклад з англ.), Посібн., МАГАТЕ, Відень, 2005. – Харків, 2010.

107. Мечев Д.С., Лазар Д.А., Розуменко В.Д., Чеботарьова Т.І. Променева терапія пухлин головного мозку. Моногр., К.: Медицина України, 2010. – 170 с.

108. Мечев Д.С., Пилипенко М.І. Програма освіти і навчання РТТ (радіотерапевтичних технологів/ терапевтичних рентгенологів). Посібн., Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.18, №2. – С. 240 – 253.

109. Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. Навчальний посібн., К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

110. Пилипенко М.І., Кулініч, Гайсенюк Л.О., Радченко О.А., Білий О.М., Лаврик В.П., Ланько Л.Г. Променева терапія гемангіом: користь чи шкода? // Український радіологічний журнал, 2010. т. ХVІІІ, вип. 1. с.78-82.

111. Програма з освіти і навчання радіаційних онкологів (МАГАТЕ). Переклад з англійської за редакцією Пилипенка М.І. // Український радіологічний журнал, 2010. т. ХVІІІ, вип. 1. с.17-21.

112. Програма з освіти і навчання медсестер радіаційної онкології (МАГАТЕ). Переклад з англійської за редакцією Пилипенка М.І. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 1. с.22-45.

113. Пилипенко М.І. Флюорографія: настав час радикальних змін / Флюораграфия: пришло время радікальних изменений. // Охорона праці, 2010, № 5, с. 46-48.

114. Пилипенко М.І. Якість чи культура медичного опромінювання? // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 2. с.137-138.

115. Пилипенко М.І. (переклад з англійської) Програма освіти і навчання РТТ (радіотерапевтичних технологів/терапевтичних рентгенологів) // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 2. с.240-253.

116. Пилипенко М.І., Стадник Л.Л., Федько О.А., Шальопа О.Ю. Діагностичні референтні (рекомендовані) рівні в рентгенодіагностиці. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с. 396-400.

117. Діагностичні медичні опромінювання. Рекомендації щодо опромінення іонізивною радіацією під час вагітності. Prepared by C. Sharp, J.A. Shrimpton, R.F. Bury. / переклад з англійської професора М.І. Пилипенка // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с. 401-408.

118. Пилипенко М.І., Стадник Л.Л., Корнєєва В.В., Гур О.М., Шальопа О.Ю., Федько О.А. Стан дозиметричного забезпечення променевої терапії в медичних закладах України за результатами ТЛД-аудиту МАГАТЕ/ВООЗ. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с.409-416.

119. Пилипенко М.І. Які окрайки і як мають бути додані до об’єму клінічної мішені при вивченні об’єму планованої мішені. // Український радіологічний журнал, 2010, т. ХVІІІ, вип. 4. с. 453-459.

120. Пілінська М.А., Дибський C.C., Дибська О.Б, Педан Л.Р. Радіаційно-індукована модифікація чутливості хромосом соматичних клітин людини до тестуючої мутагенної дії блеоміцину in vitro // Цитология и генетика. – 2010. – Т.44, №2. – С.58 – 64.

121. Талько В.В., Ататманюк Н.П., Дерев’янко Л.П., Яніна А.М. , Родіонова Н.К. Лікувально-профілактична дія кисломолочного продукту «Наріне» в умовах внутрішнього опромінення організму, Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я людини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 8-9 квітня 2010 р.- Ужгород, 2010

122. Чехун В.Ф. Біологічні аспекти застосування природних мінеральних вод. – К.: КІМ – 2010. – 124 с.

123. Радіаційний канцерогенез / В кн.: Онкологія (Вибрані лекції для студентів і лікарів) / За ред. академіка НАН України В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров’я України, 2010. – С. 53–66.

124. Чехун В.Ф., Шпилевая С.И. Роль эндогенного железа в формировании чувствительности опухоли к противоопухолевой терапии // Вопросы онкологии. – 2010. – Т.56, №3. – С. 251-261.

125. Чехун В.Ф., Туров В.В., Гунько В.М., Барвиченко В.Н., Керусь С.В., Буряк О.А. Нанохимия в разработке новых средств трансдермального введения лекарственных препаратов // Доповіді НАН України. – 2010. – №7. – С. 180-187.

126. Чехун В.Ф. Сучасний стан та перспективи фундаментальних досліджень в експериментальній та клінічній онкології // Онкология. 2010. – Т. 12, №3. – С. 219-223.

