З 27 по 29 січня 2021 року Комісія Держатомрегулювання провела інспекційне обстеження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, ДП «НАЕК «Енергоатом». Метою обстеження є перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться у документах, доданих до заяви від 16.12.2020 за № 16576/06 на внесення змін до ліцензії ЕО 001060 на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки «Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП)».

Необхідність внесення змін пов’язана із планами ДП «НАЕК «Енергоатом» залучити до виконання робіт із введення в експлуатацію ЦСВЯП відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом». Зміна стосується доповнення Розділу 2 ліцензії ЕО 001060, який встановлює перелік посад, на яких здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки ЦСВЯП, можливе лише за наявності отриманої у встановленому порядку ліцензії Держатомрегулювання, керівництвом відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» (директором та заступником директора - директором ЦСВЯП).

Під час інспекційного обстеження Комісією також перевірено:

- виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог до фізичного захисту, виконання умов ліцензії;

- організацію забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту;

- стан забезпечення аварійного реагування та готовності експлуатуючої організації до запобігання виникненню та ліквідації аварій;

- функціонування системи підготовки та підтримки кваліфікації персоналу експлуатуючої організації;

- впровадження системи управління діяльністю об’єкта.

Комісія відвідала майданчик ЦСВЯП з метою ознайомлення з поточним станом виконання робіт з його спорудження.

Результати інспекційного обстеження буде відображено у відповідному Акті та направлено заявнику протягом 5 робочих днів.