Відбулося чергове засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України, в ході якого було розглянуто ряд важливих питань, зокрема — радіонуклідне забруднення, спричинене об’єктами видобувної промисловості. З метою запобігання подальшому погіршенню зазначеного становища було прийнято рішення звернутись до Державної інспекції ядерного регулювання України з пропозицією розглянути питання статусу віднесення/не віднесення даних об’єктів до радіоактивних відходів і їх подальшої деконтамінації.

Ще одне важливе питання, яке розглядалося комісією — це радіаційно-екологічний моніторинг та радіаційно дозиметричний контроль в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Члени Комісії зазначили важливість його розвитку в умовах приєднання до загальноєвропейської системи такого моніторингу.

Традиційно увагу Комісії привертає і робота з законопроектами, що входять у сферу її відповідальності. Цього разу було затверджено експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан (реєстр. № 6476 від 28.12.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України.

Як завжди, у засіданні Комісії взяли участь представники профільного Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, а також зацікавлених відомств, насамперед Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної інспекції ядерного регулювання України, громадських організацій.