127. The concept "Tumor and Host" in the post-genomic era // Experimental Oncology. – 2010, Vol. 32, №3. – Р. 120-124.

128. Чехун В.Ф. Історія становлення онкології як науки та організація онкологічної допомоги в України // Здоров'я України. – 2010. –№2. (тем. номер "Онкологія"). – С. 10-11.

129. Чехун В.Ф., Тимовська Ю.О., Півнюк В.М., Олійніченко Г.П. Первинна медикаментозна резистентність до антрациклінових антибіотиків у хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози та можливості її подолання. / Онкология. – Т.12, № 2. – С. 154-159.

130. Чехун В.Ф. Преданность идеалам науки (к 110-й годовщине со дня рождения академика Р.Е. Кавецкого), Вопросы онкологии. – 2010. – Т. 56, № 3. – С. 365-369.

131. Чехун В.Ф., Рєзніченко Л.С., Шпильова С.І., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Ульберг З.Р. Контактна взаємодія наночастинок золота з пухлинними клітинами: вплив розміру та концентрації, Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – С. 170-174

132. Чехун В.Ф., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Шпильова С.І., Ульберг З.Р. Аналіз генотоксичності наночастинок золота методом лужного гель-електрофорезу ізольованих еукаріотичних клітин, Доповіді НАН України. – 2010. – № 3. – С. 166-170

133. Чехун В.Ф. Створення та вивчення наноструктурних комплексів цитостатиків з феромагнетиками в ліпосомальній формі для їх керованої фармако-кинетики, Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» на 2007-2009 роки. – К., 2010. – С. 156.

134. Чехун В.Ф. Об’єднаний проект: Молекулярні механізми взаємодії, транспорту та трансформації наночастинок в біологічних системах як основа створення засобів цільової терапії. Розділ 1. Вивчення мембранних механізмів взаємодії, транспорту та метаболізму при контакті аночастинок феромагнетиків та їх комбінацій з рядом протипухлинних препаратів з пухлинними клітинами, Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології» на 2007-2009 роки. – К., 2010. – С. 162.

135. Чехун В.Ф. Тезисы 10-й юбилейной научной конференции молодых онкологов Украины с участием международных специалистов «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. – К., 2010. – 119 с.

136. Чехун В.Ф., Демаш Д.В., Русецька Н.В., Лук’янова Н.Ю., Налєскіна Л.А. Зміни морфофункціональних характеристик пухлинних клітин асцитної карциноми Ерліха внаслідок дії постійного магнітного поля, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – К., 2010. – С. 12-13.

137. Чехун В.Ф., Носко М.И., Налескина Л.А. Особенности кинетики липосомальной формы цисплатина в тканях животных с чувствительной и резистентной к цисплатину карциномой Герена, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 14-15.

138. Чехун В.Ф., Глущенко Н.М., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г. Розробка бази даних «Особливості функціонального онкогенному» як приклад важливої частини інформаційної системи в онкології, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 43-44.

139. Чехун В.Ф., Гончарук І.В., Воробйова Л.І., Лук’янова Н.Ю. Прогностичне значення циклооксигенази-2 та фактору росту ендотелію судин у хворих на РШМ, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 70-71.

140. Чехун В.Ф., Тимовська Ю.О., Півнюк В.М., Літун Л.Б., Кропельницький В.О. Оцінка ефективності неоад’ювантної поліхіміотера-пії за схемою CAF у хворих на місцево поширений рак молочної залози ІІВ стадії за критеріями системи RECIST та ступенем лікувального патоморфозу, Тез. 10-й юбил. науч. конф. молодых онкологов Украины «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии». Киев, Украина, 22-24 апреля 2010 г. /Гл. ред. В.Ф. Чехун. – 2010. – С. 73-74.

141. Чехун В.Ф. Украинская онкология в 2009 году: достижения и инновации, Здоров’я України. – 2010. - № 1(10). – (тем. номер «Онкологія») С. 5.

142. Чехун В.Ф. Спільні зусилля у розв’язанні проблем онкології, Здоров’я України. – 2010. - № 3 (тем. номер «Онкологія». – С. 18-20.

143. Чехун В.Ф. Від найменших частинок до найдовших років: інтерв’ю, Урядовий кур'єр. 2010. - № 63 (7 квітня). – С. 8 Л.