24 січня 2024 року відбулося перше в цьому році засідання, на якому було обговорено та визначено основні вектори, в межах яких будуть працювати Комітети НКРЗУ. За результатами засідання керівнику апарату було надано доручення сформувати та надіслати членам Комісії проект Плану роботи Національної Комісії з радіаційного захисту населення України на 2024 рік.

Також Голова Комісії Олександр КОПИЛЕНКО звернув увагу членів Комісії щодо надання інформації для формування додатків до Звіту про діяльність Національної комісії з радіаційного захисту населення України у 2023 році. Доповідач зазначив:

«Звіт НКРЗУ охоплює широкий спектр питань, пов’язаних з радіаційною безпекою в Україні, включаючи:

- методичні рекомендації щодо Дозиметричної паспортизації населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;

- радіаційний захист населення: в звіті зазначені заходи, які вживаються для захисту населення України від впливу радіації, включаючи моніторинг радіаційної обстановки, контроль за радіоактивними викидами та відходами, а також інформування населення про ризики, пов’язані з радіацією;

- законопроектна діяльність: НКРЗУ брала участь у законопроектній діяльності, надаючи експертні висновки щодо проетів законів, повязаних з функціонуванням територій, забруднених радіацією, захистом людей від впливу іонізуючого випромінювання, статусом та соцзахистом постраждалих від Чорнобилської катастрофи;

- організація публічних заходів, які включають в себе семінари, конференції та круглі столи, у тому числі задля привернення уваги до порушених прав українських дітей і молоді, які постраждали від російської широкомасштабної збройної агресії проти України, розвитку відносин у різних сферах суспільного життя, пропаганди європейських цінностей, демократичних принципів державного устрою, протидії терористичним актам у міському середовищі;

- міжнародне співробітництво: в звіті зазначено участь НКРЗУ в міжнародних програмах та проектах, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки».

За результатами обговорення було прийнято рішення: сформований звіт винести на затвердження на наступне засідання НКРЗУ.