СКЛАД
Національної комісії з радіаційного захисту населення України

(II скликання, затверджено Постановою Верховної Ради України від 02.03.2000 № 1530-III)

Голова НКРЗУ

 

Гродзінський Дмитро Михайлович

академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор, академік-секретар відділення Президії Національної академії наук України, завідуючий відділом Інституту клітинної біології та генної інженерії.

Члени НКРЗУ

Бездробний Юрій Васильович

доктор біологічних наук.

Борисюк Михайло Миколайович

завідуючий секретаріатом Комітету Михайло Миколайович Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Гончарук Євген Гнатович

академік Національної академії наук України і Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, ректор Медичного університету ім. О.О.Богомольця, завідуючий кафедрою комунальної гігієни та екології людини.

академік Національної академії наук України і Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, ректор Медичного університету ім. О.О.Богомольця, завідуючий кафедрою комунальної гігієни та екології людини.

Горова Алла Іванівна

доктор біологічних наук, професор, завідуюча відділом Інституту природокористування та екології Національної академії наук України.

Гудков Ігор Миколайович

член-кореспондент Української академії аграрних наук, академік Академії технічних наук України, доктор біологічних наук, професор, завідуючий кафедрою Національного аграрного університету.

Іванов Юрій Олександрович

доктор біологічних наук, директор Державного підприємства "Чорнобильський науково-технічний центр міжнародних досліджень".

Калина Всеволод Костянтинович

кандидат медичних наук, професор.

Карачов Іван Іванович

доктор медичних наук, завідуючий лабораторією радіаційної гігієни Українського наукового гігієнічного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Качинський Анатолій Броніславович

доктор технічних наук, завідуючий відділом Інституту стратегічних досліджень.

Клепіков В'ячеслав Федорович

академік Інженерної академії наук, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Науково-технічного центру електрофізичної обробки Національної академії наук України.

Коваль Григорій Миколайович

доктор біологічних наук, державний експерт апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Крюченко Володимир Антонович

доктор геолого-мінералогічних наук, головний геолог експедиції N 60 Виробничо-геологічного управління "Кіровгеологія".

Кундієв Юрій Ілліч

академік Національної академії наук України та Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, академік-секретар відділення медичних наук Національної академії наук України, директор Інституту медицини праці.

Кутлахмедов Юрій Олексійович

доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією Інституту клітинної біології та генної інженерії Національної академії наук України.

Лось Іван Павлович

доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України.

Мельников Орест Борисович

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Мечов Дмитро Сергійович

доктор медичних наук, професор, Дмитро Сергійович завідуючий кафедрою Медичної академії післядипломної освіти.

Омельянець Микола Іванович

доктор медичних наук, професор, завідуючий лабораторією Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України.

Пилипенко Микола Іванович

доктор медичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту медичної радіології Міністерства охорони здоров'я України.

Пілінська Марія Андріївна

доктор медичних наук, завідуюча лабораторією Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України.

Поярков Віктор Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, виконавчий директор Європейського центру техногенної безпеки.

Присяжнюк Анатолій Євтихійович

доктор медичних наук, завідуючий лабораторією Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України.

Серкіз Ярослав Іванович

доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології Національної академії наук України.

Скалецький Юрій Миколайович

кандидат медичних наук, начальник Української військової медичної академії.

Францевич Леонід Іванович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту зоології Національної академії наук України.

Шестопалов В'ячеслав Михайлович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор геолого-мінералогічних наук, заступник директора Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Штейнберг Микола Олександрович

член-кореспондент Інженерної академії наук, Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Атомаудит".

Яковлєв Євген Олександрович

доктор технічних наук, заступник директора державного підприємства "Геоінформ".

Яценко Володимир Михайлович

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.