09 грудня 2021 року Уряд підтримав проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Проєкт розроблено Держатомрегулюванням з метою врегулювання питання видачі дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки відповідно до права ЄС та на виконання пункту 187 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1165-IX.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

1) запровадження процедури інформування заявника щодо можливості провадження діяльності: без ліцензії та без державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання; без ліцензії, за умови здійснення державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання після їх отримання; після подання заяви та отримання ліцензії, за умови здійснення державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання після їх отримання.

2) удосконалення ліцензування шляхом виключення переоформлення ліцензії, як такого, що не передбачене правом ЄС та, у зв’язку з цим, перегляду підстав для внесення змін до ліцензій у сфері використання ядерної енергії. Зазначена норма вводиться із врахуванням статті 25 Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання щодо повідомлення суб’єктом органу державного регулювання ядерної та радіаційної наміру здійснення діяльності до її початку.

3) можливість залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та наводяться підстави для прийняття такого рішення. Введення такої норми оптимізує діяльність органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та заявника.

Реалізація положень проєкту Закону України дозволить удосконалити процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії з урахуванням положень документів права ЄС та набутого досвіду провадження дозвільної діяльності.