Програма конференції

27 травня 2014

13.00 – 15.00 Реєстрація учасників.
15.00 – 15.40 Відкриття конференції.
15.40 – 16.00 Перерва на каву.
13.00 – 15.00 Реєстрація учасників.
16.00 – 18.00 Пленарні доповіді по тематиці гранту НАТО.
  16.00 Герцюк М.М.
Короткий огляд проекту НАТО SfP 984440. Мета та дослідження.
  16.30 Рішко С.В.
Здійснення моніторингу якості поверхневих вод басейну Верхньої Тиси в комплексі з контролем скидів (точкових джерел забруднення).
  17.00 Косовець О.O.
Динаміка стану басейну річки Тиса на початку ХХІ століття (2002-2013 роки) за гідрохімічними та гідробіологічними показниками.
  17.30 Манівчук В.M.
Робота Закарпатського ЦГМ в системі контролю надзвичайних ситуацій природного характеру.
18.00 – 19.00 Вечеря.

28 травня 2014

08.00 – 09.30 Сніданок.
10.00 – 14.00 Пленарні доповіді по тематиці гранту НАТО.
  10.00 Beldean-Galea, Mihail Simion
Методологія оцінювання специфічних забруднюючих речовин вододілу басейну ріки Тиса.
  10.20 Nour Eugen
Охорона критичної інфраструктури в Румунії. Розвиток концепції уразливостей, небезпек та загроз.
  10.40 Radu Mihăiescu, Viorel Ilie Arghiuş, Cristian Valeriu Maloş, Mihail Simion Beldean-Galea
Неструктурні виміри для NATECH для управління ризиками на дамбах та ставках хвостосховищ.
  11.00 Перерва на каву
  11.20 Яковлєв Є.О.
Ризики сольового забруднення транскордонного стоку ріки Тиса в Закарпатській області.
  11.40 Лисиченко Г.В., Ковач В.О.
Потенційні загрози хімічного забруднення річки Тиса від сховищ пестицидів, які вже не експлуатуються, в Закарпатській області.
  12.00 Маслюк В.Т., Сватюк Н.І., Парлаг О.О., Симканич О.І.
Радіоекологічні дослідження намулів рік басейну Тиси: роль просторових та часових факторів.
  12.20 Кашевич Є.С.
Можливість використання радіовуглецевого методу для контролю ступеня антропогенного навантаження водних об'єктів.
  12.40 Герцюк М.М., Терещенко С., Товмаченко А.
Критерії і методи визначення якості води в Україні, хімічні аспекти.
  13.00 Maria-Virginia Coman, Mihail Simion Beldean-Galea, Radu Mihăiescu, Viorel Ilie Arghiuş, Cristian Valeriu Maloş
Стандартні методи для моніторингу пріоритетних речовин в Румунії.
  13.40 Студеняк Я.І.
Конкурентні процеси в оцінці потенціометричних сенсорів та аналітичних систем.
14.00 – 15.00 Обід.
15.00 – 17.20 Пленарні доповіді по тематиці гранту НАТО.
  15.00 Швайко В.
Просторова база даних, як основа для накопичення інформації для оцінки небезпек екологічного характеру.
  15.20 Cristian Valeriu Maloş, Mihail Simion Beldean-Galea, Radu Mihăiescu, Viorel Ilie Arghiuş, Maria-Virginia Coman
Ймовірні моделі для проекту NATO SfP 984440 та необхідні дані.
  15.40 Жолуденко О.О.
Розробка основних підходів для створення інформаційної системи моніторингу, прогнозування, обміну інформацією та координацією дій у випадках надзвичайних ситуацій для водорозділу річки Тиса.
  16.00 Перерва на каву.
  16.20 Малков М.
Регіональна стратегія ЄС і ФАО щодо обслуговування протягом терміну експлуатації пестицидів, в рамках хімічної безпеки в країнах колишнього СРСР.
  16.40 Презентація фірм.
Обладнання для хіміко- аналітичних досліджень фірми Thermo Scientific.
  17.00 Самочерних С.В.
Обладнання для радіологічних досліджень фірми Canberra Packard.
17.20 – 18.20 Дискусія по проекту НАТО. Стендові доповіді.
19.00 – 20.00 Вечеря.

29 травня 2014

08.00 – 09.30 Сніданок.
10.00 – 13.20 Пленарні доповіді.
  10.00 Багай В.В.
Про діяльність Національної комісії радіаційного захисту населення України.
(переглянути | завантажити)
  10.20 Яковлєв Є.О., Долін В.В.
Проблеми тритієвого забруднення Київського полігону радіоактивних відходів «Радон».
(переглянути | завантажити)
  10.40 Коваленко Г.Д.
Радіаційний вплив природних і техногенних джерел на навколишнє природне середовище та населення України.
(переглянути | завантажити)
  11.00 Перерва на каву.
  11.20 Сухарев С.M.
Радіоекологічний моніторинг заповідних територій Закарпатської області.
(переглянути | завантажити)
  11.40 Потокі І.С., Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Лендел О.І.
Геостатистичний аналіз концентрації 137Cs у ґрунтах м. Ужгород.
(переглянути | завантажити)
  12.00 Симканич О.І., Сухарев С.М., Маслюк В.Т., Парлаг О.О.
Геоморфологічні особливості природної радіоактивності заповідних територій Закарпаття.
(переглянути | завантажити)
  12.20 Дудар Т.В.
Паспорт уранового родовища.
  12.40 Верховцев Г., Студзінська А.
Розробка та реалізація комплексного радіаційного моніторингу Біланівського залізорудного і Кременчуцького уранового родовищ.
(переглянути | завантажити)
  13.00 Бугера С.П.
Можливості застосування матеріалів каністри для високоактивних відходів у майбутньому проекті глибокого геологічного сховища в Україні.
(переглянути | завантажити)
13.00 – 14.00 Обід.
14.00 – 18.00 Екскурсія.
18.00 – 19.00 Вечеря.

30 травня 2014

08.00 – 09.30 Сніданок.
10.00 Від’їзд учасників.