22 лютого 2024 року відбулося засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ). На засіданні було затверджено звіт про роботу Комісії за 2023 рік, а також розглянуто проєкт плану роботи на 2024 рік.

Члени НКРЗУ також розглянули та схвалили «План реагування на ядерні та радіаційні аварії державного рівня», заслухавши доповідь начальниці відділу аварійної готовності та радіаційного захисту Департаменту з питань безпеки ядерних установок – державного інспектора Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР) Тетяни Кутузової.

План розроблено з метою впорядкування та координації дій центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання, що спрямовані на захист людини, довкілля і майна у разі загрози або виникнення ситуації аварійного опромінення внаслідок аварії на ядерних установках в Україні і за її межами, інших небезпечних подій з джерелами іонізуючого випромінювання.

Загальна мета реагування на ядерні та радіаційні ситуації полягає у тому, щоб опромінення будь-якої особи з населення залишалось на низькому, розумно досяжному у конкретних соціально-економічних умовах, рівні при прагненні до захисту довкілля, майна і відновлення нормальної соціально-економічної діяльності до прийнятного для суспільства рівня.