Про особливості застосування Технічних регламентів у сфері використання ядерної енергії говорили у ДНТЦ ЯРБ минулої п’ятниці під час навчального семінару, що проходить традиційно раз на два тижні у онлайн форматі. Такі навчальні зустрічі спрямовані на розширення обізнаності молодих фахівців підприємства.

Презентація, підготовлена фахівцями відділу систем управління та ядерної захищеності, містила доволі обширну інформацію про особливості технічного регулювання у сфері використання ядерної енергії, зокрема історичну довідку, розкривала питання технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів та технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання. Окремо розглядалася діяльність Центру оцінки відповідності «Кваліа-Тест» ДНТЦ ЯРБ, який функціонує на базі підприємства та здійснює діяльність з оцінки відповідності в якості призначеного органу та на добровільних засадах.

За словами лектора – начальника лабораторії аналізу систем управління та оцінки відповідності відділу систем управління та ядерної захищеності Ігоря Яцевського, технічне регулювання забезпечує розміщення на ринку продукції, безпечної для споживачів, користувачів та навколишнього середовища. Впроваджує економічну політику на національному рівні, зокрема підвищує конкуренцію, диференціює продукцію, скорочує виробничі витрати, сприяє виходу на міжнародний ринок, шляхом усунення технічних бар’єрів. Крім того, технічне регулювання запобігає діям, що вводять в оману споживачів, шляхом установлення обов'язкових і добровільних вимог до продукції та здійснення заходів з оцінки її відповідності цим вимогам, таким чином усуває ймовірність потрапляння на ринок недоброякісної, потенційно небезпечної, фальсифікованої та контрафактної продукції.