29 листопада 2023 року відбулося засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України, на якому було розглянуто та затверджено методичні рекомендації щодо Дозиметричної паспортизації населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. В розрізі цього питання взяли участь представники Кабінету Міністрів України: Ковальчук Василь Михайлович — радник Прем'єр-міністра України, та Стойка Світлана Михайлівна — головний спеціаліст відділу з питань безпеки життєдіяльності, ядерної та радіаційної безпеки Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу.

У рекомендаціях Комісії враховано оновлену методику розрахунку паспортних доз, затверджену Національною академією медичних наук України у 2023 році, а також пропозиції змін до нормативно-правової бази, що регламентує радіаційну безпеку населення.

Проведення нового етапу паспортизації дозволить отримати актуальні реальні дані про рівень радіоактивного забруднення в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, які будуть використовуватися для розробки нових рекомендацій щодо подальшого використання цих населених пунктів. Також проведення нового етапу паспортизації дозволить забезпечити ефективне управління наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Особливо важливим проведення нового етапу паспортизації є для населених пунктів, що розташовані в зоні посиленого радіаційного контролю.

Основні зміни, внесені до методики розрахунку паспортних доз, полягають у наступному:

  • Впроваджено новий метод розрахунку дози опромінення від зовнішніх джерел. Новий метод розрахунку базується на використанні даних про рівні радіоактивного забруднення в повітрі, ґрунті та воді.
  • Враховано вплив внутрішніх джерел опромінення. До розрахунку паспортних доз було включено вплив внутрішніх джерел опромінення, таких як радіонукліди, що надходять в організм людини з їжею, водою та повітрям.
  • Враховано вплив господарської діяльності. До розрахунку паспортних доз було включено вплив господарської діяльності, яка може призводити до підвищення рівня радіоактивного забруднення.

Завдяки внесенню цих змін, оновлена методика розрахунку паспортних доз стала більш точною та сучасною. Вона дозволяє отримувати більш реалістичні оцінки рівня радіаційного опромінення населення, яке проживає в населених пунктах України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Також на засіданні було заслухано доповідь доктора психологічних наук, професора, керівника програм психологічної реабілітації Клініки активної терапії особливих станів (м. Київ) Сергія Болтівця за темою «Психогенність радіаційних загроз у моделях реагування і поведінки референтних груп населення». Враховуючи важливість психологічних наслідків радіаційного ураження, члени НКРЗУ вважають за доцільне рекомендувати спеціалізоване психологічне забезпечення довготривалого вивчення цієї проблеми з метою попередження такого впливу в умовах майбутніх радіаційних загроз і небезпек внаслідок застосування стратегічної/тактичної ядерної зброї, ядерного тероризму (технологія «брудної бомби») або радіаційних аварій.

Ще одне важливе питання, яке розглядалося Комісією на засіданні — це стан готовності медичних закладів до надання спеціалізованої медичної допомоги у випадку радіаційних інцидентів що визначені вище.