18 серпня 2021 року на засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто та схвалено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Законопроєкт підготовлено Державною інспекцією ядерного регулювання України для приведення деяких положень Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» у відповідність до права ЄС, згідно із зобов’язаннями України за  Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, норм законодавства та із врахуванням практики застосування Закону.

Зокрема, введено:

  • визначення нових термінів «відпрацьоване ядерне паливо» та «радіоактивна речовина» відповідно до права ЄС, зокрема, Директиви Ради 2013/59/Євратом;
  • зміни до Закону щодо підрядників та субпідрядників ліцензіатів, що направлені на залучення до виконання робіт, які впливають на безпеку під час використання ядерної енергії, тільки тих підрядників та субпідрядників, які забезпечені необхідними людськими ресурсами із необхідним рівнем кваліфікації.

Доповнено повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки функціями щодо організації регулярної оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та оцінки діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також міжнародних партнерських перевірок, що відповідає Директиві Ради 2014/87/ Євратом та є практикою регулюючих органів країн-членів МАГАТЕ.

Прийняття законопроєкту наближує національні норми у сфері безпеки використання ядерної енергії до міжнародних стандартів та сприяє підвищенню ядерної та радіаційної безпеки.