11 серпня Уряд прийняв постанову «Про схвалення Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року».

Мета Програми – розв’язання комплексних галузевих проблем поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських АЕС, підвищення економічної ефективності системи поводження з ВЯП, встановлення рамкових умов та завдань для оператора щодо безпечного та економічно ефективного поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Реалізація програми сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

Завданнями, визначеними в рамках програми, є, зокрема, технологічна витримка ВЯП у приреакторних басейнах, безпечна експлуатація сховища «сухого» типу на ЗАЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, впровадження технологій Холтек для створення інфраструктури для відвантаження ВЯП з басейнів і транспортування ЦСВЯП, розроблення Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом до 2035 року тощо.

Програму розроблено з урахуванням європейських підходів у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом відповідно до вимог статті 12 Директиви Ради 2011/70/EURATOM від 19 липня 2011 р. «Про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами».

Постанова Кабінету Міністрів від 11 серпня 2021 р. № 847 «Про затвердження Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року».